بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 23 مهر 1393      10:42

سه‌گانه غیرممکن مهار تورم

اقتصاد ایرانی: همزمان با اجرای سیاست ثبات بخشی به قیمت ها از طریق «هدف گذاری تورم» و پایبندی دولت به اجرای این سیاست، برخی از مطالعات انجام شده با استفاده از تجربه سایر کشورها نشان می دهد اجرای هدف گذاری تورم به دو بستر نهادی و تکنیکی نیاز دارد. در این زمینه، مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از این است که پیش شرط های «نهادی» هدف گذاری تورم در کشور به اندازه کافی وجود ندارد؛ هر چند پیش شرط های «تکنیکی» فراهم است. به گفته کارشناسان، اجرای موفق هدف گذاری تورم به این معناست که سیاست گذار اقتصادی بین برخی از اهداف خود دست به «انتخاب» بزند و به عنوان مثال، سیاست کنترل و هدف گذاری تورم، در تضاد با سیاست هایی مثل «ثابت نگاه داشتن نرخ ارز» است؛ بر اساس نظریات اقتصادی، اجرای توأمان سه سیاست «نرخ ارز ثابت»، «سیاست مستقل پولی» و «ورود و خروج آزاد سرمایه»؛ از نظر «تئوریک» غیرممکن است و اقتصاددانان به آن «سه گانه غیرممکن» می گویند؛ بنابراین بانک مرکزی نمی تواند با وجود نرخ ارز ثابت، از طریق سیاست پولی مستقل نرخ تورم را کنترل کند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اقتصاد کشور برای موفقیت در کنترل تورم با ابزار هدف گذاری باید 6 گام اساسی را بردارد که در این گزارش آنها را مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد بانک مرکزی برای موفقیت در اجرای برنامه کنونی خود برای ثبات بخشی به قیمت ها از طریق هدف گذاری تورم، نیازمند برداشتن 6 گام اساسی است. «تدوین برنامه انتقالی فوری برای کنترل تورم»، «هدف گذاری کاهش تورم به جای هدف گذاری نرخ تورم»، «اعلام نرخ های هدف و زمان دستیابی به آنها طی چند مرحله»، «جلب حمایت دولت و هماهنگی بخش مالی در برنامه کاهش تورم»، «اولویت بندی کنترل تورم با توجه به نرخ هسته تورم و گروه های اصلی تشکیل دهنده شاخص» و «توجه به حساسیت مصرف کنندگان روی برخی گروه ها و همچنین اولویت های بخشی»؛ 6 گام مورد نظر را تشکیل می دهد. این پیشنهادها در مطالعه ای توسط پژوهشکده پولی و بانکی تحت عنوان «هدف گذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیش شرط های اساسی»، ارائه شده است.
بر اساس این بررسی، راهکار شناخته شده در همه کشورها برای کنترل تورم، «هدف گذاری تورم» است و برای هدف گذاری تورم نیز، به 5 پیش شرط نهادی و 6 پیش شرط تکنیکی نیاز است. این بررسی بیانگر این است که در ایران، بسیاری از پیش شرط های نهادی به منظور هدف گذاری تورم برای بانک مرکزی وجود ندارد، اما با توجه به ظرفیت فنی موجود امکان تحقق پیش شرط های تکنیکی فراهم است. این پژوهش در بررسی پیش شرطهای نهادی، تاکید می کند که یکی از مهم ترین الزامات هدف گذاری و کاهش تورم، «انعطاف پذیر شدن نرخ ارز» است؛ چراکه «ثابت بودن نرخ ارز» موجب ایجاد وضعیتی می شود که اقتصاددانان به آن «سه گانه غیرممکن» (Impossible Trinity) می گویند؛ به این معنا که اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را از طریق سیاست پولی مستقل تحت کنترل درآورد، چنین امری با وجود «نرخ ارز ثابت» غیرممکن خواهد بود.

کنترل تورم با ابزار «هدف گذاری»
در گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی آمده است: بانک جهانی به تازگی گزارشی تحت عنوان «گزارش توسعه جهانی 2014» منتشر کرده که در آن، وضعیت متوسط تورم در 132 کشور مختلف جهان طی سال های 2012 تا 2014 بررسی شده است. بر اساس این گزارش، ایران طی این بازه زمانی با نرخ تورم 9/23 درصدی، رتبه چهارم را در جهان داشته است. این موضوع نشان می دهد چرا در شرایط فعلی، نرخ تورم بالا به یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسوولان تبدیل شده است؛ چراکه هر چه نرخ تورم بالاتر باشد، حساسیت جامعه و اهل فن نسبت به کنترل آن بیشتر است.  بر اساس مطالعه انجام شده، در شرایط فعلی و با وجود نرخ بالای تورم، بانک مرکزی مجبور به در پیش گرفتن سیاستی مستحکم برای کنترل تورم خواهد بود. بر این اساس، شناخته شده ترین سیاست برای کنترل تورم، «هدف گذاری تورم» است که در ادبیات اقتصادی چنین تعریف می شود: «چارچوبی برای سیاست پولی که در آن هدفی «کمّی» برای نرخ تورم برای یک یا چند دوره زمانی معین به صورت رسمی اعلام می شود و به صورت ضمنی، به اطلاع عموم می رسد که تورم پایین و باثبات، هدف اولیه سیاست پولی است». بر اساس این بررسی، هدف گذاری تورم شامل پنج جنبه مجزا است که عبارتند از: 1) اعلام عمومی هدف کمی برای تورم در میان مدت 2) تعهد سازمانی به ثبات قیمت ها به عنوان هدف اولیه سیاست پولی 3) استراتژی که در آن متغیرهای زیادی از جمله نرخ های بهره و نرخ ارز، برای تصمیم گیری در خصوص اعمال ابزارهای پولی مورد استفاده قرار می گیرند 4) افزایش شفافیت سیاست پولی در خصوص برنامه ها، اهداف و تصمیمات مقامات پول از طریق افزایش ارتباط با مردم و بازارها و 5) افزایش مسوولیت پذیری بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی، اما برای اعمال چارچوب هدف گذاری تورم پیش شرط هایی لازم است که نبود و تحقق نیافتن آنها می تواند تلاش برای دستیابی به تورم هدف را با شکست مواجه سازد.

سه گانه غیرممکن در سیاستگذاری
بررسی انجام شده بیانگر این است که برای هدف گذاری تورم (به عنوان مهم ترین ابزار کنترل تورم)، به پنج پیش شرط در چارچوب «نهادی» و شش پیش شرط در چارچوب «تکنیکی» نیاز است. در چارچوب نهادی، نخستین موضوع «انتخاب ثبات قیمت ها» است، به این معنی که بانک مرکزی باید دستور یا وکالت مستقیم و صریحی داشته باشد مبنی بر اینکه هدف حفظ تورم در یک سطح یا بازه خاص بر سایر اهداف بانک مرکزی همچون تقویت رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، افزایش اشتغال و ... اولویت دارد. پیش شرط نهادی دوم «استقلال بانک مرکزی» است که بر اساس آن، بانک مرکزی باید اختیار انتخاب ابزارها و اهداف خود را داشته و از اعمال نفوذ دولت در امان باشد.
«عدم سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی» سومین پیش شرط نهادی برای هدف گذاری تورم است که البته با استقلال بانک مرکزی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد؛ چراکه استقلال بانک مرکزی می تواند سلطه سیاست های مالی را که باعث کاهش کارآیی سیاست های پولی می شود، کم و محدود کند. مورد چهارم از این پیش شرط ها، «سیستم مالی پیشرفته» است، چراکه وجود یک سیستم مالی توسعه یافته، با دادن امکان استقراض از منابعی غیر از بانک مرکزی به دولت، باعث کنترل چاپ پول و سایر اشکال سلطه مالی می شود و از درجه سلطه مالی می کاهد. آخرین پیش شرط نهادی نیز «نرخ ارز انعطاف پذیر» است؛ چراکه بر اساس بررسی انجام شده، «نرخ ارز ثابت» موجب ایجاد وضعیتی می شود که اقتصاددانان به آن «سه گانه غیرممکن» (Impossible Trinity) می گویند؛ به این معنا که وجود «نظام نرخ ارز ثابت»، «سیاست پولی مستقل» و «ورود و خروج آزادانه سرمایه به کشور» به صورت همزمان غیرممکن است و اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را از طریق سیاست پولی مستقل تحت کنترل درآورد، چنین امری با وجود «نرخ ارز ثابت» غیرممکن خواهد بود.

از «اعلام هدف» تا «شفافیت»
در خصوص پیش شرط های لازم در چارچوب «تکنیکی» برای کنترل تورم از طریق «هدف گذاری» آن نیز این بررسی به شش مورد اشاره کرده است. در این چارچوب، نخستین موضوعی که به آن اشاره شده، «اعلام هدف» است که مطابق بررسی ها، باید از جانب دولت و بانک مرکزی هر دو با هم صورت بگیرد، مگر اینکه بانک مرکزی به عنوان یکی از اهداف اصلی خود، تعهد صریحی برای حفظ ثبات قیمت ها داشته باشد. پس از اعلام هدف، پیش شرط «افق زمانی» قرار دارد، به این معنا که بانک مرکزی باید اعلام کند هدف گذاری تورم برای چند سال ادامه خواهد داشت. موضوع تکنیکی سومی که برای هدف گذاری تورم باید مورد توجه قرار بگیرد، بحث «شاخص قیمت» است. مطابق یادداشت منتشر شده، این شاخص برای بیشتر کشورهای در حال توسعه «شاخص قیمت مصرف کننده» (CPI) و برای کشورهای توسعه یافته معمولا شاخص هسته ای (Core Index) در نظر گرفته می شود.
پیش شرط تکنیکی چهارم «تعیین دامنه تورم هدف» است؛ چراکه بانک های مرکزی با توجه به نااطمینانی های کلان اقتصادی، یک «محدوده» برای تورم هدف را به یک هدف «نقطه ای» ترجیح می دهند. پنجمین پیش شرط تکنیکی نیز «ابزارهای پولی» است، چراکه بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی معمول، قادر به اجرای سیاست های پولی مورد نظر خود خواهد بود. در نهایت، بانک مرکزی برای اجرای هدف گذاری تورمی خود نیاز به «مسوولیت پذیری و شفافیت» نیز خواهد داشت؛ یعنی بانک مرکزی باید در ارتباط با تصمیمات سیاست پولی از طریق رسانه ها اطلاع رسانی کرده و گزارش های دوره ای در رابطه با تورم و پیش بینی آن منتشر کند. همچنین این نهاد باید گفتمان صریح وفعالی با جامعه داشته باشد و حتی مدل های مربوط به پیش بینی نرخ تورم را منتشر کند.

هدف گذاری کاهش تورم به جای هدف گذاری تورم
در این گزارش پس از مرور پیش شرط های نهادی و تکنیکی مورد نیاز برای اجرای سیاست هدف گذاری و کنترل تورم، مروری بر شرایط فعلی اقتصاد ایران از لحاظ فراهم بودن این پیش شرط ها ارائه شده است. مطابق این بررسی، با وجود اینکه در ایران بسیاری از پیش شرط های نهادی به منظور هدف گذاری تورم برای بانک مرکزی وجود ندارد، در زمینه پیش شرطهای تکنیکی دست بانک مرکزی باز بوده و این بانک می تواند با استفاده از بدنه کارشناسی خود، در زمینه تعیین میزان مناسب تورم هدف، بازه زمانی مورد نظر برای هدف گذاری، شیوه اطلاع رسانی، شفافیت عملکرد و غیره، به خوبی عمل کند.
این مطالعه که از سوی ایلناز ابراهیمی استادیار گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی تدیون شده پس از اشاره به نکات موجود در زمینه هدف گذاری تورم و مشکلات فعلی برای تحقق این سیاست، 6 پیشنهاد برای هدف گذاری و کنترل تورم در اقتصاد کشور ارائه کرده است:
1- با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران که کشور را در بین چند کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان قرار می دهد، بانک مرکزی نیازمند طرحی عاجل برای کنترل این شاخص در کوتاه مدت و میان مدت، در قالب یک برنامه انتقالی است.
2- به دلیل تورم بالا و شرایط خاص کشور در ارتباط با تحریم های خارجی، بهتر است بانک مرکزی به جای «هدف گذاری تورم» از «هدف گذاری کاهش تورم» سخن به میان آورد؛ زیرا نوسان شدید محیط کسب وکار و اقتصاد به دلیل شوک های خارجی، به احتمال زیاد مانع از دستیابی بانک مرکزی به یک نرخ از پیش تعیین شده تورم خواهد بود.
3- با در نظر گرفتن نرخ فعلی تورم، بانک مرکزی می تواند چند مرحله را برای کاهش تورم به اطلاع عموم برساند. به این معنا که ابتدا اعلام کند طی سال جاری نرخ تورم به رقم مشخصی کاهش خواهد یافت و پس از سپری شدن و در صورت موفقیت، می تواند میزان کاهش تورم هدف برای بازه زمانی مشخص بعدی را به اطلاع عموم برساند. محاسبات دقیق تعیین میزان و مدت لازم برای کاهش تورم و موفقیت در این کار می تواند کمک بسیاری به اعتماد مردم به توانایی های بانک مرکزی در مهار تورم و کمک به کنترل انتظارات تورمی جامعه کند.
4- در اعلام هدف گذاری تورم، بانک مرکزی باید همراهی و پشتیبانی کامل دولت را داشته باشد. زیرا در کشورهای در حال توسعه از عمده دلایل شکست هدف گذاری تورم، عدم استقلال بانک مرکزی و سلطه مالی دولت است که باعث ناکارآمدی ابزارهای سیاست پولی در کنترل تورم می شود. در این راستا باید امکانات و ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل تورم تقویت شود و دولت از برنامه کنترل تورم حمایت کرده و هماهنگی های بخش مالی را برای تحقق این مهم افزایش دهد.
5- بانک مرکزی در کنترل و هدف گذاری کاهش تورم علاوه بر توجه به نرخ هسته ای (Core Rate) {نرخ هسته ای تورم} باید با در نظر گرفتن برخی از گروه های اصلی تشکیل دهنده شاخص کل به اولویت بندی کنترل تورم اقدام کند.
6- در زیرگروه های اصلی تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) ، برخی گروه ها مانند گروه خوراک ها و آشامیدنی ها به صورت مستقیم با وضع معیشت تمام افراد جامعه (به خصوص دهک های پایین درآمدی) در ارتباطند، بنابراین حساسیت در مورد نرخ تورم این بخش در میان آحاد جامعه بیشتر است. از طرف دیگر، بانک مرکزی در هدف گذاری کنترل تورم باید اولویت های بخشی را نیز در نظر بگیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir