بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 15 بهمن 1393      9:48

دوراهی یارانه نقدی ۹۴

اقتصاد ایرانی: مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، مقابل مسیر پرداخت یارانه نقدی در سال ۹۴ دو راه قرار داده است.این مصوبه گرچه حجم منابع حاصل از اصلاح قیمت ها را همان ۴۸ هزارمیلیارد تومان پیشنهادی دولت تصویب کرد، اما منابع تخصیص داده شده برای یارانه نقدی را از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش داد. بنابراین از حجم اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده ۵ هزار میلیارد تومان کاسته شد و دولت باید این کاهش منابع را از محل حذف مشمولان جبران کند. به این ترتیب ۹ میلیون نفر باید از پوشش دریافت یارانه نقدی خارج شوند. کمیسیون تلفیق، خط تشخیص حذف مشمولان یارانه نقدی را مرز درآمدی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. در کنار این مسیر جدید، کمیسیون تلفیق بندی را در مصوبه گنجانده که به دولت این امکان را می دهد به جای انتخاب راه جایگزین، روش کنونی را ادامه دهد. این مصوبه به دولت اجازه جابه جایی ۱۰ درصدی در این بخش را داده است. بر اساس این مجوز، اگر دولت به رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان کنونی ۱۰ درصد اضافه کند، میزان اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده به سطح سال جاری می رسد و نیازی به حذف افراد مشمول نیست. در صورت نهایی شدن مصوبه کنونی، این دولت خواهد بود که مسیر پرداخت یارانه نقدی در سال آینده را مشخص می کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق منابع دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده با ۵ هزار میلیارد تومان کاهش به ۳۷ هزار میلیارد تومان رسید و مقرر شد یارانه نقدی خانوار با درآمد ماهانه بالای ۲.۵ میلیون تومان حذف شود. اما بررسی های آماری در بخش منابع قابل تخصیص نشان می دهد این کاهش در تخصیص یارانه نقدی می تواند یارانه نقدی حدود ۹ میلیون نفر را در سال آینده قطع کند.
همچنین اگر حذف یارانه نقدی براساس میزان هزینه های بودجه خانوار بررسی شود مشخص می شود حدود ۳/۸ میلیون نفر از افراد یارانه بگیر خارج خواهند شد. بنابراین می توان عنوان کرد که با تصویب مصوبه مذکور حداقل ۳/۸ میلیون و حداکثر حدود ۹ میلیون نفر از افراد در سال آینده یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد. این در شرایطی است که در مصوبه کمیسیون تلفیق تبصره ای وجود دارد که می گوید دولت می تواند جابه جایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق (موارد هزینه شده از محل درآمد یارانه ها) صورت گیرد. با توجه به اینکه رقم کاهش یافته در بخش تخصیص یارانه نقدی حدود ۱۰ درصد از یارانه بگیران را فرا می گیرد در صورت تصویب این تبصره دولت می تواند با استفاده از آن برای پرداخت یارانه نقدی در مسیر فعلی حرکت کند.

 
جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق 
روز گذشته محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ با معرفی ۴ گروه مشمول دریافت یارانه در سال آینده از جزئیات اعطای یارانه نقدی در سال ۹۴ پرده برداری کرد. براساس مصوبه جدید این کمیسیون کل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. مصوبه کنونی کمیسیون تلفیق درخصوص هزینه های هدفمندی یارانه ها توضیح داده است: معادل ۵ هزار میلیارد تومان برای «تولید»، «حمل ونقل عمومی»، «بهینه سازی مصرف انرژی»، «واحدهای تولیدی»، «خدماتی و مسکونی»، ۸/۴ هزار میلیارد تومان نیز در بخش «بهداشت و درمان» و ۲/۱ هزار میلیارد تومان نیز در بخش «تسهیلات مسکن» (برای خانوارهای آسیب پذیر روستایی، مسکن مهر، سکونتگاه های حاشیه شهرها و ساماندهی مسکن بافت فرسوده) هزینه خواهد شد. همچنین کل میزان پرداخت (هزینه) یارانه نقدی و غیرنقدی در سال آینده ۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در بخش دیگر نیز، صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال های ۹۳ و ۹۴ تا مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمندکردن یارانه ها به صنعت برق اختصاص می یابد.

 ۴
گروه یارانه بگیر
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، چهار گروه در دایره یارانه بگیران قرار دارند. براساس گفته های سخنگوی کمیسیون تلفیق، گروه نخست «خانوارهایی هستند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی» یارانه می گیرند. گروه دوم را «عشایر و خانوارهای ساکن روستاها تشکیل» می دهند. «بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مشروط به اینکه حداکثر مستمری آنها تا ۵/۲ میلیون تومان است» نیز گروه سوم یارانه بگیران را تشکیل می دهند. همچنین «خانوارهایی که برای سازمان هدفمندی احراز شده درآمد ماهانه آنها زیر ۵/۲ میلیون است» در گروه چهارم قرار می گیرند. بر همین اساس کمیسیون تلفیق با معرفی چهار گروه مذکور، تشریح کرده است که از محل صرفه جویی حذف خانوارهای پردرآمد، اعتبار آن در هر استان به بنگاه های تولیدی همان استان و ایجاد اشتغال مولد تخصیص می یابد.

 
دو روش محاسبه برای خروجی ها
مصوبه کمیسیون تلفیق درباره قانون هدفمندی یارانه ها در حالی مطرح شد که بررسی ها نشان می دهد در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ پرداخت یارانه به گروهی از مردم متوقف خواهد شد. این در حالی است که شناسایی درآمد خانوارها برای تمییز دادن افراد یارانه بگیر از کل جامعه، محل بحث و مناظره کارشناسان و مسوولان اقتصادی بوده است. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، در سال ۹۴ میزان اعتبار تخصیص یافته برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که در سال ۹۳ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه های نقدی تخصیص یافته بود. بنابراین این احتمال وجود دارد میزان پرداخت یارانه نقدی در سال آینده نسبت به سال جاری کاهش یابد. در همین رابطه «دنیای اقتصاد» براساس دو روش درآمد و هزینه تعداد افرادی که از دایره یارانه بگیران خارج می شود را محاسبه کرده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد که با کاهش هزینه اختصاصی از مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ حدود ۵ هزار میلیارد تومان از میزان یارانه های نقدی صرفه جویی خواهد شد. براساس گفته های سخنگوی کمیسیون تلفیق در سال آینده نیز مبلغ پرداختی یارانه در هر ماه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت خواهد ماند. با این فرض می توان عنوان کرد که درآمد سالانه از یارانه هر شخص معادل ۵۴۶ هزار تومان (مشابه سال جاری) است. بنابراین با در نظر گرفتن حذف حدود ۵ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی و تقسیم آن به میزان موردنظر برای یارانه سالانه هر شخص، حدود ۱/۹ میلیون نفر از دایره افراد یارانه بگیر خارج خواهند شد.
این روش را می توان براساس میزان هزینه های بودجه خانوار نیز بررسی کرد که رقم مشابه را حاصل می کند. براساس آمارهای هزینه بودجه خانوار در سال جاری، حدود ۱۱ درصد از جمعیت خانوارها بیش از ۵/۲ میلیون هزینه سالانه در ماه داشته اند. حال اگر این تقریب را در جمعیت کل یارانه بگیران (حدود ۷۶ میلیون نفر) در نظر بگیریم، حدود ۳/۸ میلیون نفر از افراد یارانه بگیر خارج خواهند شد. بنابراین می توان عنوان کرد که با تصویب مصوبه مذکور حداقل ۳/۸ میلیون و حداکثر حدود ۹ میلیون نفر از افراد در سال آینده یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.

 
چالش های تمییز دادن خانوارها
کارشناسان معتقدند حذف یارانه بگیران براساس درآمد با چالش هایی مواجه است. یکی از مهم ترین مشکل ها این موضوع است که شناسایی درآمد افراد به راحتی امکان پذیر نیست و امکان وجود خطا در شناسایی افراد وجود دارد. این خطا می تواند منجر به تخصیصی نادرست و مقایسه در بین خانوارها تبدیل شود که هزینه هایی اجتماعی در پی خواهد داشت.
همچنین اختصاص براساس درآمد خانوار بدون توجه به تعداد افراد هر خانواده، می تواند تخصیص این روش را با مشکل روبه رو کند. علاوه بر مشکل های مذکور، باید عواملی مانند «مکان زندگی»، «سرپرست خانوار (زن و مرد)» و «میزان تحصیلات سرپرست» را نیز در مولفه های شناسایی خانوار در نظر گرفت و شاید مجموع این مشکل ها باعث شود دولت از صرفه جویی ۵ هزار میلیارد تومانی در سال آینده صرف نظر کند.

 
ادامه روش موجود
با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق در صورت تخصیص ۳۷ هزار میلیارد تومان به اعتبارات یارانه نقدی، دولت باید یک خط قرمز برای اقشاری از جامعه یارانه بگیر ترسیم کند. اما وجود یک تبصره در مصوبه حاضر، دست دولت را برای ادامه روش تخصیص یارانه براساس وضعیت موجود باز گذاشته است. در بند «ج» این مصوبه قید شده است که دولت می تواند جابه جایی تا ۱۰ درصد در موارد فوق (موارد هزینه شده از محل درآمد یارانه ها) صورت گیرد. براساس محاسبه ها در مصوبه حاضر ۷۷ درصد از کل درآمدها (۳۷ هزار میلیارد تومان از کل ۴۸ هزار میلیارد تومان) صرف پرداخت یارانه نقدی می شود. حال با در نظر گرفتن بند «ج» این مصوبه میزان هزینه یارانه نقدی می تواند تا ۱۰ درصد تغییر کند که در صورت افزایش، سهم یارانه نقدی از کل درآمدها از ۷۷ درصد به ۸۷ درصد رشد خواهد کرد. بنابراین با فرض اینکه ۸۷ درصد کل درآمدها معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد، می توان نتیجه گرفت که این مصوبه، ادامه روش موجود در پرداخت نقدی را نیز تضمین می کند. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که دولت نتواند به دلیل چالش های پیش رو، از پرداخت یارانه به افراد با درآمد بالا چشم پوشی کند، می تواند با بهره گیری از این بند، میزان پرداخت یارانه نقدی را تغییر دهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir