بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 29 فروردين 1394      12:13

چهار دلیل نیاز کشورهای درحال توسعه به فناوری دیجیتال

مجمع جهانی اقتصاد توصیه هایی در مورد چگونگی پذیرش فناوری برای پاسخ به چالش هایی مانند فساد، بوروکراسی ناکارآمد، کیفیت پایین خدمات، تعامل و اعتماد کم شهروندان، سبک رهبری قدیمی و مقاومت در برابر نوآوری در دولت ها ارائه کرده است.

اقتصاد ایرانی: ما در عصر انقلاب فناوری بسر می بریم که موجب برهم زدن و تحول در کسب و کار، دولت و جامعه شده است. همه این بخش ها با چالش مواجه شده اند تا بتوانند با این تغییر منطبق شوند. دولت ها که در تلاش برای رشد و شکوفایی هستند، در مدل های توسعه ناکارآمد و منسوخ گرفتار شده اند و اکنون مسئولیتی برای هدایت تحول دیجیتال برعهده گرفته اند.

شورای دستور کار جهانی دولت آینده در مجمع جهانی اقتصاد، توصیه های روشنی در مورد چگونگی پذیرش فناوری برای پاسخ به چالش هایی مانند فساد، بوروکراسی ناکارآمد، کیفیت پایین خدمات، تعامل و اعتماد کم شهروندان، سبک رهبری قدیمی و مقاومت در برابر نوآوری در دولت ها ارائه کرده است.

برای کشورهای درحال توسعه مانند مولداوی، ناکارآمدی دولت و فساد اصلی ترین چالش ها محسوب می شوند که حال و آینده ملت را تضعیف کرده، شهروندان و کسب و کار را اسیر سیاست های، موسسات و شیوه های منسوخ و قدیمی می کند. ناکامی رهبری برای پذیرش ابزارهای دیجیتال باعث تداوم ناکارآمدی و فساد در بخش دولتی شده و منجر به هزینه های بالای معاملات و بهره وری پایین در دولت و کسب و کار خواهد شد.

زمان برای تبدیل شدت به قهرمان تحول دیجیتال برای دولت ها فرا رسیده است. هرچه زودتر دولت ها تحول دیجیتال را آغاز کنند، افراد، کسب و کار و کشورهای بیشتری می توانند از این فرصت بهره مند شوند.

چهار دلیل چرایی نیاز به پذیرش تحول دیجیتال:

* ناکارآمدی دولت و ارائه خدمات ضعیف؛ طراحی مجدد مدل های حاکمیت قدیمی و ارائه خدمات، باید به یک روال پیش فرض در دولت تبدیل شود. "پیش فرض دیجیتال" به کاهش مقررات دست و پاگیر، بهره وری و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر کمک خواهد کرد.

* فساد یک مانع عمده برای توسعه اقتصادی؛ مطالعه صورت گرفته توسط دانشگاه سوفولک نشان می دهد که با افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت ها، فساد کاهش پیدا می کند (یک درصد افزایش در شاخص دولت الکترونیک منجر به کاهش ۱.۱۷ درصدی فساد می شود). کشورهای در حال توسعه از این مسأله بیشترین نفع را می برند و حکومت خوب منجر به تقویت نوآوری می شود.

* افزایش شکاف مهارت های دیجیتال؛ تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۹۰ درصد مشاغل در اتحادیه اروپا نیازمند مهارت های دیجیتال خواهند بود. دولت ها با ریسک فناوری و نوآوری در پاسخ به این چالش مخالف هستند. با عدم تغییر سیاست های و سیستم های آموزشی، ریسک دولت ها برای تولید مهارت های بی ربط برای اقتصاد ادامه پیدا می کند. برای شکستن وضع موجود، دولت ها باید رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده، سرمایه گذاری در قابلیت های و مهارت های دیجیتال که می تواند اقتصاد آنها را با نوآوری و رشد مواجه سازد، انجام دهند.

* آماده شدن برای دیجیتال؛ گونتر اوتینگر، کمیسر اتحادیه اروپا برای جامعه و اقتصاد دیجیتال در کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۵ در بارسلونا عنوان کرد که اقتصاد دیجیتال به سادگی در حال تبدیل شدن به اقتصاد است. دولت های آینده نگر باید مانند "کارگزاران دیجیتال" عمل کرده و در سازگاری دیجیتال برای مردم و کسب و کار سرمایه گذاری کنند؛ مشوق هایی ارائه کرده و از آنها در تلاش برای رقابت و ادغام در اقتصاد حمایت کنند.

انقلاب فناوری، فرصت های منحصر بفردی برای کشورها فراهم می کند تا خود را تغییر داده و بر وضعیت "کشور درحال توسعه" غلبه کنند. استونی این کار را انجام داد و یکی از بهترین نمونه ها برای کشورهای بزرگ و کوچک محسوب می شود.

جهان بسرعت در حال تغییر است و روش های قدیمی دیگر جوابگو نیستند.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir