بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 دى 1391      13:27
جزئیات افزایش 500 هزار بیکار جدید

بازگشت دوباره بیکاری به مرز 3 میلیون نفر

بیشترین بیکاران در رده سنی 15 تا 29 سال قرار دارند

اقتصاد ایرانی: بررسی روند بیکاری نیروی جویای کار در کشور نشان می دهد که در چند سال اخیر همواره تعداد بیکاران کشور بین 2 میلیون و 400 هزار نفر تا 3 میلیون و 200 هزار نفر در نوسان بوده است.
به صورت کلی بیشترین تعداد بیکاران کشور نیز در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار دارند که جدی ترین و اصلی ترین گروه متقاضیان کار در کشور را تشکیل می دهند.
در چند سال اخیر دولت برنامه ها و سیاست های مشابهی را درباره حل معضل بیکاری جوانان در بازار کار کشور اجرا کرده است که مهمترین آنها، طرح ایجاد و گسترش بنگاههای کوچک زودبازده است. همچنین می توان به تلاش برای توسعه مشاغل خانگی به عنوان دومین طرح بزرگ دولتی در بازار کار کشور، یاد کرد.
همه طرح های اشتغالی دولت
هرچند دولت در طول چند سال اخیر مباحث مختلفی را پیرامون حل مشکل اشتغال کشور مطرح کرده است، اما به گواه آمارهای رسمی تزریق پول و ارائه تسهیلات بانکی نتوانسته است منجر به گشایشی در بازار کار کشور شود و نه تنها نرخ بیکاری در سال های اخیر همواره بالای 10 درصد باقی مانده است، بلکه چندان آثار مثبتی از تاثیر سیاست های اشتغالی دولت وجود ندارد.
بر پایه این گزارش، در حالی که دولت طی سال های اخیر برنامه ها و وعده های فراوانی را برای حل معضل بیکاری ارائه کرد، اما تعداد بیکاران کشور همچنان بین 2 میلیون و 400 تا 3 میلیون و 200 هزار نفر باقی مانده و در مواردی نیز درست زمانی که دولت صحبت از تحقق میلیون ها فرصت جدید شغلی را می داد، گزارشات بیکاری آمارهای دیگری را ارائه کرده است.
تعداد بیکاران کشور با توجه به فرمول 1 ساعت کار در هفته به عنوان مرز میان شاغل و بیکار در سال 84 و 85 به میزان 2.6 میلیون نفر، در 86 و 87 به تعداد 2.4 میلیون، سال 88 به میزان 2.8 میلیون نفر، 89 به تعداد 3.2 میلیون و در نهایت طی سال گذشته نیز به 2.8 میلیون نفر رسید.
آمار بیکاری 7 ساله
روند افزایش تعداد بیکاران به بیش از 3 میلیون نفر در سال 89 در حال تکرار شدن در سال جاری است به نحوی که طبق گزارش مرکز آمار ایران تعداد بیکاران کشور در بهار امسال 3 میلیون و 146 هزار نفر بوده است که این تعداد در تابستان به 3 میلیون و 23 هزار و 574 نفر رسید.
کاهش ناچیز 122 هزار و 426 نفری بیکاران در فاصله بهار تا تابستان امسال در برابر وجود بیش از 3 میلیون نفر بیکار در کشور؛ نشان دهنده کندی اجرای برنامه های موثر اشتغال زایی و لزوم تغییر سیاست گذاری ها در این بخش است.
تکرار دو آمار بیکاری بالای 3 میلیون نفر در فصول بهار و تابستان امسال می تواند بیانگر این موضوع باشد که سیاست ها و برنامه های دولت در حوزه بازار کار با کندی مواجه شده و احتمال باقی ماندن تعداد بیکاران کشور بیش از 3 میلیون نفر را در فصول پاییز و زمستان امسال را تقویت کند.
افزایش 425 هزارنفری تعداد کارجویان
بر اساس گزارش امروز مهر، در حالی که تعداد بیکاران کشور در تابستان سال 89 به میزان 3 میلیون و 324 هزار و 620 نفر بوده است، این تعداد در تابستان سال گذشته به 2 میلیون و 597 هزار و 872 نفر رسید که نشان دهنده کاهش 726 هزار نفری تعداد بیکاران در فاصله تابستان 89 تا تابستان 90 بوده است.
با این حال افزایش دوباره تعداد بیکاران کشور از تابستان 90 تا تابستان سال جاری به میزان 425 هزار و 702 نفر و همچنین عبور تعداد بیکاران از مرز 3 میلیون نفر؛ می تواند این پیام را به همراه داشته باشد که بازار کار همچنان با عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار مواجه باشد.
هم اکنون تمرکز و تجمع بیکاران کشور در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار دارد به نحوی که از کل 3 میلیون و 23 هزار و 574 نفر بیکار تابستان امسال، 2 میلیون و 81 هزار و 168 نفر در این گروه سنی قرار داشته اند.

عملکرد دوازده ماه بیکاری

بررسی گزارش عملکرد 12 ماهه بازار کار کشور در سال 90 نشان می دهد که افراد شاغل و بیکار در مجموع 36.9 درصد از جمعیت 10 ساله و بیش تر را تشکیل داده اند که این نسبت برای مردان 60.7 درصد و برای زنان 12.6 درصد بوده است. همچنین این نسبت در نقاط شهری 35.8 درصد و در نقاط روستایی 39.8 درصد است.


جمعیت فعال و وضعیت سواد
در سال گذشته از کل شاغلان 10ساله و بیشتر 89.3 درصد باسواد و 10.7 درصد بی سواد بوده اند. این نسبت برای مردان به ترتیب 90.5 درصد و 9.5 درصد و برای زنان 83 درصد و 17 درصد بوده است. همچنین از کل جمعیت بیکار 10ساله و بیشتر 96.5 درصد باسواد و 3.5 درصد بی سواد بوده اند، این نسبت برای مردان به ترتیب 95.6 درصد و 4.4 درصد و برای زنان 98.8 درصد و 1.2 درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال یعنی شاغل و یا بیکار هستند. مطابق نتایج به دست آمده، در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10ساله و بیشتر در کل کشور 36.9 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 60.7 درصد و در بین زنان 12.6 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج نشان می دهد، درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری است. به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 39.8 درصد و در نقاط شهری 35.8 درصد بوده است.
در صورتی که جمعیت 15 ساله و بیشتر جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 40.5 درصد به دست می آید، این شاخص در بین مردان 67.1 درصد و در بین زنان 13.8 درصد، در نقاط شهری 39.2 درصد و در نقاط روستایی 44.2 درصد است.


جمعیت شاغل
در سال 1390، از مجموع 22 میلیون و 768 هزار و 235 نفر جمعیت فعال 64-15 ساله، 87.4 درصد شاغل بوده اند، از مجموع این شاغلان 14.9 درصد مربوط به گروه سنی 24-15 ساله، 58 درصد مربوط به گروه سنی 44-25 ساله و 27.1 درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است؛ این نسبت ها برای مردان به ترتیب 15.1 درصد، 57 درصد و 27.9 درصد و برای زنان 13.8 درصد، 63.6 درصد و 23.2 درصد بوده است.


وضعیت جمعیت بیکار
در سال گذشته، 12.6درصد از جمعیت فعال 64-15 ساله را بیکاران تشکیل دادند. از مجموع تعداد این بیکاران، 37.5 درصد مربوط به گروه سنی 24-15 ساله، 54.1 درصد مربوط به گروه سنی 44-25 ساله و 8.5 درصد مربوط به گروه سنی 64-45 ساله بوده است. این نسبت ها برای مردان به ترتیب 37.3 درصد، 51.8 درصد و 10.9 درصد و برای زنان 37.8 درصد، 59.7 درصد و 2.5 درصد بوده است.


نرخ بیکاری
همچنین در سال گذشته از 23 میلیون و 387 هزار و 633 نفر جمعیت فعال 10ساله و بیشتر 12.3 درصد بیکار بوده اند. بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 24-20 ساله با 28.2 درصد و پایین ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 65 ساله و بیش تر با 1.7 درصد بوده است. نرخ بیکاری در بین مردان 10.5 درصد و در بین زنان 20.9 درصد بوده است. همچنین این نرخ در نقاط شهری 13.7 درصد و در نقاط روستایی 8.9 درصد به دست آمده است.


مدت بیکاری و وضعیت جستجوی شغل
در سال 90، از بیکاران 10ساله و بیشتر، 34.6 درصد 19ماه و بیشتر و 3.3 درصد کمتر از یکماه بیکار بوده اند.در سال گذشته، 37.2 درصد از اقدامات انجام شده برای جستجوی کار به پرس و جو از دوستان و آشنایان، 16.5 درصد به درج آگهی در روزنامه ها یا مطالعه آگهی های استخدام، 16درصد به تماس با کارفرما (صاحب کار)، 11.8 درصد به ثبت نام یا پیگیری در مراکز کاریابی غیردولتی و 8.7 درصد به ثبت نام یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال وزارت کار اختصاص داشته است.


بیمه بیکاری
طی سال گذشته، 96 درصد بیکاران قبلا شاغل از بیمه بیکاری استفاده نمی کرده اند و تنها 4 درصد آنان از بیمه بیکاری استفاده کردند. همچنین از بیکاران قبلا شاغل در بخش کشاورزی 1.4 درصد، در بخش صنعت 4.8 درصد و در بخش خدمات 3.5 درصد از بیمه بیکاری استفاده می کرده اند.


گروه های عمده شغلی
از جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر سال گذشته 18.7 درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط، 16درصد را کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و 16.4 درصد را کارگران ساده تشکیل دادند. این نسبت ها در جامعه مزبور برای مردان به ترتیب 18.5درصد، 14.4درصد، 18.3درصد و برای زنان 19.8 درصد، 23.6 درصد و 7.2 درصد بوده است.


وضع شغلی
در سال 90، از جمعیت شاغل 10ساله و بیشتر، 82.6 درصد را کارکنان بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان و مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی، کارکنان فامیلی بدون مزد) و 17.4 درصد را مزد و حقوق بگیران بخش عمومی تشکیل داده اند. این نسبت ها در جامعه مردان به ترتیب 84.4 درصد، 15.6درصد و در جامعه زنان، 72.8 درصد و 27.2 درصد بوده است.


بخش های اصلی فعالیت
طی سال 1390، 18.9 درصد شاغلان در گروه شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط مشغول به کار بوده اند، همچنین در مرتبه بعدی 16.8درصد در گروه شغلی کارگران ساده و 15.5 درصد نیز در کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری بوده اند. در بخش کشاورزی 82.6 درصد در گروه کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، در بخش صنعت 47.6 درصد در گروه شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط و همچنین در بخش خدمات 26.0 درصد در گروه شغلی کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه ها و بازارها؛ بیشترین درصد از گروه های شغلی مربوط را به خود اختصاص داده اند.


اشتغال ناقص
بر اساس گزارش امروز مهر، نرخ اشتغال ناقص نشان می دهد، چند درصد جمعیت فعال اقتصادی دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده در سال 90، 7.9 درصد از جمعیت فعال اقتصادی 10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان 8.8 درصد و در بین زنان 3.5 درصد و همچنین در نقاط شهری 6.5 درصد و در نقاط روستایی 11.4 درصد بوده است.
سهم اشتغال ناقص نشان می دهد، چند درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، 9.0 درصد از شاغلان دارای اشتغال ناقص بوده اند. این نسبت در بین مردان 9.9 درصد و در بین زنان 4.4 درصد و همچنین در نقاط شهری 7.6 درصد و در نقاط روستایی 12.5 درصد بوده است.
نرخ مقدار اشتغال ناقص نشان می دهد چند درصد از زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد، نتایج به دست آمده نشان می دهد، 3.5 درصد زمان بالقوه کار شاغلان را مقدار اشتغال ناقص تشکیل می دهد. این شاخص در بین مردان 3.6 درصد و در بین زنان 2.6 درصد و همچنین در نقاط شهری 2.9 درصد و در نقاط روستایی 5.2 درصد بوده است.


میزان اشتغال در کشاورزی، صنعت و خدمات
در سال 90، از جمعیت شاغل 10ساله و بیشتر، 18.6 درصد در بخش کشاورزی، 33.4 درصد در بخش صنعت و 48.0 درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته اند. این نسبت در نقاط شهری به ترتیب 5.0 درصد، 35.7 درصد و 59.4 درصد و در نقاط روستایی به ترتیب 50.4 درصد، 28.0 درصد و 21.6 درصد بوده است.
همچنین در بین استان های کشور بالاترین و پایین ترین میزان اشتغال به ترتیب در بخش کشاورزی مربوط به استان های اردبیل (40.0 درصد) و تهران (1.4 درصد) در بخش صنعت مربوط به استان های یزد (43.2 درصد) و اردبیل (23.6 درصد) و در بخش خدمات مربوط به استان های تهران (62.7 درصد) و زنجان (33.5 درصد) بوده است.
طی سال گذشته بخش خصوصی 82.6 درصد و بخش عمومی 17.4 درصد شاغلان 10 ساله و بیشتر را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که این ارقام در نقاط شهری به ترتیب 77.7 و 22.3 درصد و در نقاط روستایی 94.1 و 5.9 درصد بوده است. بررسی بخش های خصوصی و عمومی به تفکیک استان نشان می دهد، استان آذربایجان غربی با 89.5 درصد شاغلان بخش خصوصی بالاترین و با 10.5 درصد شاغلان بخش عمومی پایین ترین این نسبت ها را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است. همچنین استان کهگیلویه و بویراحمد با 70.4 درصد شاغلان بخش خصوصی و 29.6 درصد شاغلان بخش عمومی پایین ترین و بالاترین این نسبت ها را به خود اختصاص داده است.


نرخ بیکاری در استان ها

در سال گذشته، نرخ بیکاری جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر در کشور، نقاط شهری و روستایی به ترتیب 12.3 درصد، 13.7 درصد و 8.9 درصد بوده است. در میان استان های کشور البرز و لرستان به ترتیب با 19.3 و 19.2 درصد بالاترین نرخ بیکاری و استان های یزد و خراسان جنوبی به ترتیب 60. و 8.4 درصد کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : درصد و - جمعیت - بیکاری - بیکاران - درصد بوده - درصد و در - اشتغال - و بیشتر - در بین - به ترتیب - زنان - مردان - ترتیب - این نسبت - نرخ - 3 میلیون - روستایی - نقاط شهری - شهری - درصد - سنی - شاغلان - گروه سنی - ساله و - نقاط روستایی - تعداد بیکاران - در نقاط روستایی - کارکنان - تابستان - شاغل - درصد و در نقاط - نشان می دهد - بیکاران کشور - و در نقاط - اشتغال ناقص - ناقص - در نقاط شهری - به گروه سنی - مربوط به گروه سنی - مربوط به گروه - به گروه - کشاورزی - و در نقاط روستایی - درصد از - بیکار - بوده است. - 10ساله و بیشتر - 10ساله و - 10ساله - در گروه - نرخ بیکاری - میلیون نفر - درصد بوده است. - تعداد بیکاران کشور - جمعیت فعال - 10 - شغلی - و در بین زنان - دهد - درصد و در بین - بین زنان - است. همچنین - بین مردان - و برای - برای مردان - اند. این - 10 ساله - مردان به - درصد مربوط به گروه - برای زنان - بازار کار - از جمعیت - ساله و بیشتر - در بین مردان - مردان به ترتیب - و در بین - درصد در - درصد شاغلان - 10 ساله و - و برای زنان - می دهد - در بین زنان - اقتصادی - درصد) - درصد مربوط - درصد مربوط به - 3 میلیون و - نسبت ها - این نسبت ها - بوده اند. - همچنین در - درصد به - نتایج - مشارکت - درصد و برای - صنعت - به دست آمده - برای مردان به - برای مردان به ترتیب - 10 ساله و بیشتر - درصد و برای زنان - سال 90
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir