بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 اسفند 1393      10:14

بار سنگین سازمان مدیریت‌ در استحکام اقتصاد

اقتصاد ایرانی: بی تردید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مغز متفکر برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور محور مقاوم سازی اقتصاد خواهد بود، سازمانی که باید بتواند با تدبیر و برنامه ریزی تکانه های ناشی از ریزش درآمدهای نفتی را کنترل کرده و با تخصیص بهینه بودجه ای که سالهاست برپایه نفت شکل گرفته، نقش قابل توجهی در توسعه کشور ایفا کند.

به گزارش ایسنا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان متولی اصلی برنامه ریزی برای تامین مالی و اختصاص منابع در بخش های مختلف اقتصادی کشور موظف به تدوین سازوکاری برای تحقق سه بند از مهم ترین بخش های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمند سازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت های متبوع در جغرافیا مزیت های مناطق کشور در بند (۳) سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین بند (۴)، این سیاستها استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی را مطرح می کند که متوجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد بود.

صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد، دیگر وظایف تبیین شده در بند (۱۶) این سیاستهاست که اجرای آن بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار دارد.

تجهیز دستگاهها به برنامه اجرای اقتصاد مقاومتی

این در حالی است که با گذشت یک سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اذعان به وظیفه سنگین این سازمان در اجرای این سیاست ها به اقدامات انجام شده از سوی سازمان متبوعش در هماهنگی تمامی دستگاه ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی سخن گفته است.

نوبخت گفته که سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر ۲۴ بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تفکیک و وظیفه هر دستگاه را متناظر با بندهای آن مشخص کرده است.

آن طور که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده، دستگاه های مربوطه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی فراخوانده شده و مسولیت های اجرایی به آن ها ابلاغ و موظف شده اند تا برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود را مشخص و اعلام کنند. بر این اساس اکنون برنامه دستگاه ها در دوره میان مدت برای سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در اختیار آن ها است و برنامه بلند مدت که مربوط به برنامه ششم می شود نیز تبیین و موظف بر اجرای آن خواهند بود.

عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تحقق اقتصاد مقاومتی

این درحالی است که گزارش عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی که در ۳۰ بهمن ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و در اول اسفند ماه از سوی رییس جمهور به سازمان ها تکلیف شده است نشان می دهد که در راستای اجرای بند (۱۶) مبنی بر "صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور"، این سازمان توانسته تا پایان آبان ماه حدود ۱۵ درصد در اعتبارات هزینه ای صرفه جویی کرده و عملکرد این بخش به ۸۵ درصد کاهش یابد.

سازمان مدیریت اعلام کرد که بودجه ۱۳۹۳ نشانگر آن است که میزان عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یعنی بودجه عمرانی تا این تاریخ حدود ۶۸ درصد بوده و توانسته ۲۲ هزار میلیارد تومان به بخش های عمرانی اختصاص دهد که این رقم حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بیشتر از کل اعتبارات عمرانی سال گذشته است. اعتبارات دارایی های سرمایه ای استانی نیز تا پایان آبان ماه حدود ۹۸ درصد بوده که نسبت عملکرد آن به دوره مشابه سال قبل ۶۱۸ درصد است.

اما با توجه به کاهش قیمت نفت و فشار انکارناپذیر آن بر بودجه دولت، در گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمده است که کنترل افزایش هزینه های جاری دولت، افزایش درآمد های غیرنفتی دولت، تامین رشد پویایی اقتصادی و تداوم پوشش بیمه درمان مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس منابع غیرنفتی که در تامین منابع دولت نقش اساسی دارد در لایحه بودجه ۱۳۹۴ افزایش یافته به گونه ای که درآمد های مالیاتی ۲۱.۸ و درآمدهای غیرنفتی ۱.۳ درصد رشد داشته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۵۳ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

از سویی دیگر سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه جاری از ۶۷.۲ در سال جاری به ۷۲.۶ درسال آینده افزایش یافته که کسری تراز عملیاتی بودجه را ۱۰ درصد کاهش داده است که این کاهش هم بیانگر استفاده کمتر دولت از دارایی های سرمایه ای خاصه نفت در بودجه است.

همچنین با توجه به وابستگی قابل توجه بودجه کشور به نفت، سهم نفت در بودجه طی ۲۰ سال گذشته حدود ۴۵ درصد بوده که در لایحه بودجه آینده به ۳۱.۵ درصد تقلیق پیدا کرده است. با این تغییر سازمان مدیریت مدعی است که در تنظیم بودجه در راستای بند (۱۸) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به نفت حرکت کرده است.

در حالی توجه به شرکتهای دانش بنیان از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده با توجه به بند (۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در لایحه بودجه سال آینده بر توسعه علوم و فناوری تاکید داشته است به گونه ای که اعتبارات هزینه ای فصل سوم علوم و فناوری ۴۲ درصد و اعتبارات هزینه ای آموزش را ۲۵ درصد افزایش داده است.

اما در اجرای بند (۲۰) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی در جهت ایجاد ارزش افزوده تولید ثروت، ارتقاء بهره وری، توسعه کارآفرینی، سرمایه گذاری موثر و اشتغال مولد، اعتبارات کافی برای خاتمه طرح هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد بوده و امکان خاتمه آن در سال ۱۳۹۴ وجود دارد، تامین شده است.

در گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین آمده است که تقویت اعتبار برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فاز های گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه های مشترک غرب کارون، اضافه شدن هفت هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه های بخش بخار نیروگاه های بخش سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی و همچنین تکمیل شبکه حمل ونقل و احداث بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به ۲۱۰ میلیون تن، از دیگر اقدامات این سازمان در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی در سال جاری بوده است.

این در حالی است که با انتقاداتی که برخی از نمایندگان مجلس و گاها کارشناسان نسبت به عدم انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند، نوبخت تاکید دارد که تدوین بودجه ای بر مبنای دستیابی به تورم کمتر از ۱۴ درصد، رشد اقتصادی سه درصد، کاهش وابستگی به نفت و سرمایه گذاری حدود ۱۵۸ هزار میلیاری دولت نمی تواند مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir