بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 اسفند 1393      10:25

جاده یکطرفه تجارت تهران- پکن در سال ۹۳

اقتصاد ایرانی: صادرات غیرنفتی کشورمان در ۱۰ ماهه نخست امسال ۱۴ میلیارد دلار کمتر از وارداتمان بوده است. این نکته بیانگر کسری ۱۴ میلیارد دلاری تراز بازرگانی غیرنفتی کشور است. در این مدت چین بیشترین محل صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران بوده است. بازرگانان ایرانی به تجار چینی ۷ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار کالا فروخته و از سوی دیگر از آنها ۱۰ میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار کالا خریده اند.

به گزارش آرمان، بیشترین کالای صادراتی غیرنفتی کشورمان به سایر کشورها، سوخت و موادمعدنی بوده است. اما فروردین تا دی ماه سال جاری، بیشتر از هر کالایی، دانه گندم وارد کرده ایم. کشورمان در میان آسیایی ها، بیشترین مراودات تجاری را با چین و در میان کشورهای آمریکایی با برزیل دارد. در اروپا، ایتالیایی ها بیشترین مشتری اجناس ایرانی بوده و از طرف دیگر، آلمانی ها بیشترین کالا را به کشور ما صادر کرده اند. بیشترین علاقه به کالای ایرانی را در آفریقا، مصری ها دارند و بیشترین واردات ما از آفریقای جنوبی صورت می گیرد. بیشترین تراز تجاری مثبت کشورمان نیز با کشورهای همسایه ثبت شده است. عراق، افغانستان و ترکمنستان به دلیل اینکه بیشتر از اینکه صادرکننده کالا به کشورمان باشند، واردکننده هستند، بیشترین تراز تجاری مثبت ما را با کشورهای جهان تشکیل می دهند. 

کسری منفی ۱۴ میلیارد دلاری تراز تجاری غیرنفتی در سال ۹۳

بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی بـــدون احتساب میـــعانات گــــازی طـی ۱۰ ماهـه سـال ۱۳۹۳، رقـم ۲۹ هزار و ۳۵۷ میلیون دلار و ارزش کل واردات نیز دراین مدت، نزدیک بـه ۴۳ هزار و ۶۷۷ میلیون دلار بوده است. محاسبات نشان می دهد در این مدت کشورمان با ۱۴ هزار و ۳۲۰ میلیون دلار برابر کسری در تراز بازرگانی خـارجی بـدون احتسـاب صـادرات نفت خام وکالاهای غیرنفتی روبه رو بوده است. در بازه زمانی فروردین تا پایان دی ماه ارزش واردات ۸.۵۹ درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت درمـدت مشـابه سـال گذشته ۵۲.۵۹ درصدبود. 

بیشترین تراز تجاری مثبت با عراق و بیشترین تراز منفی با امارات 

در ۱۰ ماهه اول امسال تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت، گاز و خدمات با ۷۹ کشور دنیا، منفی و با ۹۶ کشور دیگر مثبت بوده است.در این مدت کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و مصر، پنج کشوری هستند که بیشترین تراز مثبت را با آنها داریم. حجم صادرات کشور ما به عراق، ۵ هزار و ۱۱۹ میلیون دلار و حجم واردات ما از این کشور همسایه، ۵۸ میلیون دلار بوده است. بر این اساس تراز تجاری کشور ما با عراق مثبت ۵ هزار و ۶۱ میلیون دلار محاسبه می شود که این رقم در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۳، به میزان ۱۷۰ میلیون دلار افزایش داشته است. اما بیشترین افزایش تراز بازرگانی در جهت مثبت، در مراودات تجاری ایران با پاکستان صورت گرفته است. بر این اساس تراز تجاری ما با این کشور نسبت به سال گذشته ۳۳۲ میلیون دلار افزایش یافته است. اما در مقابل، کشورهای امارات متحده عربی، کره جنوبی، چین، سوئیس و آلمان کشورهایی هستند که بیشترین تراز تجاری منفی کشورمان با آنها ثبت شده است. تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران با امارات در فاصله فروردین تا دی ماه امسال، منفی هزار و ۳۶۱ میلیون دلار ثبت شده است. واردات ایران از چین نسبت به صادرات ما به این کشور هزار و ۲۳۰ میلیون دلار کمتر بوده است که باعث شده تراز بازرگانی کشورمان با چین، منفی هزار و ۲۳۰ میلیون دلار باشد. 

 کشورهای آسیایی؛ مشتریان اصلی کالای ایرانی

طی ده ماهه اول سال ۱۳۹۳،حدود ۳۵.۹۷ درصد از ارزش کل صادرات کشور مربوط به دو قاره آسـیا و اروپـا بـوده است. سهم سه قاره دیگرازصادرات ۲۹ هزار و ۳۵۷ میلیون دلاری کشور، تنها ۶۴.۲ درصداست. بر این اساس ۲۷ هزار و ۱۲۷ میلیون دلار از کالاهای کشور به آسیا صادر شده که این رقم در سال گذشته ۲۳ هزار و ۷۷۴ میلیون دلار بود. این آمار بیانگر بهبود روابط تجاری کشورمان در جهت صادرات با کشورهای آسیایی در سال جاری است. حجم صادرات ایران به اروپا در ده ماهه اول امسال هزار و ۴۵۳ میلیون دلار بوده  که نسبت به سال گذشته ۳۹.۳۴ درصد رشد داشته است. 

 ایتالیایی ها؛ بزرگ ترین خریدار کالای ایرانی در اروپا

در میان کشورهای آسیایی، چینی ها بیشترین کالای ایرانی را خریده اند. آنها تا پایان دی ماه سال جاری ۷ هزار و ۶۷۲ میلیون دلار جنس ایرانی خریده اند. در میان کشورهای قاره اروپا، ایتالیا، مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی بوده است. تجار ایتالیایی در  ده ماه اول امسال، ۳۹۳ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده اند که نسبت به سال گذشته رشدی ۰۷.۲۷ درصدی را نشان می دهد. در بین کشورهای آفریقایی، مصر بیشترین واردات را به میزان ۴۴۹ میلیون دلار معادل یک میلیون و ۸۰۶ هزار تن از ایران داشته است. در میان کشورهای قاره آمریکا، بیشترین صادرات کشورمان به برزیل صورت گرفته که آمارها حاکی از صادرات ۴۳ میلیون دلاری ما به این کشور است. کشور استرالیا نیز ۲۰ میلیون دلار واردات را از ایران به ثبت رسانده است.

 مواد معدنی؛ بیشترین صادرات ایران به کشورهای دیگر

سوخت های معدنی، روغن های معدنی ومحصولات حاصل از تقطیرآنها، موادقیری، موم های معدنی بیشترین صادرات کشورمان را در سال جاری تشکیل داده اند. از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، ایران توانسته ۷ میلیون و ۲۵۶ هزار تن از این نوع کالاها به ارزش ۵ هزار و ۵۷۲ میلیون دلار به سایر کشورها صادر کند. مواد پلاستیکی و اشیای ساخته از این مواد، رتبه دوم ارزش صادراتی کشورمان را با ثبت رقم ۴ هزار و ۴۷ میلیون دلار به خود اختصاص داده است. رتبه سوم نیز با ثبت رقم ۳ هزار و ۸۴۱ میلیون دلار ارزش معاملاتی، در اختیار محصولات شیمیایی آلی بوده است. 

 قیمت کالاهای وارداتی ۸.۲ برابر قیمت کالاهای صادراتی

طی ده ماهه سال ۱۳۹۳، متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی، مبلغ ۴۴۸ دلار ومتوسـط قیمت یک تن کالای وارداتی هزار و ۲۷۰ دلار بوده است که به این ترتیب، رابطـه مبادلـه بازرگـانی خارجی ایران، رقم ۳۵.۰ خواهدبود. رابطه مبادله بازرگانی از تقسیم متوسط قیمت کالاهای صادراتی به متوسط قیمت کالاهای وارداتی بدست می آید. متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی به دلارنسـبت بـه مدت مشابه سال قبل، با ۹۹.۱۳ درصد افزایش ومتوسط قیمت یک تـن کـالای وارداتـی بـا ۷۸.۱۳ درصـد کاهش مواجه بوده است.

 پروپان مایع شده؛ بیشترین کالای صادراتی ایران

گمرک ایران در آمارهای خود، ۱۰ کالای عمده وارداتی و صادراتی امسال را اعلام کرده است. در این میان پروپان مایع شده با هزار و ۸۸۲ میلیون دلار، بوتان مایع شده با هزار و ۲۳۰ میلیون دلار و متانول با هزار و ۲۲۴ میلیون دلار بیشترین کالاهای صادراتی به سایر کشورها بوده اند. اما در مدت مشابه سال ۹۲، سنگ آهن هماتیت دانه بندی با هزار و ۹۶ میلیون دلار، پروپان مایع شده با هزار و ۱۶ میلیون دلار و متانول با ۹۵۴ میلیون دلار بیشترین اقلام صادراتی کشورمان را تشکیل داده بودند. 

 واردات ۲ میلیارد دلاری دانه گندم در سال ۹۳

واردات کشور، طی ده ماهـه سـال ۱۳۹۳، بـه میـزان ۳۸۰.۳۴ هـزارتـن، بـه ارزش ۴۳ هزار و ۶۷۷ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبــل ازنظروزن ۸۹.۳۳ درصـد وازنظر ارزش ۴۴.۱۵ درصد افزایش داشته است. بیشترین ماده وارداتی کشورمان در ده ماهه نخست امسال با ثبت ۲ هزار و ۱۰۷ میلیون دلار به نام دانه گندم خوراکی ثبت شده است. پس از آن و در رده دوم، وسایل نقلیه با حجم سیلندر بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی با ثبت رقم هزار و ۵۳۵ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۲ با ۱۳.۶۶ درصد افزایش همراه بوده است. ذرات دامی هم با وارداتی به میزان هزار و ۳۹۴ میلیون دلار در رده سوم ارزش کالاهای وارداتی در سال ۹۳ قرار دارد. 

 ۲۰۳۶ میلیون دلار کالا از آلمان وارد کشور شد

طی ده ماهه سال ۱۳۹۳، بیش از ۸۴.۷۹ درصد از ارزش کل واردات کشور مربوط به دو قاره آسـیا واروپـا بـوده است. سهم سه قاره دیگر از واردات ۴۳ هزار و ۶۷۷ میلیون دلاری کشور، تنهـا ۱۶.۲ درصـداسـت. در میان آسیایی ها، واردات کشورمان از چین بیشترین مقدار بوده است. حجم واردات جمهوری اسلامی ایران از چین در ۱۰ ماهه نخست امسال به میزان ۱۰ هزار و ۳۰۷ میلیون دلار ثبت شده است. در بین کشورهای اروپایی، تاجران کشورمان بیشترین کالاها را به ارزش ۲ هزار و ۳۶ میلیون دلار از آلمان وارد کرده اند. تاجرانی که با کشورهای آمریکایی مراوده بازرگانی دارند، ۳۲۰ میلیون دلار کالا از برزیل وارد کشور کرده اند. بیشترین واردات ایران از کشورهای آفریقایی، با ثبت رقم ۲۳ میلیون دلار از کشور آفریقای جنوبی بوده است. 

 تجارت چمدانی ایرانیان کم شد

حجم صادرات چمدانی ایرانیان به خارج از کشور در ۱۰ ماهه اول سال جاری ۵۸.۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ کاهش یافت. از ابتدای فروردین ماه تا دی ماه سال جاری ۶۷ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۲۵۱ دلار صادرات چمدانی به سایر کشورها انجام شده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال ۹۲ ارزش کل صادرات چمدانی از ۱۱ گمرک رسمی کشور ۸۷ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۲۲۱ دلار بود. محاسبات نشان از کاهش ۵۸.۲۲ درصدی حجم صادرات چمدانی ایرانی ها در سال جاری نسبت به سال گذشته دارد. در بازه زمانی مورد بررسی در سال جاری، گمرک آستارا بیشترین حجم صادرات چمدانی را با ثبت رقم ۲۰ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۴۸۸ میلیون دلار و سهم ۱۲.۳۰ درصدی از کل حجم صادرات چمدانی به نام خود ثبت کرده است. بعد از آن، گمرک های پیله سوار و باجگیران با سهم های ۱۸.۱۵ درصد و ۳۷.۱۴ درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. کمترین حجم این نوع صادرات در منطقه آزاد بندر انزلی صورت گرفته که باعث شده این گمرک سهمی تنها برابر ۱۳.۰ درصد را از آن خود کند. بیشترین کاهش حجم صادرات چمدانی را نسبت به سال گذشته گمرک انزلی با منفی ۹۸.۸۸ درصد افت حجم صادرات داشته است. 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir