بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 اسفند 1393      9:51

اطلاعاتی که در مورد برنامه ششم باید بدانید

کوشش‌های دولت درزمینهٔ مدیریت نقدینگی و کنترل تورم لجام‌گسیخته در تمام سال‌های برنامه ششم باید ادامه یابد.

اقتصاد ایرانی: نزدیک شدن به پایان برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۴-۱۳۹۰ و رسیدن به نیمه راه چشم انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴، تدوین لایحه برنامه ششم توسعه ۱۳۹۵- ۱۳۹۹ را با توجه به کمبودهای عملکرد برنامه های چهارم و پنجم چالش برانگیز ساخته است. برنامه های چهارم و به ویژه پنجم، در اجرا، با نارسائی هائی همراه بوده و موجب گردیده است که نیمه اول دوره سند چشم انداز ۲۰ ساله از اهداف تعیین شده فاصله بگیرد. به همین جهت است که برای بقیه دوره زمانی سند چشم انداز یعنی برنامه های ششم و هفتم توسعه ضروری است که قدرت و نیروئی دوچندان مصروف داشت تا دستیابی به اهداف این سند حتی المقدور پابرجا مانده وقابل حصول شود.

برای مثال، باوجود آن که یکی از اهداف برنامه های چهارم و پنجم دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ در صد در نظر گرفته شده است، در عمل این رشد در برنامه چهارم ۵ در صد بود. با احتمال رشد اقتصادی ۲ در صد در سال ۱۳۹۴ و با توجه به رکود اقتصادی سال های ۱۳۹۱- ۱۳۹۲، بعید است رشد سالانه در برنامه پنجم فراتر از صفر درصد باشد. همچنین نرخ سالانه تورم با اهداف ۹/٫۹ و ۱۲ در صد در این دو برنامه در عمل ۲۶ و ۲۵ در صد خواهد شد. به همین ترتیب میان اکثر اهداف این دو برنامه و عملکرد آن ها فاصله بسیاری وجود دارد.

به گزارش خبرآنلاین، با توجه به رشد اقتصادی ضعیفی که طی برنامه های چهارم و پنجم حاصل شده این رشد در برنامه های ششم و هفتم باید به مراتب بیشتر از ۸ در صد در سال باشد تا منجر به رشد ۸ در صد در سال موردنظر چشم انداز ۲۰ ساله گردد. دیگر متغیرهای اقتصادی نیز باید عملکرد به مراتب بهتری داشته باشند تا دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله میسر شود. در چنین شرایطی، کشور به مثابه دونده ای است که طی برنامه چهارم آهسته دویده و در برنامه پنجم شاید فقط راه رفته و ناگهان درمی یابد که در مسیر باقیمانده ۱۰ سال برنامه های ششم و هفتم باید با سرعتی شتابنده بدود تا به هدف برسد. چنین حرکت سریع نیاز به اجرای اصلاحات اقتصادی عمیق، ازخودگذشتگی و محکم کردن کمربندها دارد. اصول سیاست های اقتصادی لازم برای آماده کردن این دونده در مسیر باقیمانده برنامه ششم چیست؟

۱. سیاست های زمان بندی شده لازم جهت بهبود فضای فعالیت و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی از الویت های خاص برخوردار است. گسترش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و امتناع از وسعت دادن به ابعاد و حجم دیوانسالاری دولت در اقتصاد و زمینه یابی افکار و مشکلات صاحبان بنگاه های خصوصی و اقدام به اجرای جدی سیاست های بهبود فضای کسب وکار از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه جدی به بهبود فضای کسب وکار و تنش زذائی و التیام جو بین المللی از جانب دیگر موجب تقلیل در تردید از آینده می شود. حمایت کوشای دولت در تشویق و هدایت سرمایه گذاری خارجی و انتقال فنّاوری جدید در گذرگاه مناسب و پسندیده، موجب ترقی رشد اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد شد.

۲. تشویق و توسعه صادرات غیرنفتی در فضای نرخ ارز مناسب و برطرف کردن مشکلات بازاریابی صادرات غیرنفتی مجال حضور فعال و مؤثر بخش خصوصی را در بازارهای بین المللی حاصل خواهد نمود. بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی محصولات مربوط به نفت، ازجمله پتروشیمی و گاز مایع است، اما سهم صادرات غیرنفتی باقی مانده، با افزایش ارزش افزوده فزاینده و قدرت ایجاد اشتغال باید بیشتر شود. بااین حال، اصلاح نرخ ارز اگرچه لازم است اما به تنهائی موفقیت کامل برای صادرکنندگان غیرنفتی ایرانی که از بسیاری از عوامل غیر قیمتی یا بازاریابی رنج می برند را فراهم نخواهد نمود. صادرکنندگان غیرنفتی نیاز به بهبود کیفیت محصولات خود با استانداردهای بین المللی دارند. رفع مشکلات خدمات قبل و پس از فروش صادرکنندگان غیرنفتی ایران و نیاز آن ها به آگاه نمودن مشتریان بین المللی از محصولات خود، وانجام فعالیت های تبلیغاتی بین المللی و شرکت مؤثر در نمایشگاه های بین المللی به منظور نفوذ به بازارهای جدید و حفظ سهم بازارهای فعلی ضروری به نظر می رسد. سفارتخانه های ایران در خارج از کشور باید ارائه کمک ها و خدمات لازم به صادرکنندگان غیرنفتی را در برنامه جدی کار خود قرار دهند.

۳. بودجه سالانه کشور باید برشی از برنامه ششم باشد. لذا، ایجاد رابطه روشنی بین برنامه ششم، بودجه سالانه و سیاست های اقتصادی دولت، توسعه و یکپارچه سازی چارچوب هزینه های میان مدت در برنامه ششم با ایجاد چارچوب بودجه چندساله متصل به برنامه ششم، باعث نگرشی عمیق تر و چندساله به تدوین و اجرای بودجه سالانه خواهد شد.

۴. جلوگیری جدی از فرار مالیاتی، آگاهی کامل از مشمولین مالیاتی، گسترش تعداد مالیات دهندگان، تکمیل بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، عملی سازی تحولات نرم افزاری نظام مالیاتی و الزام شرکت ها و واحدهای عمومی غیردولتی و وابسته به نهادها به پرداخت سهم مالیات خود باید در سرلوحه برنامه ششم قرارگیرد.

۵. کوشش های دولت درزمینهٔ مدیریت نقدینگی و کنترل تورم لجام گسیخته در تمام سال های برنامه ششم باید ادامه یابد. عدم اتکای دولت به بانک مرکزی در جبران کسری بودجه، جلوگیری از گسترش خالص بدهی دولت به این بانک، دامن نزدن به گستردگی پایه پولی و جهش نقدینگی و ادامه انضباط و مدیریت مالی، حتی در شرایط بسیار دشوار که دولت با آن روبرو خواهد شد، باید در میان سیاست های اساسی اقتصادی برنامه ششم قرار گیرند.

۶. بجای تدوین جداگانه برنامه های اقتصاد مقاومتی یا عبور از رکود و غیره، بررسی جزئیات این برنامه ها در قالب مبانی و چارچوب یک برنامه واحد پنج ساله ششم توسعه کشور به دولت در هماهنگی و اجرای مؤثرتر اصلاحات اقتصادی لازم کمک های زیاد خواهد نمود.

۷. بررسی دقیق پیشرفت عملکرد و دست آوردهای برنامه ششم و نگرشی کنجکاوانه بر سرعت حرکت به سمت اهداف برنامه ششم، احتمال دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله را روشن تر خواهد کرد. بر اساس این سنجش، باید تصمیم گیری های لازم در بازنکری و تجدیدنظر در اهداف چشم انداز ۲۰ ساله به عمل آید. اگر تلاش های دونده سخت کوش به نتیجه نمی رسد، ضروری است که اهداف را تعدیل کرده و قابل دسترسی تر تعیین کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir