بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 4 آبان 1393      10:7

۱۳ آمار جدید از وضعیت بازار کار

در فاصله تابستان ۹۲ تا تابستان امسال بر جمعیت در سن کار کشور ۵۵۱ هزارنفر افزوده شد، جمعیت غیرفعال ۴۰.۱ میلیون نفر شد که نشان دهنده عدم حضور بخش قابل توجهی از کشور در جریان اقتصاد است، ۱.۵ میلیون نفر دیگر غیرفعال شدند و تصمیم به کار ندارند ولی ۳۰۶ هزارنفر نیز از آمار بیکاری مطلق کم شد؛ همچنین تعداد زنان در سن کار از تعداد مردان بالاتر رفت اما از فعالیت اقتصادی آنها کاسته شد.

اقتصاد ایرانی: بررسی وضعیت جمعیت فعال در سن کار کشور طی یکسال گذشته از زمان فعالیت دولت تدبیر و امید (تابستان ۹۲ تا تابستان ۹۳) نشان می دهد که در فاصله یکساله اخیر بر تعداد جمعیت در سن کار کشور ۵۵۱ هزار و ۱۲۹ نفر افزوده شده است.

با وجود اینکه دولت معتقد است طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در حال حاضر به زیر ۱۰ درصد رسیده، اما تعداد جمعیت در سن کار کشور از ۶۳ میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۸۲ نفر در تابستان سال ۹۲ به ۶۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۸۱۱ نفر افزایش یافته است.

به گزارش مهر، این مسئله به تنهایی نشان دهنده وجود توان بالقوه فعالیت اقتصادی درصد بالایی از جمعیت کشور دستکم تا سال های آینده است و این فرصتی است که کشور باید از طریق رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در راستای توسعه کشور بهره مند شود؛ در غیر اینصورت امکان دستیابی به ظرفیت نیروی انسانی جامعه کاهش و یا از بین خواهد رفت.

با وجود افزایش جمعیت در سن کار کشور، اما تعداد جمعیت غیرفعال کشور (گروه هایی که نه شاغل هستند و نه بیکار)، از ۳۸ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۸۱۴ نفر در تابستان سال ۹۲ به ۴۰ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۸۴۵ نفر در تابستان امسال افزایش یافته است.

بنابراین در فاصله زمانی یکساله فعالیت دولت تدبیر و امید، بر جمعیت غیرفعال کشور که تقریبا تاثیری در جریان توسعه، تولید و اقتصاد کشور ندارند یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۳۱ نفر افزوده شده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران مطلق کشور در تابستان سال ۹۲ به میزان ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۶۲۴ نفر بوده که این تعداد در تابستان امسال به ۲ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۱۹۴ نفر کاهش یافته است. این آمار نشان دهنده کاهش ۳۰۶ هزار و ۴۳۰ نفری تعداد بیکاران در فاصله یکسال است.

هرچند طی هفته های اخیر تحلیل ها و انتقادات فراوانی بر آمارهای اشتغال زایی دولت شده است، اما نمی توان گفت که در طول دوره فعالیت دولت تدبیر و امید هیچ اشتغال جدیدی ایجاد نشده باشد. در عین حال، افزایش تعداد جمعیت غیرفعال کشور، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و تغییر نیافتن وضعیت اغلب بنگاه های کشور بر شبهات در این بخش می افزاید.

در بررسی وضعیت جمعیت در سن کار مردان طی دو تابستان ۹۲ و ۹۳  به این نتیجه می رسیم که تعداد مردان در سن کار کشور از ۳۱ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۳۳۸  نفر تابستان ۹۲ به ۳۱ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۳۴۷ نفر در تابستان امسال افزایش یافته است.

بنابراین در شرایط فعلی، کشور با ورود ۲۹۹ هزارنفر دیگر که به سن کار رسیده اند مواجه است. این موضوع نشان دهنده احتمال افزایش فشار به بازار کار کشور از سوی متقاضیان جدید کار خواهد بود؛ هرچند جمعیت جویندگان شغل کشور بسیار پایین تر از تعداد افراد در سن کار است.

در تابستان ۹۲ تعداد جمعیت مردان فعال اقتصادی کشور ۲۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۸۸۹  نفر بوده که این تعداد در تابستان امسال به ۲۰ میلیون و ۷ هزار و ۳۴۷ نفر کاهش یافته است.

این مسئله نشان دهنده کاهش ۴۴۴ هزار و ۷۲۸ نفری جمعیت فعال مردان کشور است که نشانه های خوبی از بهبود فعالیت های اقتصادی، تولیدی و توسعه ای و به صورت کلی تلاش جمعیت کشور برای حضور در جریان رشد کشور نیست.

اینکه چرا با وجود افزایش ۲۹۹ هزارنفری جمعیت مردان در سن کار کشور، ۴۴۴ هزارنفر تصمیم به عدم انجام هرگونه فعالیتی در اقتصاد گرفته اند؛ سوالی است که بی پاسخ مانده است.

بررسی جمعیت غیرفعال مردان در فاصله دو تابستان مورد بررسی نیز نشان می دهد که تعداد مردان غیرفعال اقتصادی در تابستان ۹۲ به میزان ۱۱ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۴۹ نفر بوده که این تعداد در تابستان امسال به ۱۱ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۱۸۶ نفر افزایش یافته است. البته تعداد مردان غیرفعال در بهار امسال ۱۲ میلیون نفر بود.

میزان بیکاری مطلق مردان در تابستان سال ۹۲ به میزان یک میلیون و ۶۵۷ هزار و ۱۹۹ نفر اعلام شده بود که این تعداد در تابستان امسال به یک میلیون و ۵۸۰ هزار و ۹۵۳ نفر کاهش یافته است.

در بخش مربوط به زنان نیز در تابستان ۹۲ تعداد ۳۱ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۴۴ نفر در سن کار بودند که این آمار در تابستان امسال به ۳۲ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۱۵ نفر افزایش یافته که نشان دهنده تمایل بیشتر زنان برای مشارکت در فعالیت های کشور است.

به صورت کلی بر تعداد مردان در سن کار کشور در فاصله یکساله مورد بررسی ۲۹۹ هزار نفر افزوده شده اما در بخش زنان این افزایش به میزان ۴۱۰ هزارنفر بود. نکته حائز اهمیت دیگر، پیشی گرفتن آمار زنان در سن کار کشور نسبت به مردان است که این موضوع لزوم توجه بیشتر دولت ها برای استفاده از توانمندی زنان در عرصه های مختلف را مورد تاکید قرار می دهد.

۴  میلیون و ۳۰۲ هزار و ۹۷۸ نفر از زنان در تابستان سال ۹۲ در گروه جمعیت فعال قرار داشتند که این تعداد در تابستان امسال به ۳ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۸۰۵  نفر کاهش یافته است. بنابراین در کنار افزایش۴۴۴ هزارنفری تعداد مردانی که از نظر اقتصادی طی یکسال غیرفعال شده اند، ۵۵۳ هزار زن نیز وجود دارد.

جمعیت غیرفعال زنان از ۲۷ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۶۶  نفر در تابستان ۹۲ به ۲۸ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۸۱۰ نفر در تابستان امسال افزایش یافته است. در تابستان ۹۲ تعداد بیکاران مطلق در بخش زنان ۹۰۶ هزار و ۴۲۴ نفر اعلام شده بود که این تعداد در تابستان امسال به ۶۷۶ هزار و ۲۴۱ نفر کاهش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir