بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 21 دى 1392      11:22
190 شرکت

بورسی رشد سهام شناور آزاد را تجربه کردند

مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از افزایش سهام شناور آزاد 190 شرکت از مجموع 315 شرکت بورس تهران در سه ماهه سوم سال خبر داد که ...

 در این تغییرات، سهام شناور آزاد شرکت ها  از چند دهم درصد تا بیش از 48 درصد، بسته به نوع شرکت افزایش یافته است. به گفته سید روح الله حسینی مقدم؛ هم اکنون حدود 125 میلیارد سهم در بورس اوراق بهادار تهران پتانسیل دادوستد روزانه را دارد که جزء سهام شناور آزاد محسوب می شوند.  وی اظهار کرد: شرایط مساعد بازار برای عرضه سهام توسط سهامداران عمده و همچنین پیگیری نهادهای مسوول در امر سهام شناور آزاد موجب شد تا در دوره سه ماهه مورد بررسی، میانگین سهام شناور آزاد شرکت های بورس تهران به بیش از 21.87 درصد افزایش یابد.  مدیر نظارت بر شرکت های بورس تهران  ادامه داد: با توجه به وزن هر شرکت در بورس، میانگین وزنی سهام شناور آزاد به بیش از 18.55 درصد رسیده است که این میزان در پایان شهریور ماه 17.79 درصد بود.
وی یاد آور شد: در سال جاری با عرضه 5 درصد از سهام شرکت های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و نفت و گاز تامین (تاپیکو) میانگین وزنی سهام شناور آزاد بورس تهران تاحدودی کاهش یافته بود.
حسینی مقدم در ادامه میزان سهام شناور آزاد بورس اوراق بهادار تهران را در پایان شهریور 92  حدود 110 میلیارد سهم ذکر کرد که در حال حاضر به بیش از 125 میلیارد سهم رسیده است.
وی افزایش سهام شناور آزاد را حاکی از عرضه بیش از 15 میلیارد سهم در سه ماهه عنوان و اضافه کرد: با توجه به ارزش بازار بورس تهران که رقمی در حدود 430 هزار میلیارد تومان است و تعداد 673 میلیارد سهم ثبت شده ای که در بازار وجود دارد، می توان گفت که در این دوره سه ماهه چیزی بیش از ده هزار میلیارد تومان سهام توسط سهامداران عمده شرکت ها عرضه شده است.
مدیر نظارت بر شرکت های بورس تهران ادامه داد: در همین دوره سهام شناور آزاد 18 شرکت بیش از 10 درصد رشد کرده و درصد شناوری 50 شرکت نیز بیش از 5 درصد رشد داشته است که این آمار موید آن است که رشد سهام شناور در شرکت ها محسوس است. البته باید توجه داشت که 20 شرکت نیز کاهش 3 تا 9 درصدی در درصد سهام شناور آزاد داشتند.
به گفته وی؛ بورس اوراق بهادار تهران از دو بازار اول و دوم برخوردار است که بازار اول نیز از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است. شرکت های پذیرفته شده با توجه به دستورالعمل پذیرش و حداقل های تعیین شده در این بازارها طبقه بندی می شوند که در پایان اردیبهشت هر سال جابه جایی و تغییر طبقه بندی صورت می گیرد.
حسینی مقدم از سهام شناور آزاد به عنوان یک معیار تعیین کننده در تابلوی اصلی بازار اول، تابلوی فرعی بازار اول و بازار دوم نام برد که به ترتیب شرکت های حاضر در آن باید از 20 ، 15 و 10 درصد سهم شناور آزاد برخوردار باشند؛ این معیار سبب شده تا شرکت های بزرگی مانند هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو و پالایش بندرعباس با سرمایه های 2500، 2900 و 1380 میلیارد تومانی به دلیل کم بودن درصد سهام شناور آزاد در بازار دوم طبقه بندی شوند.
وی میانگین سهام شناور آزاد در تابلوی اصلی بازار اول را  23.35 درصد ذکر کرد که با توجه به سرمایه شرکت ها، میانگین وزنی سهام شناور در این تابلو بیش از 20.11 درصد است. در این تابلو 60 شرکت حضور دارد که 41 شرکت از آن رشد سهام شناور آزاد در این دوره سه ماهه داشته اند.
مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از شرکت های لیزینگ رایان سایپا و ایران ترانسفو به عنوان شرکت هایی یاد کرد که به ترتیب 13.7 و 7.1 درصد رشد سهام شناور آزاد داشته اند.  وی تصریح کرد: هنوز 24 شرکت از شرکت های تابلوی اصلی بازار اول، سهام شناور آزادشان به 20درصد نرسیده است که پیگیری ها برای افزایش سهام شناور آزاد آنها همچنان ادامه خواهد داشت.
حسینی مقدم در ادامه به تابلوی فرعی بازار اول اشاره کرد که با عرضه های صورت گرفته میانگین حسابی سهام شناور آزاد آن به 21.25 درصد رسیده است که با توجه به وزن شرکت ها، به طور متوسط 20.66 درصد از سهام شرکت ها در این تابلو به صورت شناور آزاد است. در این تابلو درصد شناوری 25 شرکت از 61شرکت افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سهامداران عمده دو شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه و سرمایه گذاری صنعت نفت به ترتیب 48 و 18 درصد از سهمشان را در بازار عرضه کردند. با این وجود، هنوز 17 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در این بازار، حد نصاب این تابلو را ندارند و درصد سهام شناورشان به 15 درصد نرسیده است.
به گفته مدیر نظارت بر شرکت های بورس تهران؛ میانگین سهام شناور آزاد در بازار دوم بورس تهران نیز 21.60 درصد با حضور شرکت های بزرگ، میانگین وزنی سهام شناور در این بازار 14 درصد است. در این بازار گروه خودروسازی سایپا سهام شرکت های زیر مجموعه خود مانند سایپا دیزل، سایپا شیشه و کمک فنر ایندامین به ترتیب 26، 21 و 18.5 درصد را در برهه سه ماهه سوم عرضه کرد.
وی تاکید کرد: البته در همین دوره تغییر در ترکیب سهامداری قند پیرانشهر و لامیران موجب شده درصد شناور آزاد این شرکت ها به ترتیب 5.8 و 7.6 درصد کاهش یابد.
وی در این میان به  49 شرکت از شرکت های بازار دوم  اشاره کرد که هنوز حدنصاب بازار دوم را ندارند.
حسینی مقدم در اشاره به صنایع بورسی، از صنعت خودرو به عنوان تنها صنعتی نام برد که میزان سهام شناور آزاد آن از بیشترین رشد برخوردار بوده است. به گفته وی؛ در حال حاضر 10.7 میلیارد سهم شناور آزاد وجود دارد، در حالی که در پایان شهریور ماه تنها 8.7 میلیارد سهم وجود داشت. صنعت دارو نیز برخلاف همه صنایع که از افزایش سهام شناور برخوردار بودند، با کاهش سهام شناور مواجه شده است به طوری که درصد شناوری 18 شرکت دارویی در سه ماهه سوم کاهش یافته است. به گزارش دنیای اقتصاد، مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تعداد سهام شناور آزاد صنعت دارو را 1428 میلیون سهم ذکر کرد که  این میزان سهم به  1335 میلیون سهم کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: در این دوره علاوه بر مساعد بودن شرایط بازار، نهادهای مختلفی هم پیگیر عرضه سهام جدید و افزایش سهام شناور آزاد بوده اند؛ در این راستا شرکت  بورس اوراق بهادار تهران پیگیری برای افزایش درصد شناور آزاد شرکت ها را تا دستیابی به معیارهای دستورالعمل پذیرش ادامه خواهد داد.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir