بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394      11:51

بهره وری صنایع با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

اقتصاد ایرانی: سعادت و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه اقشار جامعه بوده و بهره وری معیـاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها و تلاش ها در بخش های مختلف اجتماعی- اقتصادی مـی باشـد. در حقیقت بهره وری نگرشی واقع گرایانه به کار وزندگی بوده و فرهنگـی اسـت کـه در آن انـسان بـا فکـر و هوشمندی، فعالیت هایش را به نحو احسن با ارزش ها و واقعیت های محـیط خـود هماهنـگ مـی سـازد تـا بهترین نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی حاصل کند. محدودیت منابع از یک سو و تقاضای روزافزون برای آن هـا از سـوی دیگـر، اهمیـت حیـاتی توجـه بـه بهره وری را به عنوان تنها راه ادامه حیات بشر و طی طریق به سـوی کمـال نـشان مـی دهـد. بنـابراین بهبـود بهره وری باید به عنوان یک حرکت ملی، در تمامی مراتب جامعه از بالاترین سـطوح سیاسـتگذاری و برنامه ریزی دولتی تا فعالیت های فردی نهادینه شود.

به گزارش آفتاب یزد، اینگونه توجه و تلاش همگانی برای ارتقـاء بهـره وری را "حرکت بهره وری" می نامند. حرکت بهره وری بر پدیـده هـای اصـلی اجتمـاعی، اقتـصادی و سیاسـی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه، افزایش سطح اشتغال، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی کاهش بزه در جامعه و مواردی از این دست تاثیرات بسزایی دارد. در این راستا تقریباً تمـامی کـشورهای توسعه یافتـه بـرای اشـاعه فرهنـگ و نگـرش بهـره وری ونحـوه به کـارگیری فنـون و روشهـای بهبـود آن، سرمایه گذاری زیادی انجام داده اند.

مزایای بهره وری
بیشترین مزایای بهره وری برای بنگاه ها سودآوری است چون معمولا عمده ترین مشغله یک موسسه کسب درآمد است، سودآوری در درازمدت تاحد زیادی به بهره وری بستگی دارد زیرا در بلندمـدت با کـاهش هزینـه هـا و افـزایش تقاضـا بـرای محصولات و خدمات میزان سودآوری ارتقاء خواهد یافت. مزایای دیگر بهره وری برای موسسه رقابت است زیرا بهره وری در میزان توان رقابت موسسه موثراست، بدین معنی که در توانایی موسسه برای رقابت با سـایر موسسات که کالاها و خدمات مشابه عرضه می کنند تاثیر می گذارد.
مزایای بهره وری برای نیروی کار کارکنان معمولا به آمارها و مطالبی که درباره کارایی شرکت ارائـه مـی شـود چنـدان توجـه نمـی کننـد. موضوع مهم برای آنها افزایش دریـافتی خـالص و رضـایت و خـشنودی از کارشـان اسـت. نخـستین نتیجـه بهره وری افزایش فروش و کاهش هزینه ها است که این خود موجب فراهم آمدن شرایطی برای پرداخت دستمزد بالاتربه کارکنان می شود. علاوه برآن به لطف بهره وری، نیروی کار می تواند از مزایایی همچون آموزش ، فرصتهای ارتقای شغلی و محیط کاری بهتر بهره مند شود.
افزایش بهره وری در موسسات موجب صرفه جویی در هزینه ها مـی شـود وایـن موضـوع باعـث می گردد مشتریان خدمات مورد نیازخودرا با کیفیت بالاتر با قیمت پـایین تـر دریافـت کنند از طرف دیگر زمان دریافت محصولات نیزتا حد زیادی کاهش می یابد.
مهمترین بخشی که بهره وری در داخل کشور اهمیت دارد بخش صنایع و پلایشگاه ها است زیرا کشور ما میلیون ها بشکه نفت خام را صادر می کند که این موضوع به ضرر اقتصاد کشور است و دولت و بخش خصوصی می تواند با افزایش بهره وری به جای صادرات نفت خام فرآورده های نفت را صادر کنیم، در نتیجه این فرآورده ها را با قیمتی بسیار بالاتر بفروشیم در نتیجه اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت و سود آوری صنایع چند برابر خواهد شد.

با رفع تحریم ها بهره وری صنایع افزایش خواهد یافت
مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با آفتاب یزد با اشاره به بالا رفتن نرخ دلار در دولت دهم و تاثیر آن در اقتصاد گفت: با افزایش سریع نرخ ارز قیمت نهاده ها به شدت افزایش پیدا کرد و با تشدید شدن تحریم ها بنگاه ها به شدت آسیب دیدند در نتیجه بهره وری بنگاه ها به شدت کاهش پیدا کرد، همچنین با افزایش نرخ ارز هزینه تولید افزایش یافت و وقتی هزینه بنگاه ها افزایش پیدا کند منحنی عرضه بنگاه به سمت چپ و بالا کشیده می شود و این یعنی کاهش تولید و در نتیجه بهره وری صنایع کاهش می یابد.
وی با ابراز رضایت از تفاهم هسته ای با غرب و رفع تحریم ها گفت: کاهش بهره وری صنایع به دلیل
افزایش نرخ دلار و تشدید تحریم ها ایجاد شد و با رفع تحریم ها تولید افزایش می یابد و احتمالا نرخ ارز کاهش پیدا می کند در نتیجه بهره وری صنایع افزایش خواهد یافت. تقوی با اشاره به کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش صادرات نفت گفت: کاهش وابستگی به درآمد های نفتی موجب می شود اتکا به صنایع و بنگاه افزایش یابد در نتیجه بهره وری صنایع افزایش خواهد یافت.وی افزود با اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی بنگاه ها بهره وری صنایع افزایش خواهد یافت چون هدف بنگاه های خصوصی کسب بیشترین سود با کمترین هزینه است.

خصوصی سازی بهره وری را افزایش می دهد
اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است به همین جهت رهبر معظم انقلاب بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید می ورزد آمار نشان می دهد که در تمام جهان بهره وری در بنگاه های دولتی پایین است. مطالعات صورت گرفته درباره تاثیر خصوصی سازی بر امور مالی و اقتصاد کلان، مزایای مثبت، عظیم و چشمگیر خصوصی سازی را نشان می دهد. دولت ها پس از اجرای برنامه خصوصی سازی از نظر مالی نسبت به دوره قبل موفق تر هستند. در این تحقیق عواید مادی حاصل از اجرای برنامه خصوصی سازی در ۱۸ کشور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان می دهد که بالغ بر دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور ها بر اثر خصوصی سازی افزایش داشته است. همچنین بهبود اوضاع مالی در طول زمان به دلیل اندوخته شدن دریافت های حاصل از خصوصی سازی به جای هزینه کردن آنهاست و خصوصی سازی پیامدهای مثبتی بر درآمد دولت از راه هایی به جز عواید حاصل از فروش دارد.

کاهش تعرفه، بهره وری را افزایش می دهد
کاهش تعرفه و بهبود رقابت پذیری یکی از مولفه های اساسی شاخص بهره وری است زیرا کاهش تعرفه و بهبود رقابت پذیری کالاهای داخلی به افزایش بهره وری بنگاه های صنعتی منجر خواهد شد. نتیجه یک مقاله علمی نشان می دهد که کاهش تعرفه موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولید بنگاه های صنعتی ایران شده است و اثر کاهش تعرفه بر بهره وری با توجه به مشخصه های بنگاه متفاوت است، به طوری که اثر نرخ تعرفه بر بهره وری بنگاه های خصوصی قوی تر از بنگاه های تحت مالکیت دولت است. همچنین اثر کاهش تعرفه بر بهره وری بنگاه هایی که انحصاری ترند، قوی تر از بنگاه های رقابتی است.

تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بهره وری بنگاه ها
موضوع مهم اقتصادی این روز ها کاهش نرخ سود بانکی است. باید به این موضوع توجه داشت که کاهش نرخ سود بانک ها به طور غیر مستقیم بر بهره وری بنگاه ها تاثیر دارد زیرا با کاهش نرخ سود سپرده بانک ها، بانک ها وام های با نرخ بهره کمتر به بنگاه ها می دهند. در حال حاضر نرخ بهره وام بانک ها ۳۵ درصد است که موجب فلج شدن بنگاه ها شده است. با کاهش نرخ بهره وام، بنگاه ها
می توانند بهره وری را افزایش دهند و تولیدات خود را افزایش دهند و محصولات خود را با قیمت کمتری به فروش برسانند.در ماده اول سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، به عنوان مهم ترین برنامه راهبردی و استراتژیک بلندمدت کشور ایران پیش بینی شده است که «ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل» با توجه به اینکه برنامه چهارم توسعه (۸۹-۱۳۸۴) خاتمه یافته و شاخص های عملکردی آن تا حدوی در اختیار قرار گرفته است، بررسی شاخص های مزبور نشان می دهد که نه ۸ درصد رشد سالانه اقتصادی و نه ۲.۵ درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید تحقق نیافته است، از این رو تنها رویکرد و استراتژی مهم که می تواند هدف سند چشم انداز را محقق کند، کاهش هزینه تولید، کاهش و مدیریت واردات، دادن تسهیلات با بهره کم به بنگاه و اجرای درست اقتصاد مقاومتی می باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir