بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 23 خرداد 1393      14:23

داعش در خاورمیانه به دنبال چیست؟

اقتصاد ایرانی: سید صادق خرازی در سرمقاله روزنامه همشهری نوشت: داعش مخفف دولت اسلامی عراق و شام است  که نامش نشان می دهد که جریان و جنبشی است که  منطقه عراق و شام یا شامات بزرگ (شامل عراق،سوریه،اردن لبنان و بخشی از فلسطین) حوزه فعالیت آن به حساب می آیدپرسش اساسی در رابطه با داعش این است که این جنبش چه جناح فکری و  اندیشه ای را  با چه خاستگاه اجتماعی در محیط خاورمیانه  پیگیری می کند؟

از عمل کرد یک ساله داعش چند جریان مشخص شده استیکی اینکه خاستگاه آن همان جریان سلفی و تکفیری است که در خاورمیانه با حمایت دولت ها و سیستم های اطلاعاتی بعضی از کشورهای منطقه رشد پیدا کرده استبعضی از ابواب ثروت با دیدگاه ایدئولوژیک پشتوانه حمایت این خرده گروه های تکفیری هستند.  به نظرم اما ما نمی توانیم تنها با این پاسخ از این مسئله به سادگی عبور کنیم.

مواضع داعش در گفتار و در عمل مؤید این فرض است که آنها هم همچون جریان تکفیری سلفی نگرشی ایدئولوژیک را در زمینه خلافت و امارت به صورت جدی پیگیری می کننددیدگاه آنها با این تفکر وجهه نمادی و خطابی داردمباحث عمیقی را در نوع تفکر خودشان مطرح می کنند که البته سازگاری با واقعیت های سیاسی،اجتماعی و اعتقادی مردم منطقه چه سنی و چه شیعه ندارد.  تصور ما به هر دلیلی در مخالفت با این خرده گروه ها است،بهتر است کمی عمیق تر و دقیق تر به ریشه ها و بنیادهای این خرده گروه های سلفی و تکفیری بپردازیم.

همان سنت جاری بی توجهی و بی اعتنایی که در تحلیل های سیاسی ما وجود دارد در محیط پرمخاطره ای که در خاورمیانه با آن روبرو هستیم ما را با یک بحران شناخت روبرو کرده است.وقتی که  ایمن الظواهری در حدود یک سال پیش بیانیه ای مبنی بر بازگشت مجاهدین عراقی دولت اسلامی شام و عراق به داخل عراق و سوریه صادر کرد و در واقع به دنبال ایجاد انفکاکی میان داعش عراق و داعش سوریه بود در همان زمان داعش بیانیه داد و این فَتوا را رد کردهر چند در تمامی اطلاعیه ها و اعلامیه های گروه داعش نمادهای سیاهرنگ ادبیات و عباراتی  استفاده می شود که همه در چارچوب همان ادبیات و آبشخور فکری است که القاعده طی ۱۰-۱۵ سال گذشته از خود به میراث باقی گذاشته استهمه ادبیات القاعده با همین نمادها و شعارها آمیخته استداعش و جبهه نصرت جدال جدی را طی یک سال و نیم گذشته در مناطق و نواحی که تحت حاکمیت معارضین سوریه بود داشتندولی هیچ کس نیامد این حوادث را ریشه یابی کنددرگیری داعش با جبهه نصرت نکته دومی است که باید نسبت به آن پس از سرباز زدن داعش از فتوای ایمن الظواهری دقت داشته باشیم.

نکته سوم این است که وقتی تظاهرات گسترده ای در منطقه الانبار و رمادی و در محیط سنی نشین عراق و علیه دولت نوری مالکی در جریان بود  داعش برای تصرف این منطقه تلاش داشتدر چنین وضعیتی اما عشایر سنی این نواحی که حتی به دیدگاه سلفی هم نزدیک بودند با حمایت از ارتش مالکی با نیروهای داعش درگیر شدند و علیه آنها عمل کردنداین سه جریان به ما نشان می دهد که ما باید در داوری ها و ارزیابی های خود نسبت به تفکر داعش بیشتر درنگ داشته باشیم و بستر مطالعه خود را گسترش دهیم.  یک نکته را می توانیم به صورت جدی بیان کنیم که بیش از ۱۳-۱۴ ماه که داعش در محیط سیاسی سوریه و منطقه عراق ظاهر شده یک حمایت درون تشکیلاتی از دو سیستم بعثی سوریه و عراق پشت تفکرش کاملاً مشهود و مشخص استیک جریان از داخل حاکمیت سوریه و جریانی از حاکمیت بعثی داخل عراق با دیدگاه های بسیار جدی و خطرناکی  نگاه رادیکالیزم و ترور را مبنای عمل خود می دانند و دارند جریان خودشان را دنبال می کنندخالد السوری،رهبر جریان احرار الشام با عملیات انتحاری داعشی ها از میان برداشته شدخالد السوری کسی بود که طی ماهها و سالهای گذشته فرمانده جریان القاعده در شام بوددر واقع رهبران داعش رهبرانی هستند که زادگاه فکری شان جریان ناصبی شافعی مذهب در درون سامراستابراهیم عبدالرحمن البدری که یکی از فرماندهان داعش  و ابوبکر البغدادی از عبارات حسینی القریشی در گفته هایشان استفاده می کنندحتی خطبه به عنوان امام جماعت می خوانندآنها در تفکر شاخه اخوان مصر شکل گرفته اند و ارتباط بسیار نزدیکی با خاندان صدام و حاکمیت بعثی داشتنداخیراً عربستان سعودی دیدگاه ها خود را به سمت آن ها معطوف کرد و در واقع سعودی ها موقعیت عبدالرحمن البدری را به عنوان رهبر داعش پذیرفت.  حتی این کشور  به خبرگزاری هایی مانند العربیه این اطلاعات را می داد که این جریان،جریان جنبشی انقلابی است که می خواهد در سوریه و عراق مبارزه کنداز ۵-۶ نفر کسانی که فرماندهی داعش را مطرح کرده اند همه از اعضای ارتش عراق و حزب بعث بودندمدتی هم پس از سقوط صدام این افراد با القاعده در ارتباط بودند و حتی بعضی از آنها توسط آمریکایی ها دستگیر و در زندان به سر می بردندالبدری هم یکی از آنهاست که از زندان فرار کرد و این جریان را درست کرد.

تصویری که ما در دوره اخیر دیده ایم بعلاوه حوادث ۱۲-۱۳ سال گذشته ربط میان سیستم سیاسی صدام و القاعده را نشان می دهدشواهد نشان می داد که خودروهایی که منفجر می شدند  پیوند بین نیروهای حزب بعث،نیروهای رکن ۲ ارتش عراق،گارد ریاست جمهوری و سیستم القاعده را نشان می داد اما همه به صورت گذرا  از آن عبور می کردنداما همه این بخش ها آمدند ائتلافی جدی با هم ایجاد کردند و هدف اصلی شان این است که با بعثی زدایی مقابله کنندعناصر پاکسازی شده از ارتش عراق،قدرتمندان طوایف و قبائل همه در سیستم کنونی عراق دارای پرونده هستندهمه آنها با یک مسیری به سمت داعش رفتند و برای رد گم کردن نشانه ها ارتباط خود با القاعده راکمتر کردندآن ها این بار با یک سنت متفاوت عملیات های تروریستی را در عملیات های منظم و منسجم پارتیزانی نشان دادنددر هر سیستم و کشوری اگر ۲ هزار نیروی پارتیزانی وارد شهری شوند می توانند کنترل آن منطقه را برای مدتی به دست بگیرنددر کنار این مسائل ناکارآمدی دولت عراق هم باعث شد تا آن ها بتوانند بیشتر پایگاه اجتماعی پیدا کنندهمه عملیات آنها هدفمند بوده تا جایی که توانسته اند کارهایی را به صورت پارتیزانی انجام دهند و لایه های مختلفی از فرماندهی القاعده هم به آن ها پیوسته انددر شام آنها سرکوب شدند و حالا در عراق به صورت قدرتمند مشغول به فعالیت شده اندهدف آنها این است که سرپل های خود را در سوریه و عراق حفظ کنند تا بی ثباتی و فقدان امنیت ایجاد شودهمه افرادی که در داعش استخدام شدند یا ماهیت بعثی داشتند یا ماهیت القاعده ایبخشی از داعش را جنبش نظامی بعثی سوریه و عراق با همان تفکر میشل عفلق دنبال می کندآنها می خواهند آن ظهور اندیشه بعثی که در قرن گذشته بوده را به رغم اختلاف های تاریخی بتوانند مفهوم سازی کرده و بار دیگر به صحنه بازگردانندیک نگرانی آنها هم همزمان بازگشت ادبیات ترکیه به دوره عثمانی و رشد قدرت مطلقه ایران است که احساسات ناسیولانیستی آنها را به یک کنش نظامی تبدیل کرده استآنها می خواهند این نوع تفکر داعش را با همان ایدئولوژی سلفیسم،عربیسم،رادیکالیسمی که بتوانند یک معارضه  را سازماندهی کند  گسترش دهنداگر ما بخواهیم ارزیابی کنیم دو عنصر قدرتمند هستند که چرخه  معکوسی در برابر آنها ایجاد کرده استیکی مقاومت حزب الله است و دیگری کاری است که در سوریه گروه های وطنی انجام دادندمیان علوی ها و طرفداران اسد کار عملیاتی کردند و همه را به هم وصل کردنداین دو مسئله تهدید جدی برای این جریان بوده است و هیچ تهدید دیگری را در برابر خود نمی دیده استآنها دولت عراق را فاقد مشروعیت و توانایی کافی می دیده و تصور دارند که با حمایت عربستان و قطر و امارات می توانند جریان جدیدی را برای خودشان ایجاده کرده تا با تصرف منطقه ای و اعلام استقلال برای خودشان مشروعیتی در سوریه و عراق به دست آورنددر یک کلام بخش های بازمانده از حزب بعث سوریه و حزب بعث عراق با همکاری بخش های نظامی امنیتی موجود در سیستم آنها و با حمایت عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر منطقه داعش را تبدیل به پدیده ای وحشتناک کرده استآنها در سایت هایشان همیشه اعلام کرده اند که جنگ واقعی زمانی است که فتح دمشق و بغداد حاصل شودمی شود پیش بینی کرد که آنها بعد از اتفاقات سوریه می خواهند به شکل جدیدی فضای نامتعادل وبی ثبات را به عراق بکشانندهمکاری برخی سران ارتش امروز عراق با داعش نشان می دهد که هنوز بعثی ها و سلفی فعال هستند و هر وقت بخواهند می توانند منطقه را به چالش بکشندآنها در واقع می خواهند با ابزار داعش خود را به عنوان نماد آینده سوریه و عراق مطرح کنندداعش پدیده ای است با نگاه ایدئولوژیک کاملاً عربی،سلفی و ناسیونالیسم بعثی و با ابزارهای فوق العاده خطرناک و ترویستی  که می خواهند تفکر خودش را با احساسات عمومی پیوند بزنند تا شاید بتوانند کاری انجام دهند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : داعش - صادق خرازی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir