بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 26 بهمن 1393      11:7

ویروس نفت در صادرات

اقتصاد ایرانی: تازه ترین آمار بانک مرکزی نشان می دهد با وجود افزایش قیمت ارز در دی ماه، شاخص بهای کالاهای صادراتی که نشان تغییرات در ارزش صادرات غیرنفتی کشور است با روند منفی روبه رو شده است. این عدم همراهی در حالی رخ داده که در ماه های قبل، همبستگی نزدیکی میان شاخص قیمت صادرات و تغییرات نرخ ارز برقرار بوده است. به طوری که در آذرماه با رشد ۴/۳ درصدی نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز ۳/۹ درصد افزایش یافته است. در دی ماه نیز با توجه به رشد ۳/۹ درصدی نرخ ارز، این انتظار می رفت که شاخص بهای کالاهای صادراتی افزایش یابد، اما متوسط این شاخص در دی ماه به منفی ۱/۴ درصد رسیده است. بررسی ها از جزئیات این آمار نشان می دهد کاهش قیمت نفت، عامل اصلی شکل گیری این روند ناهم جهت است. کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی نیز سرایت کرده است. با سرایت ویروس کاهش قیمت به بازار این محصولات، آن بخشی از کالاهای صادراتی ایران که منشأ نفتی دارند با تنزل ارزش روبه رو شده اند. در دی ماه سال جاری ارزش قیمت نفت حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است که این موضوع باعث شده ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی معادل ۴ درصد کاهش یابد.
به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد شاخص بهای صادراتی در دی ماه نسبت به ماه گذشته ۱/۴ درصد کاهش یافته است و بررسی ها نشان می دهد کاهش شاخص بهای صادراتی تحت تاثیر «افت قیمت جهانی نفت» بوده است. بر اساس گزارش ها در دی ماه سال جاری حدود ۱۵ درصد از ارزش قیمت نفت کاهش یافته است، این موضوع باعث شده که ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی در کشور معادل ۴ درصد کاهش یابد. همچنین بر اساس گزارش های جهانی در ژانویه نسبت به ماه قبل سال جاری نیز ۱۱ درصد از بهای جهانی محصولات پتروشیمی کاسته شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در نخستین ماه زمستان ارزش برخی از محصولات غیر نفتی که از مشتقات نفت محسوب می شود، افت قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی ماه نسبت به ماه قبل «پروپان مایع شده» معادل ۱۳/۴ درصد، «روغن صنعتی» ۱۱/۸ درصد و «قیر» ۹/۱ درصد کاهش یافته و اثر قابل توجهی در منفی شدن رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی داشته است. بر اساس آمار گمرک در ۱۰ ماه نخست سال جاری حدود ۶۰ درصد از ارزش دلاری صادرات غیر نفتی متعلق به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بوده است که به نظر می رسد کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و میعانات گازی، اثر اصلی را در منفی شدن رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی در دی ماه گذاشته است.

عوامل موثر در شاخص صادراتی
شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می دهد. به لحاظ ماهیت، این شاخص بر مبنای بازار صادرات محاسبه می شود. عوامل موثر بر شاخص صادراتی را می توان «تقاضا و کشش بازار جهانی»، «امکانات داخلی»، «تبلیغات»، «ویژگی های اقتصادی بازار جهانی» و «قوانین و سیاست های داخلی و خارجی موثر در بازرگانی» عنوان کرد. این عوامل قیمت محصولات صادراتی را در بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار می دهد؛ اما علاوه بر موثر بودن در قیمت جهانی کالاهای صادراتی، نرخ ارز در بازار آزاد نیز در شاخص بهای صادراتی نقش دارد. در گزارش بانک مرکزی، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می شود و «نوسانات نرخ آزاد ارز» بر شاخص بهای صادراتی موثر است بنابراین می توان عنوان کرد که « نرخ آزاد ارز» و «تغییر قیمت کالاهای صادراتی داخلی در بازار های جهانی» دو عامل اصلی در محاسبه شاخص صادراتی است.

 
افت ماهانه شاخص صادراتی 
جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد شاخص بهای صادراتی در دی ماه به ۲۷۴ واحد رسیده است. شاخص بهای صادراتی در ماه آذر معادل ۲۷۷/۹ واحد ثبت شده بود که نشان می دهد رشد ماهانه آن معادل منفی ۱/۴ درصد بوده است. افت ماهانه شاخص بهای صادراتی در اولین ماه زمستان در حالی است که در آذر ماه ۳/۹ درصد به ارزش آن افزوده شده بود. با وجود کاهش ماهانه شاخص بهای صادراتی در دی ماه، طی یک سال گذشته و نسبت به دی ماه سال گذشته رشد شاخص معادل ۶ درصد بوده است. البته این آمار نسبت به رشد سالانه آذر ماه کمتر بوده و در ماه گذشته رشد نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی معادل ۱۱ درصد بیان شده بود.
گزارش بانک مرکزی تصویری از رشد ۹ ماهه و ۱۰ ماهه نخست سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال به تصویر کشیده است. بر این اساس در ۹ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/۷ از رشد شاخص بهای صادراتی کاسته شده است، اما این شاخص در ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت قبل ۰/۱ درصد افت داشته است. به بیان دیگر با اضافه شدن آمار دی ماه افت شاخص بهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل کمی تعدیل شده است؛ روندی که در آمار ۱۲ ماه با رشد میانگین نیز مشاهده می شود. بر اساس آمار منتشر شده در ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد شاخص بهای صادراتی معادل منفی ۴/۱ درصد بوده است، حال آنکه این آمار در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به منفی ۳ درصد رسیده و نشان می دهد از افت متوسط شاخص بهای صادراتی در دی ماه کاسته شده است.
 
اثر منفی محصولات معدنی بر شاخص کل 
گزارش شاخص بهای صادراتی از مجموع ۱۵ گروه اصلی و یک گروه اختصاصی تشکیل شده است. هر یک از گروه های مذکور، با توجه به ضریب اهمیت آن در محاسبه شاخص دارای وزن مشخصی هستند. «محصولات نباتی»، «محصولات معدنی»، «محصولات صنایع شیمیایی» ،«محصولات نسجی» و «فلزات معمولی» از جمله مهم ترین گروه های اصلی گزارش شاخص بهای صادراتی هستند که در حدود ۸۰ درصد از وزن کل شاخص را تشکیل می دهند. بر اساس آمارها در دی ماه سال جاری در بین گروه های مذکور، افت ۶ درصدی ماهانه محصولات معدنی اثر قابل توجهی در منفی شدن شاخص بهای صادراتی داشته است. در حالی که در اولین ماه زمستان اکثر گروه ها روند قیمتی افزایشی در پیش گرفته اند، از ارزش این گروه کاسته شده است. گروه محصولات معدنی که در حدود یک سوم وزن کل شاخص را تشکیل می دهد از سه نوع کالا «مواد معدنی»، «سنگ فلزات» و «سوخت های معدنی» تشکیل شده است. یکی از مهم ترین کالاهای این گروه،«پروپان مایع شده» است. بر اساس آمار گمرک در ۱۰ ماه نخست پروپان مایع شده حدود ۶ درصد از کل صادرات غیر نفتی را تشکیل داده و ارزش صادرات این کالا طی این مدت معادل ۱/۸ میلیارد دلار گزارش شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای «پروپان مایع شده» در دی ماه ۱۳/۴ درصد کاهش یافته است که برای یک کالا طی ماه رقم قابل توجهی محسوب می شود.
علاوه بر کاهش قیمت پروپان مایع شده، شاخص بهای «روغن صنعتی» ۱۱/۸ درصد، «قیر» ۹/۱ درصد، «موم پارفین» ۴/۲ درصد و «روغن موتور» نیز ۱۰/۶ درصد در دی ماه کاهش یافته است.  در میان گروه های اصلی، به جز مواد معدنی، از سطح قیمتی گروه «محصولات صنایع شیمیایی» و «فلزات معمولی» نیز کاسته شده است، اگرچه که این کاهش نسبت به گروه معدنی کمتر بوده است. بر این اساس، در دی ماه سال جاری ۲/۹ درصد از سطح محصولات معدنی کاسته شده است، همچنین گروه فلزات نیز کاهش ۰/۲ درصدی را پشت سر گذاشته است.

 
کاهش قیمت محصولات پتروشیمی
اما علاوه بر دسته بندی کالاها در گروه های اصلی، این کالاها در یک گروه اختصاصی نیز به نام «محصولات پتروشیمی» طبقه بندی می شود. این گروه معادل ۴۶ درصد از وزن کل شاخص را در اختیار داشته و تغییر این گروه تاثیر قابل توجهی در شاخص صادرات دارد. آمارها نشان می دهد که در دی ماه سال جاری معادل ۴ درصد از ارزش کل محصولات پتروشیمی کاسته شده است، بنابراین می توان عنوان کرد که کاهش ارزش محصولات پتروشیمی نیز در منفی شدن رشد ماهانه شاخص کل اثر قابل توجهی داشته است. در ماه های گذشته کاهش جهانی قیمت نفت، باعث شده که ارزش محصولاتی که از مشتقات نفت نیز محسوب می شوند افت کند. به نظر می رسد روند کاهشی قیمت محصولات پتروشیمی در ماه های آتی نیز تحت تاثیر قیمت نفت تداوم یابد.

 
حرکت در جهت مخالف ارز 
اما آمارها نشان می دهد که در دی ماه روند شاخص بهای صادراتی از تغییرات قیمت دلار تاثیر نگرفته است؛ بر اساس آمارها در دی ماه نسبت به ماه قبل ۳/۹ درصد به قیمت دلار آزاد افزوده شده است، حال آنکه رشد شاخص ماهانه شاخص بهای صادراتی معادل منفی ۱/۴ درصد بوده است. همچنین در بازه سالانه و نسبت به دی ماه سال گذشته ۱۸/۳ درصد به قیمت دلار افزوده شده است، اما رشد شاخص بهای صادراتی طی این مدت معادل ۶ درصد بوده است، بنابراین این دو آمار نشان می دهد که تغییرات قیمت دلار و شاخص بهای صادراتی در دی ماه سال جاری همگام نبوده است. این روند ناهمگون را می توان به دو دلیل نسبت داد. موضوع نخست این است که شاخص بهای صادراتی علاوه بر قیمت ارز در بازار آزاد از «قیمت کالاهای صادراتی در بازار جهانی» نیز تاثیر می پذیرد. در حال حاضر بر اساس گزارش ها در اکثر کشورها رشد قیمتی کالاها به مقدار کمی بوده یا اینکه از سطح قیمتی آن کاسته شده است که نمونه آن را می توان در کشورها با تورم منفی مشاهده کرد. در نتیجه می توان بیان کرد ارزش کالاهای صادراتی کشور ما نیز تحت تاثیر حرکت قیمت جهانی کالاها بوده است. عامل دوم را نیز می توان به دلیل «تاخیر زمانی اثر ارز» عنوان کرد. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که افزایش ۳/۹ درصدی نرخ ارز در دی ماه اثر خود را در ماه های آینده در شاخص بهای صادراتی تخلیه کند؛ زیرا از زمان صادرات و فروش کالاها تا زمان دریافت ارز حاصل از فروش آن، یک وقفه زمانی وجود دارد. البته با مطالعه آمار ماه های گذشته می توان مشاهده کرد تغییرات شاخص بهای صادراتی و قیمت ارز تقریبا هم جهت و مدت وقفه زمانی میان این دو شاخص بسیار کم بوده است؛ بنابراین عامل نخست را می توان با احتمال بیشتری پذیرفت، علاوه بر این با بررسی گروه های شاخص بهای صادراتی نیز روند کاهشی در قیمت برخی از کالاهای مهم صادراتی را می توان مشاهده کرد که این موضوع کل شاخص را تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در دی ماه سال جاری ارزش محصولات نباتی نسبت به ماه قبل ۳/۲ درصد افزایش یافته است. بر این اساس بهای پسته صادراتی طی دی ماه ۳ درصد رشد کرده است، همچنین بهای زعفران نیز ۴/۱ درصد افزایش یافته است، همچنین در دی ماه کشمش ۷/۲ درصد و خرما ۳/۹ درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته اند. به طور کلی قیمت گروه معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴/۳ درصد افزایش یافته است. علاوه بر افزایش بهای مواد معدنی، قیمت مواد پلاستیک نیز در دی ماه ۱/۹ درصد افزایش یافته است. براساس آمارهای منتشر شده در این گروه، شاخص بهای پلی اتیلن معادل۶ درصد افزایش یافته و سهم قابل توجهی در مثبت شدن این گروه داشته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir