بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 دى 1391      14:57

در بورس سرمایه گذاری بکنیم یا نکنیم؟

مدیرعامل سابق بورس اعتقاد دارد برای سرمایه گذاری باید حوصله کرد. یک دوره سه تا شش ماهه طول می کشد که یک سهام بنیادی را انتخاب کرد و مدتی برای آن صبر کرد.

هنوز زمان زیادی از رکوردشکنی های متوالی بازار سهام سپری نشده است. رکورد شکنی هایی که در نهایت طی هفته ای که گذشت آرام و قرار گرفت. روند بورس در هفته ای که سپری شد منجر به افت 0.6 درصدی شاخص بورس در مقیاس هفتگی شد.
به اعتقاد تحلیل گران بازار سهام رشد سریع قیمت سهام، ثبات نسبی نرخ محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا در کنار برخی اقدامات کنترلی سازمان بورس سه عامل اصلی هستند که در مهار هیجان خریداران نقش اساسی را ایفا کرده اند.
در رابطه با آینده وضعیت بورس طی روز های آینده علی رحمانی، مدیر عامل سابق بورس اعتقاد دارد که تا جایی که چشم کار می کند امیدواری برای توسعه بازار سرمایه وجود دارد: «  در رابطه با آینده بورس امید بر این است که توسعه بازار سرمایه خواهد بود و رشد بازار و افزایش شاخص ها اتفاق خواهد افتاد. به خصوص اینکه در روزهای آینده عرضه اولیه پتروشیمی خلیج فارس را درایم که به نظر می رسد فرصت جدیدی را برای بازار ایجاد کند. ولی نباید یادمان برود با تغییر نرخ ارز یک ارزیابی مجددی از ازرش دارایی ها و شرکت ها در حال اتفاق است که این تا حد زیادی تاثیر خودش را گذاشته است. »
رحمانی در ادامه توضیحات خود گفت: « البته یک اتفاق دیگری هم مد نظر است و آنهم اینکه با افزایش نرخ ارز یارانه انرژی که عاید شرکت ها می شود به خصوص بخش پتروشیمی و فولاد ارقام قابل توجهی است. یعنی حدود سه صنعت بیش از 80 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی دریافت می کنند. این به معنی سود آوری بسیاری از شرکت هایی خواهد بود که در این صنعت مشغول هستند. »
مدیر عامل سابق بورس در واکنش به این که توضیحات شما در شرایطی است که شرکت ها یارانه شان را دریافت کنند گفت: « دارند دریافت می کنند. وقتی انرژی را با قیمت پایینی محاسبه می کنید این یارانه را دارید می دهید. انرژی ارزان به حساب یارانه است. ما سه صنعت را بر اساس دلار سه هزار تومان محاسبه کردیم که دارند یارانه انرژی می گیرند و رقم قابل توجهی است. »
او ادامه داد: « البته یک سری پیامد هایی این موضوع دارد. به طور مثال من اخیرا متوجه شدم در افعانستان داریم سیمان را تنی 30 تا 35  دلار می فروشیم. در حالیکه پاکستان دارد 100 تا 120 دلار سیمان را می فروشد. آنهایی که دارند رقابت می کنند اینجا انرژی ارزان است و این انرژی دارد به همسایه افغان منتقل می شود.   این موضوع سیمان را من هفته قبل به آن بر خورد کردم که با این قیمت داریم می فروشیم. یعنی افزایش قیمت ارز به نفع افغان ها شده است. »
رحمانی در پاسخ به این سوال که شما به سرمایه گذاری در بورس توصیه می کنید یا خیر گفت: « بدون شک بازار سرمایه فرصت های سرمایه گذاری دارد. فرصت های خوب هست. این هلدینگ خلیج فارس فرصت خوبی است. صنایع پیشرو داریم که جا برای سرمایه گذاری هست و می توان امیدوار بود بازده مناسبی عاید شود. من باز  هم تاکید می کنم ریسک بازار بالاست و حتما باید حساب شده وارد بازار شویم. اگر وقت داریم و می توانیم پیگیری کنیم خیلی عالی است و می توان مستقیم وارد بازار شد. اگر این شرایط را نداریم حتما این موضوع را دست خبرگان بسپاریم. یا اینکه سراغ صندوق هایی برویم که عملکرد خوبی داشتند و توسط مدیران حرفه ای اداره می شوند. اما بدون تردید بازار سرمایه دارای فرصت خوبی هست. افزایش قیمت ارز هم روی ارزش دارایی ها و هم روی ارزش سهام دارد اثر می گذارد. » مدیر عامل سابق بورس اعتقاد دارد برای سرمایه گذاری باید حوصله کرد. یک دوره سه تا شش ماهه طول می کشد که یک سهام بنیادی را انتخاب کرد و مدتی برای آن صبر کرد: «   برای سرمایه گذاری باید حوصله کرد. برای بازار مسکن هم تا 18 ماه آینده پیش بینی رونق داریم ولی به نظر من بازار سهام هم سود آور تر است و هم مطمئن تر است اما ریسک دارد. »
هنوز زمان زیادی از رکوردشکنی های متوالی بازار سهام سپری نشده است. رکورد شکنی هایی که در نهایت طی هفته ای که گذشت آرام و قرار گرفت. روند بورس در هفته ای که سپری شد منجر به افت 0.6 درصدی شاخص بورس در مقیاس هفتگی شد. به اعتقاد تحلیل گران بازار سهام رشد سریع قیمت سهام، ثبات نسبی نرخ محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا در کنار برخی اقدامات کنترلی سازمان بورس سه عامل اصلی هستند که در مهار هیجان خریداران نقش اساسی را ایفا کرده اند. در رابطه با آینده وضعیت بورس طی روز های آینده علی رحمانی، مدیر عامل سابق بورس اعتقاد دارد که تا جایی که چشم کار می کند امیدواری برای توسعه بازار سرمایه وجود دارد: «  در رابطه با آینده بورس امید بر این است که توسعه بازار سرمایه خواهد بود و رشد بازار و افزایش شاخص ها اتفاق خواهد افتاد. به خصوص اینکه در روزهای آینده عرضه اولیه پتروشیمی خلیج فارس را درایم که به نظر می رسد فرصت جدیدی را برای بازار ایجاد کند. ولی نباید یادمان برود با تغییر نرخ ارز یک ارزیابی مجددی از ازرش دارایی ها و شرکت ها در حال اتفاق است که این تا حد زیادی تاثیر خودش را گذاشته است. »
رحمانی در ادامه توضیحات خود گفت: « البته یک اتفاق دیگری هم مد نظر است و آنهم اینکه با افزایش نرخ ارز یارانه انرژی که عاید شرکت ها می شود به خصوص بخش پتروشیمی و فولاد ارقام قابل توجهی است. یعنی حدود سه صنعت بیش از 80 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی دریافت می کنند. این به معنی سود آوری بسیاری از شرکت هایی خواهد بود که در این صنعت مشغول هستند. »
مدیر عامل سابق بورس در واکنش به این که توضیحات شما در شرایطی است که شرکت ها یارانه شان را دریافت کنند گفت: « دارند دریافت می کنند. وقتی انرژی را با قیمت پایینی محاسبه می کنید این یارانه را دارید می دهید. انرژی ارزان به حساب یارانه است. ما سه صنعت را بر اساس دلار سه هزار تومان محاسبه کردیم که دارند یارانه انرژی می گیرند و رقم قابل توجهی است. »
او ادامه داد: « البته یک سری پیامد هایی این موضوع دارد. به طور مثال من اخیرا متوجه شدم در افعانستان داریم سیمان را تنی 30 تا 35  دلار می فروشیم. در حالیکه پاکستان دارد 100 تا 120 دلار سیمان را می فروشد. آنهایی که دارند رقابت می کنند اینجا انرژی ارزان است و این انرژی دارد به همسایه افغان منتقل می شود.   این موضوع سیمان را من هفته قبل به آن بر خورد کردم که با این قیمت داریم می فروشیم. یعنی افزایش قیمت ارز به نفع افغان ها شده است. »
رحمانی در پاسخ به این سوال که شما به سرمایه گذاری در بورس توصیه می کنید یا خیر گفت: « بدون شک بازار سرمایه فرصت های سرمایه گذاری دارد. فرصت های خوب هست. این هلدینگ خلیج فارس فرصت خوبی است. صنایع پیشرو داریم که جا برای سرمایه گذاری هست و می توان امیدوار بود بازده مناسبی عاید شود. من باز  هم تاکید می کنم ریسک بازار بالاست و حتما باید حساب شده وارد بازار شویم. اگر وقت داریم و می توانیم پیگیری کنیم خیلی عالی است و می توان مستقیم وارد بازار شد. اگر این شرایط را نداریم حتما این موضوع را دست خبرگان بسپاریم. یا اینکه سراغ صندوق هایی برویم که عملکرد خوبی داشتند و توسط مدیران حرفه ای اداره می شوند. اما بدون تردید بازار سرمایه دارای فرصت خوبی هست. افزایش قیمت ارز هم روی ارزش دارایی ها و هم روی ارزش سهام دارد اثر می گذارد. » مدیر عامل سابق بورس اعتقاد دارد برای سرمایه گذاری باید حوصله کرد. یک دوره سه تا شش ماهه طول می کشد که یک سهام بنیادی را انتخاب کرد و مدتی برای آن صبر کرد: «   برای سرمایه گذاری باید حوصله کرد. برای بازار مسکن هم تا 18 ماه آینده پیش بینی رونق داریم ولی به نظر من بازار سهام هم سود آور تر است و هم مطمئن تر است اما ریسک دارد. »


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : بورس - سرمایه - انرژی - یارانه - سهام - فرصت - قیمت - سرمایه گذاری - « - بازار سرمایه - ارز - سیمان را - سابق بورس - صنعت - عامل سابق - بورس در - بازار سهام - سیمان - یارانه انرژی - برای سرمایه گذاری - دلار - برای سرمایه - شرکت ها - پتروشیمی - عامل سابق بورس - نرخ - گفت: « - بورس اعتقاد دارد - سود - مدیر عامل سابق - سابق بورس اعتقاد - حوصله - رابطه با آینده - افغان - حساب - ارزان - دارایی ها و - فروشیم. - هست. - توسعه بازار سرمایه - محاسبه - افزایش قیمت ارز - ریسک - سه صنعت - توجهی است. - وارد بازار - دریافت می - می کنند. - البته یک - دارایی ها - است. » رحمانی - » رحمانی در - « البته - مدیر عامل سابق بورس - افزایش قیمت - عامل سابق بورس اعتقاد - سابق بورس اعتقاد دارد - می فروشیم. - قیمت ارز - که دارند - فرصت خوبی - انرژی ارزان - هم روی - روی ارزش - بورس اعتقاد - تر است - هم روی ارزش - توسعه بازار - مدیر عامل - با آینده - هفته ای - و می توان - در بورس - هفته ای که - سرمایه گذاری باید - برای بازار - باید حوصله - گذاری باید - نرخ ارز - حوصله کرد. - گذاری باید حوصله - باید حوصله کرد. - خلیج فارس - ای که - » رحمانی - است. » رحمانی در - سرمایه گذاری باید حوصله - « البته یک - قابل توجهی است. - گذاری باید حوصله کرد. - سپری - عاید - توضیحات - برای سرمایه گذاری باید - دارایی - دریافت می کنند. - خلیج
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir