بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 8 اسفند 1392      14:56

فقط خودروهای یورو ۴ شماره‌گذاری می‌شوند

استاندارد یورو4 استانداردی است که براساس آن خودرو با سوزاندن بنزین، گوگرد و بنزن کمتری نسبت به موتورهای استاندارد یورو 2تولید می‌کند.

پلیس راهور ناجا بار دیگر اعلام کرد که خودروهای بدون استاندارد یورو ۴ در سال نو شماره گذاری نمی شوند.

به گزارش همشهری، پیشتر معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده بود که تا پایان خردادماه سال آینده تمام خودروهای تولید داخل با استاندارد یورو 4 تولید خواهند شد.

آشنایی با استاندارد های آلایندگی یورو

سعید متصدی در این باره گفت: سازمان حفاظت محیط زیست مهلت جدیدی به خودروسازان نداده و نخواهد داد. این خبر اما نخستین بار نیست که به گوش مردم می رسد. استاندارد یورو4 استانداردی است که براساس آن خودرو با سوزاندن بنزین، گوگرد و بنزن کمتری نسبت به موتورهای استاندارد یورو 2تولید می کند. گوگرد و بنزن مهم ترین عوامل مرگ ومیر و بیماری های صعب العلاج بر اثر آلودگی هوا هستند.

بهار سال92 پس از آنکه پلیس راهنمایی و رانندگی براساس نامه سازمان حفاظت محیط زیست شماره گذاری خودروهای داخلی بدون یورو2 را متوقف کرد، هیأت دولت وقت مصوب کرد که شماره گذاری این خودروها همچنان ادامه یابد. ماجرای تمدیدها ادامه داشت تا جایی که در آخرین تمدید در تیرماه92 کارگروه حمایت از تولید برای بار سوم مهلت خود روسازان برای آغاز تولید خود رو با رعایت استاند ارد یورو۴ را تا پایان سال تمد ید کرد . به این ترتیب خودروهای داخلی همچنان توانستند با استاندارد یورو2تولید شوند. پلیس از این تمد ید ها راضی نیست اما خود روسازان این تمد ید ها را ضروری می د انند .

اکنون در هفته های پایانی سال92 جانشین رئیس پلیس راهور ناجا گفته است: سیاست جدی پلیس برای پایان امسال و سال93 این است که برای خودروهای دارای استاندارد تعریف شده یورو4 پلاک صادر کند. سردار موسی امیری در این باره به ایرنا گفت: توقف شماره گذاری بدترین نوع جریمه ای است که پلیس برای خودروسازان برابر ضوابط و مقررات اعلام شده قبلی اعمال خواهد کرد. او ادامه داد:

در سال های اخیر پلیس مکرر از خودروسازان برای رعایت استانداردهای یورو 2، 3 و 4 درخواست کرده و حتی اخطار داده بود، اما برخی از آنان اعم از دولتی و خصوصی نسبت به رعایت این استاندارد کوتاهی کردند و باید منتظر عواقب آن باشند. جانشین رئیس پلیس راهور ناجا درحالی چنین گفت که د بیر انجمن خود روسازان ایران پیش از این به همشهری گفته بود: تا بنزینی که د ر جایگاه ها توزیع می شود ، استاند ارد یورو4 نباشد ، تولید خود رو با این استاند ارد بی فاید ه است.

به اعتقاد نعمت بخش ابتد ا باید سوخت یورو4 به صورت سراسری توزیع و سپس خود روهای تولید شد ه براساس این سوخت عرضه شود . او اظهار کرد: کسی که به خاطر وجود استاند ارد یورو4 بین یک تا 1.5میلیون تومان خود رویش را گران تر می خرد ، بعد از 20هزار کیلومتر باید کاتالیست خود رویش را عوض کند . علت آنچه نعمت بخش گفت این است که بنزین یورو2 به شد ت به موتور خود روی یورو4 آسیب می زند . این د ر حالی است که اگر هم بنزین و هم موتور از استاند ارد یورو4 بهره مند باشند ، کاتالیست باید تا 100هزار کیلومتر کارکرد مفید د اشته باشد .

د ر ایران روزانه بیش از 13میلیون لیتر بنزین با استاند ارد یورو4 تولید ، اما فقط 3میلیون لیتر آن توزیع می شود . براساس اعلام منابع آگاه به همشهری، 10میلیون لیتر د یگر از تولید روزانه بنزین یورو4، با بنزین های بسیار بی کیفیت مخلوط می شود و پس از آنکه به سطح قابل توجهی از کیفیت رسید ، به جایگاه ها و بعد به باک خود روها جاری می شود . اما وزیر نفت ششم اسفند در جلسه شورای شهر تهران قول داده بنزین یورو4 تا پایان سال در همه جایگاه ها توزیع شود تا این آخرین بهانه خودروسازان نیز سلب شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir