بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 31 شهريور 1393      11:48

امکان ناپذیری تورم تک رقمی تا سال ۹۵

اقتصاد ایرانی: در ادبیات اقتصادی، علل تورم به سه دسته کلی تقسیم می شوند: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری. در تورم ناشی از فشار هزینه، افزایش هزینه های تولید و کاهش عرضه موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. همچنین، در تورم ساختاری عدم تعادل های اقتصاد، عامل اصلی تورم شناخته می شوند. باید به این نکته توجه داشت که تورم ناشی از فشار تقاضا می تواند برای دوره های بسیار طولانی وجود داشته باشد. ولی تورم ساختاری و تورم ناشی از افزایش هزینه در دوره های کوتاه مدت، اتفاق می افتد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به این نظریات می توان گفت که چنانچه اتفاقی همچون شوک اقتصادی یا تغییر ساختاری ناگهانی در اقتصاد روی ندهد که منجر به ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد کشور شود، روند تورم از نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی (عوامل طرف تقاضا) پیروی می کند. این مساله در سال های مختلف در اقتصاد ایران مشاهده می شود. با توجه به این گزاره، حال می توان در خصوص امکان رسیدن به تورم 5 درصدی بحث کرد.
روند تورمی امسال تا انتهای تیرماه، از رویه فوق پیروی کرده است و همانند پیش بینی ها بوده است. با توجه به ادامه روند فوق، پیش بینی می شود تورم سالانه در انتهای سال به حدود 18درصد و تورم نقطه به نقطه در اسفند به 16 درصد برسد.
در خصوص سال بعد با توجه به نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز (که ماحصل سیاست پولی و مالی دولت است) تورم می تواند رفتار متفاوتی داشته باشد. با توجه به مدلی که نگارنده با مدل VAR در خصوص تحلیل روند تورم با توجه به نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد ارز داشته است، می توان در خصوص حساسیت تورم به این دو متغیر بحث کرد.
در صورتی که رشد نقدینگی در سال 1394 تا20 درصد (که در اغلب سال ها در اقتصاد ایران کمینه نرخ رشد نقدینگی است) و نرخ دلار نیز حداکثر تا 35هزار  ریال افزایش یابد، نرخ تورم سالانه 15 درصد و تورم نقطه به نقطه 13درصد امکان پذیر است. با توجه به تحلیل حساسیت تورم نسبت به نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی، امکان  رسیدن تورم سالانه به 5 درصد امکان پذیر نیست مگر آنکه نرخ رشد نقدینگی صفر و نرخ دلار تا  زیر 15هزار ریال کاهش یابد. امکان پذیری تورم نقطه به نقطه زیر 10 درصد در سال 1394، تنها با نرخ رشد نقدینگی زیر 10 درصد در صورت ثبات نرخ ارز در قیمت های موجود، میسر است.
همچنین بر اساس حساسیت تورم نسبت به نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز در سال 1395، با نرخ رشد نقدینگی 20 درصد و افزایش نرخ ارز حداکثر تا 37هزار ریال، تورم سالانه در حد 14 درصد و کاهش تورم نقطه به نقطه حداکثر تا 12 درصد امکان پذیر است. اما امکان رسیدن به تورم نقطه به نقطه 5 درصد تنها در صورتی امکان پذیر است که نرخ رشد نقدینگی زیر 10 درصد و ثبات نرخ ارز در نرخ های موجود امکان پذیر است.
بدیهی است شرایط رسیدن به تورم سالانه 5 درصد شرایط سخت تری را در خصوص نرخ ارز و نرخ رشد نقدینگی می طلبد
لازم به یادآوری است که تورم های ذکرشده، تنها در صورتی امکان تحقق دارند که شوکی در قسمت هزینه های تولید یا شوک ساختاری  که منجر به تشدید انتظارات تورمی در مردم شود، اتفاق نیفتد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir