بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 8 دى 1393      11:16

کاهش شتاب موتور صنعت

اقتصاد ایرانی: دو تصویر متفاوت از بخش صنعت که دو بازه زمانی مختلف را پوشش می دهد، بازتاب یک علامت از روند رشد این بخش است؛ «کاهش شتاب موتور رشد صنعت». آمارهای مربوط به روند صنایع پیشتاز در هشت ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از کاهش تعداد جوازهای صادرشده حکایت دارد. در عین حال این آمار نشان می دهد «محصولات کانی غیرفلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی ها»، «محصولات از لاستیک و پلاستیک»، صنایع جذاب برای سرمایه گذاری تا پایان آبان ماه بوده است. در کنار این آمار، جدیدترین گزارش «شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی» در نیمه نخست سال جاری نیز از کاهش شتاب فعالیت های صنعتی در فصل تابستان خبر می دهد. رشد شاخص مذکور، در تابستان ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد بوده است. این در حالی است که مقدار رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در فصل بهار ۴/۹ درصد ثبت شده بود؛ بنابراین اگرچه در مجموع رشد این شاخص در نیمه نخست ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۶ درصد افزایش یافته است، اما مقدار رشد تابستان نسبت به فصل بهار در سطح پایین تری قرار دارد. بانک مرکزی دلیل ملایم شدن روند رشد را تفاوت درجه انقباض در دو فصل اول سال گذشته عنوان کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، جدیدترین گزارش شاخص تولید کارگاه های صنعتی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۶ درصد افزایش یافته است. در گزارش بانک مرکزی رشد این شاخص که در فصل بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد اعلام شده بود به ۴/۹ درصد تعدیل شده و همچنین رشد تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴ درصد رسیده است. از مجموع این اعداد می توان به دو روند مهم در شاخص تولید کارگاه های صنعتی اشاره کرد: نخست اینکه در مقایسه آمار ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاخص کارگاه های بزرگ صنعتی بهبود یافته است، اما موضوع دوم این است که این رشد در تابستان (نسبت به مدت مشابه سال قبل) از مقدار رشد فصل بهار (نسبت به مدت مشابه سال قبل) حدود ۴/۵ واحد درصد کاهش یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص تولید گروه های بزرگ صنعتی حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهند و آمار این شاخص را می توان به عنوان موتور محرک بخش صنعت دانست. در گزارش بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از میان ۲۴ گروه عمده صنعتی شاخص ۱۳ گروه رشد مثبت داشته اند.

رشد قابل توجه تولید وسیله نقلیه موتوری

آمار شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در نیمه نخست سال جاری منتشر شد. بر اساس آمار بانک مرکزی، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در نیمه نخست سال جاری بر مبنای سال ۹۰ به ۶/۹۳ واحد رسیده است که در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته ۶/۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در نیمه نخست سال جاری، شاخص تولید در ۱۳ گروه صنعتی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل صعودی بوده است. در بین ۱۳ گروه مذکور، رشد ۹/۶۸ درصدی گروه «صنایع تولید وسائل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» تاثیر قابل توجهی در افزایش ۶/۶ درصدی شاخص کل داشته است. در گزارش بانک مرکزی این گروه بیش از ۱۶ درصد از وزن کل شاخص را تشکیل می دهد و نسبت به سایر گروه ها رشد قابل توجهی داشته است. پیش از این نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳/۷۴ درصدی تولید خودرو در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده بود؛ بنابراین به نظر می رسد که افزایش تیراژ تعداد خودرو در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تاثیر قابل توجهی در رشد بالای گروه «صنایع تولید وسائل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» داشته، اما نکته قابل توجه این موضوع است که در آمار هفت و هشت ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۷۴ درصدی خودرو کاسته شده است که این موضوع می تواند روند افزایشی این گروه را در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر گروه صنایع تولید وسائل نقلیه موتوری، در بین گروه های افزایشی شاخص گروه «تولید محصولات رایانه ای، الکتریکی و نوری» نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۲/۱۶ درصد افزایش یافته است، اگرچه این گروه با ضریب اهمیت ۸۷/۰ درصد تاثیر قابل توجهی در محاسبه شاخص کل ندارد، اما نشان می دهد که به تولید محصولات رایانه ای در نیمه نخست سال جاری اهمیت ویژه ای شده است. در گزارش بانک مرکزی، شاخص تولید ۱۱ صنعت یا گروه نیز نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته، افت کرده است. در بین این گروه ها بیشترین کاهش مربوط به گروه «صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو (سیگار)» بوده که طی این مدت ۱/۲۲ درصد افت کرده است. همچنین شاخص صنعت «مبلمان» نیز نسبت به نیمه نخست سال گذشته، ۱۵ درصد کاهش یافته است.

تغییرات در گروه های اصلی

اما در بین گروه های صنعتی، تغییرات در ۶ گروه نسبت به سایر گروه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. این گروه ها شامل «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسائل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «صنایع محصولات کانی غیر فلزی»، «صنایع تولید مواد غذایی» و «صنایع تولید ماشین آلات مولد و انتقال نیروی برق» است. این گروه ها در مجموع حدود ۸۳ درصد ارزش افزوده کارگاه های بزرگ صنعتی را تشکیل می دهند. در بین این ۶ گروه، تنها رشد «صنایع تولید محصولات کانی غیر فلزی» نسبت به ۶ ماه اول سال گذشته، ۸/۷ درصد کاهش یافته و بقیه گروه ها روند افزایشی داشتند. در بین گروهای افزایشی نیز به جز گروه «صنایع تولید وسائل نقلیه موتوری» که بیشترین افزایش را پشت سر گذاشته است، گروه «صنایع تولید فلزات اساسی» با رشد ۲/۸ درصدی و «صنایع تولید مواد غذایی» با رشد ۷/۶ درصدی نقش قابل توجهی در رشد ۶/۶ درصدی شاخص کل کارگاه های صنعتی در نیمه نخست سال جاری داشته اند.

کاهش شتاب رشد تابستان نسبت به بهار

این دومین گزارش بانک مرکزی است که پس از اعلام رشد اقتصادی، جزئیات آماری مربوط به شاخص های تولید صنعتی منتشر شده است. پیش از این نیز در بهار سال جاری آمار مربوط به رشد سه ماه نخست گروه های صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل منتشر شد. بانک مرکزی در گزارش قبلی خود اعلام کرده بود که «شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی» در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ اما آمار جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴/۹ درصد بوده است. این رشد در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به۴ درصد رسیده است. از این موضوع می توان دریافت که رشد کارگاه های بزرگ صنعتی در فصل تابستان نسبت به رشد فصل بهار ۴/۵ واحد درصد کاهش یافته است.

اما با مقایسه آمار رشد ۶ گروه اصلی، می توان از تغییرات فصلی گروه های مهم صنعت رمزگشایی کرد. بررسی این آمار نشان می دهد که رشد گروه «تولید وسائل نقلیه موتوری» در بهار معادل ۲/۸۶ درصد بوده است، حال آنکه این رشد در تابستان به ۴/۵۷ درصد رسید و حاکی از آن است که با وجود رقم بالای این گروه نسبت به سایر گروه ها؛ اما از میزان رشد تابستان نسبت به فصل بهار حدود ۲۸ واحد درصد کاسته شده است. همچنین شاخص «تولید محصولات شیمیایی» که در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵ درصدی را پشت سر گذاشته بود، در ماه تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴/۳ درصد کاهش یافته است. طبق آمار ها کاهش شتاب رشد در گروه تولید فلزات اصلی نسبت به سایر گروه ها کمتر بوده است، رشد شاخص تولید فلزات اساسی نیز که در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۹ درصد ثبت شده بود، در تابستان سال جاری به ۳/۷ درصد رسیده است. علاوه بر گروه های مذکور، رشد تولید گروه های مواد غذایی نیز کاهش قابل توجهی داشته است؛ به نحوی که رشد این گروه در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته، معادل ۱/۱۲ درصد بوده که این رشد در تابستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۷/۱ درصد رسیده و کاهش حدود ۱۰ واحد درصدی را ثبت کرده است؛ بنابراین مشاهده می شود با وجود اینکه آمار رشد تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته، اما از میزان این رشد نسبت به بهار سال جاری کاسته شده است. به بیان دیگر می توان عنوان کرد شتاب موتور صنعت کاهش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir