بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 28 آبان 1393      11:4

تصویر دخل و خرج دولت به‌روز شد

تصویر دخل و خرج دولت در نیمه نخست سال در سه سکانس منتشر شده است. آمارها نشان می‌دهد در هر سه سکانس به طور کلی دولت طی ۶ ماه اول سال ۱۳۹۳ با ۴ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان کسری بودجه همراه بوده است.

اقتصاد ایرانی: بررسی ها نشان می دهد که اقتصاد کشور در بسیاری از سال ها با کسری بودجه همراه بوده است. در سال های گذشته دولت این کسری بودجه را به طریقی با فروش نفت و درآمد دولت جبران کرده، اما هنگامی که فشار اقتصادی بر منابع مالی کشور زیاد باشد دولت نمی تواند توازنی بین منابع و مصارف خود برقرار کند و به تبع آن با کسری بودجه مواجه می شود.

تراز عملیاتی
به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ تراز عملیاتی که حاصل کسر اعتبارات هزینه ای از درآمدهای مالیاتی است نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد رشد داشته و به میزان ۲۹ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای دولت در ۶ ماه نخست سال برابر ۴۰ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان است. این در حالی است که درآمدهای مصوب دولت در سال ۹۳، ۱۰۰ هزار و ۳۴۷ میلیارد تومان بوده که در این دوره ۴۰ درصد آن محقق شده است. این در حالی است که در ۶ ماه اول سال گذشته درآمد دولت ۲۸ هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان بوده که امسال نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را در درآمدهای دولت شاهد بوده ایم. درآمدهای مالیاتی دولت نیز در ۶ ماه نخست سال ۹۳ با ۵۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۳۱ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد ابزارهای دولت برای کسب درآمد های مالیاتی کارآتر شده است. علاوه بر این، پرداخت های هزینه جاری نیز در این دوره ۶۸ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان بوده است که میزان مصوب آن در سال ۹۳ نیز ، ۱۴۹ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان بوده و در ۶ ماه اول سال ۴۶ درصد آن محقق شده است. این درحالی است که این هزینه در ۶ ماه اول سال گذشته ۵۱ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان بوده است.

خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای
با توجه به آمار منتشر شده مربوط به فروش نفت، واگذاری دارایی های سرمایه ای در ۶ ماه نخست امسال ۳۶ هزار و ۱۲۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به 6ماه اول سال گذشته ۴/۶۳ درصد رشد داشته است. در این بین منابع حاصل از صادرات نفتی و میعانات گازی که «نفت فوق سبک» خوانده می شود رشدی ۳/۱۶۰ درصدی داشته است که این مقدار قابل توجهی است که می توان آن را به دلیل سست شدن پایه های تحریم و بهبود صادرات نفتی در نیمه نخست سال جاری دانست. از طرفی تملک دارایی های سرمایه ای که پرداخت های عمرانی نیز خوانده می شود طی ۶ ماه اول سال جاری به ۱۱ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در سال گذشته پرداخت های عمرانی تنها سه هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان بوده است که امسال با رشد ۲۱۰ درصدی در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. در فروردین امسال براساس آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، امکان مشارکت بخش غیردولتی در اجرای طرح های عمرانی مهیا شد. در این خصوص محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نمایندگان تشکل های مربوط به پیمانکاران و مشاوران را دعوت به تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام کرد که در رشد این آمار مشاهده می شود در این زمینه تغییر قابل توجهی روی داده است. با توجه به این آمار خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز در ۶ ماه اول سال با رشد ۳۵ درصدی به ۲۴ هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین تراز عملیاتی و سرمایه ای در ۶ ماه نخست برابر ۴ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان بوده است که با توجه به مقدار تصویب شده آن در سال ۹۳، ۴۰ درصد آن محقق شده است.

 
خالص واگذاری دارایی های مالی
با بررسی آمار واگذاری دارایی های مالی در ۶ ماه اول سال به ۷ هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته تنها رشد ۴/۹ درصدی داشته است و همچنین تملک دارایی های مالی با رشد ۱۱۴ درصدی به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از این رو با توجه به این آمار و بررسی آنها خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای برابر ۴ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان بوده است که این رقم نشان دهنده کسری بودجه دولت در ۶ ماه اول سال است. خالص واگذاری دارایی های مالی مصوب در سال ۹۳ نیز، ۱۰۳ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال بوده است که در این دوره تقریبا ۴۱ درصد آن محقق شده است. کسری بودجه در شش ماه اول سال ۹۲ برابر ۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است که با مقایسه آمار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مشاهده می شود کسری بودجه دولت کمتر شده است.

 
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت
با بررسی آمار عملکرد دولت در درآمدهای مالیاتی، در ۶ ماه اول سال رشد ۱۱۳ درصدی در مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی را داشته ایم. این رقم از ۹۸۵ میلیارد تومان در ۶ ماه اول سال ۹۲ به ۲ هزار و ۹۷ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است که این رشد قابل توجهی است و گویای عملکرد خوب دولت در این زمینه است. مالیات اشخاص حقوقی نیز در ۶ ماه اول امسال ۱۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان محقق شده که در سال ۹۳ مقدار ۲۳ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان از آن تصویب شده است و تا به حال تقریبا نیمی از آن محقق شده است. لازم به ذکر است که مالیات علی الحساب شرکت های دولتی در حال واگذاری نیز با تغییرات ۱۵۵ درصدی همراه بوده است.
با بررسی مالیات بر واردات از ۱۰ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان تصویب شده در سال ۹۳، تنها ۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان محقق شده است. به عبارتی تنها ۳۰ درصد از مالیات بر واردات انتظاری در سال ۹۳ را داشته ایم. حقوق ورودی سایر کالاها نیز از ۳ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان در شش ماه اول سال ۹۲ با رشدی ۵۸ درصدی به ۹ هزار و ۷۲ میلیارد تومان رسیده است. از طرفی مالیات واردات خودرو به میزان ۲۸۸ درصد رشد داشته که این رشد چشمگیر گویای افزایش واردات خودرو طی ۶ ماه نخست سال جاری است. بررسی جمع درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که در این ۶ ماه در مالیات های مستقیم رشد ۴۱ درصدی و در مالیات های غیرمستقیم رشد ۷۹ درصدی را داشته ایم. مالیات های مستقیم طی ۶ ماه اول سال برابر ۱۸ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان و مالیات های غیرمستقیم نیز ۱۳ هزار و ۲۵۸ میلیارد تومان بوده است. جمع کل مالیات نیز در سال ۹۳ با رشد ۵۴ درصدی نسبت به سال ۹۲، برابر ۳۱ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان شده است. مالیات تصویب شده در سال ۹۳ برابر ۷۰ هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان بوده است، بنابراین تا به حال ۴۰ درصد آن محقق شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir