بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 30 خرداد 1394      10:51

شکاف عمیق رشد اقتصادی ایران با اقتصادهای نوظهور

اقتصاد ایرانی: طبق برآوردهای جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی کاهش یافته و به حدود ۱.۵ درصد می رسد که کمتر از متوسط رشد اقتصادهای نوظهور و همچنین اقتصادهای پیشرفته دنیا است. البته این نرخ در سال آینده میلادی مقدار محدودی بهبود می یابد. از سال ۲۰۱۰، ما به مرور از روند متوسط رشد اقتصادی نزدیک به سایر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه شروع به فاصله گرفتن کردیم، این شرایط از سال ۲۰۱۱ با شیب تندی رو به کاهش گذاشت و موجب شد تا خیلی سریع از رشد اقتصادی هم تراز با سایر اقتصادهای در حال توسعه باز بمانیم.
به گزارش آفتاب یزد، طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به جز در سال ۲۰۱۰ که نرخ رشد اقتصادی ایران در حدود نرخ رشد کشورهای در حال توسعه بود، در بقیه سال ها این نرخ پایین تر از نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و حتی متوسط دنیا بوده است.به همین ترتیب، رشد اقتصادی ما در سالهای اخیر همواره بسیار پایین تر از رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و پیش بینی می شود این روند طی سالهای آتی نیز ادامه پیدا کند.طبق این گزارش، روند رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از سال ۲۰۱۰ نیز رو به کاهش گذاشت. در سال ۲۰۱۰ رشد اقتصادهای نوظهور به بیش از ۷.۵ درصد رسیده بود اما از همان سال روند نزولی رشد اقتصادی هم در این کشورها و هم در اقتصادهای پیشرفته و کل دنیا نیز آغاز شد.
در سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به نزدیک ۶ درصد رسید و به همین ترتیب این شاخص در اقتصادهای پیشرفته از بیش از ۳ درصد به کمتر از ۲ درصد رسید. در این سال رشد اقتصادی ایران نیز به زیر ۴ درصد رسیده بود. در فاصله سال ۲۰۱۰ تا سال جاری میلادی، اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۱۴ کمترین متوسط رشد اقتصادی خود را تجربه کردند. براین اساس در سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در این کشورها به حدود ۴.۵ درصد رسید که این روند طی سالهای اخیر یک روند نزولی نسبی را طی کرده است. در همین سال رشد اقتصادی ایران به مراتب کمتر از متوسط نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و بیشتر از متوسط رشد اقتصادهای پیشرفته دنیا بوده است.طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس؛ طبق برآوردهای جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی کاهش یافته و به حدود ۱.۵ درصد می رسد که کمتر از متوسط رشد اقتصادهای نوظهور و همچنین اقتصادهای پیشرفته دنیا است. البته این نرخ در سال آینده میلادی مقدار محدودی بهبود می یابد.در همان سال یعنی ۲۰۱۶، متوسط نرخ رشد اقتصادی در دنیا و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رو به افزایش گذاشته و به کمتر از ۵ درصد می رسد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir