بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 4 تير 1394      11:49

تله پنهان در رکود زدایی

اقتصاد ایرانی: بررسی تجربه سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ نشان می دهد در این سال ها طی هفت دوره زمانی از کانال های مختلف، اقتصاد با شوک در وام دهی روبه رو شده است. در حالی که افزایش وام ها با هدف رشد اقتصادی صورت گرفته است، اما یافته های یک پژوهش اقتصادی نشان می دهد که رشد اقتصادی نه تنها از کانال شوک اعتبارات محقق نشده، بلکه تبعات منفی این شوک ها در ۳ بخش تورم، مسکن و اشتغال منعکس شده است. این بررسی نشان می دهد شوک اعتبارات به جای تحریک رشد اقتصادی باعث افزایش نرخ تورم و رشد قیمت مسکن شده است. این سیاست در کاهش پایدار نرخ بیکاری نیز موفق نبوده است. بنابراین افزایش وام دهی در اقتصاد به تنهایی توان ایجاد رونق اقتصادی را نداشته و تله پنهانی در مسیر اقتصاد بوده است. پژوهش مذکور با در نظر گرفتن تجربیات گذشته مدلی را پیشنهاد کرده است که می تواند آثار منفی رشد اعتبارات را از بین ببرد و در نهایت به رشد اقتصادی منجر شود. «تجدیدنظر در ارزیابی سیاست های اقتصادی موثر بر رشد اعتبارات»، «کاهش سریع دخالت دولت در سیاست های اعتباری بانک» و «بهبود فضای کسب و کار» از جمله مسائل تاکید شده در مدل پیشنهادی است که سیاست گذار باید در کنار افزایش وام دهی در اقتصاد به آنها توجه کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج به دست آمده از یک پژوهش اقتصادی نشان می دهد رشد اعتبارات به تنهایی نمی تواند تاثیری بر متغیرهای واقعی اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری داشته باشد و ممکن است تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ بنابراین ضروری است زمانی که هماهنگی میان سیاست های اعتباری با رشد اعتبارات در دستور کار سیاست گذار قرار دارد باید دامنه منفی این موضوع را در نظر بگیرد.

تجربه گذشته نشان داده است اقتصاد ایران به علت توجه نکردن به این دامنه منفی ۷ دوره با رشد بی رویه اعتبارات مواجه بوده است که «شوک منفی قیمت نفت»، «ورود بانک های خصوصی به چرخه اقتصادی»، «یکسان سازی نرخ ارز»، «صدور چک های بانکی تضمینی توسط هر بانک به صورت مستقل و بدون پشتوانه» و «وابستگی شدید سیاست های دولت به بانک مرکزی» از جمله دلایل آن بوده اند. در این شرایط پژوهش مذکور برای جلوگیری از تجربه گذشته «تجدیدنظر در ارزیابی سیاست های اقتصادی موثر بر رشد اعتبارات»، «کاهش سریع دخالت دولت در سیاست های اعتباری بانک»، «بهبود فضای کسب و کار»، «استقلال بانک مرکزی» و «به کارگیری مقررات مدرن نظارتی» را به عنوان ۵ سیاست پیشنهادی مطرح کرده است.

مطالعات بسیاری در داخل و خارج کشور در مورد تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی انجام شده است و یکی از شاخص های مورد استفاده برای تبیین وضعیت توسعه مالی، نسبت اعتبارات به بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است. تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد افزایش مطالبات نظام بانکی از بخش غیرمالی خصوصی اثر مثبت بر متغیر رشد اقتصادی دارد. همچنین مطالعه ای که در زمینه عمق بازار سرمایه و بازار پول و رشد اقتصادی انجام شده نشان می دهد هرچه قدر بازارهای مالی و پولی بیشتر باشند رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود.

اگرچه در اکثر مطالعات عمق مالی ناشی از اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی رابطه ای مثبت با رشد اقتصادی را نشان می دهد؛ اما این نباید به عنوان ابزاری برای سیاست گذاران برای رشد بی رویه اعتبارات تلقی شود. رشد بی رویه اعتبارات، سرمایه گذاری و مصرف را ارتقا می بخشد و در بلندمدت باعث افزایش عمق مالی می شود؛ اما اغلب دوره های رشد بی رویه اعتبارات با شروع بحران های مالی همزمان شده و در نتیجه هزینه آنها بیشتر از منافع آن می شود. این ریسک از مدت ها پیش شناسایی شده است اما تا پیش از بحران ۲۰۰۸ سیاستمداران توجه کمتری به این موضوع داشته اند و به همین دلیل هنوز اجماع نظری در مورد اینکه چگونه و چه وقت آنها باید دخالت کنند، وجود ندارد.

طرح سوال

در این شرایط دکتر محمد ولی مقدم زنجانی، محمد امیدی نژاد و ایرج نیازی در پژوهشی با طرح این سوال که رشد بی رویه اعتبارات چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصاد دارد به بررسی تجربه افزایش اعتبارات در اقتصاد ایران پرداخته اند.

نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان می دهد در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ هفت مورد رشد بی رویه اعتبارات در سال های ۸۰ تا ۸۲، سال ۸۵، سال های ۸۷، ۸۸ و همچنین سال ۸۹ رخ داده است.

پژوهش مذکور ۵ دلیل اصلی را برای رشد بی رویه اعتبارات در سال های مورد نظر عنوان کرده است که نخستین دلیل رشد فزاینده اعتبارات در سال ۱۳۷۸ همزمان با خشکسالی و شوک منفی قیمت نفت بوده است که باعث کاهش شدید رشد اقتصادی شدند.

دومین عامل مربوط به سال ۱۳۸۰ مقارن با تصویب قانون اجازه فعالیت بانک های خصوصی در فروردین ۱۳۷۹ می شود. بر همین اساس ورود بانک های خصوصی باعث افزایش ضریب تکاثری یا ضریب فزاینده پولی می شود.

همچنین یکسان سازی نرخ ارز در سال های ۸۱ و ۸۲ سومین عامل مورد تاکید در پژوهش مذکور است که باعث رشد فزاینده اعتبارات شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد یکی از عوامل مهم تعیین کننده نرخ ارز، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است. ارزش این دارایی ها به پول داخلی تحت تاثیر نرخ ارز قرار دارد. با یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ ارزش این بخش از پایه پولی به شدت افزایش پیدا کرده است به نحوی که تا پیش از یکسان سازی، سهم دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایه پولی حدود ۲۰ درصد بود، در حالی که با یکسان سازی نرخ ارز، این سهم به حدود ۷۰ درصد می رسد. با افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی افزایش می یابد و منابع بانک ها رشد می کنند. در نتیجه بانک ها می توانند نسبت به گذشته اعتبارات زیادی را به جامعه تزریق کنند.

عامل چهارم رشد فزاینده اعتبارات در سال ۸۵ رخ داد. به طوری که صدور چک های بانکی تضمینی توسط هر بانک به صورت مستقل و بدون پشتوانه صورت می پذیرفت که در اصل این صدور و فروش باعث افزایش منابع مالی (بدون جذب سپرده های مردمی) بانک ها می شد. این عامل باعث افزایش حجم نقدینگی جامعه می شد و در نتیجه امکان افزایش اعتباردهی بانک ها را فراهم می کرد.

آخرین عامل نیز در سال های ۸۸ و ۸۹ رخ داد. در این سال ها وابستگی شدید سیاست های دولت به بانک مرکزی باعث ایجاد رشد فزاینده اعتبارات شد. زیرا در این سال ها شبکه بانکی در راستای تحقق اهداف دولت و ابلاغیه های بانک مرکزی باید طرح های نیمه تمام را به اتمام می رساند. از طرفی سیاست های هدفمندسازی یارانه ها، پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، تسهیلات اعطایی بابت طرح های مختلف جایگزینی خودروهای فرسوده، تسهیلات از محل طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری، مسکن مهر و... که همه باعث ایجاد رشد فزاینده اعتبارات شد.

تاثیر شوک اعتبارات بر شاخص های اقتصادی

نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان می دهد شوک اعتبارات، تاثیرهای مختلفی بر ۴ شاخص «رشد اقتصادی»، «تورم»، «مسکن» و «اشتغال» دارد.

یافته های آماری نشان می دهد رشد اقتصادی علت رشد اعتبارات است، اما رشد اعتبارات علت رشد اقتصادی نیست. یافته های پژوهش مذکور بیانگر آن است که تاثیر یک واحد شوک اعتبارات بر رشد اقتصادی تا ۴ فصل بعد نوسان های رشد اقتصادی را افزایش داده و بعد از آن تقریبا اثر شوک از بین می رود.

همچنین رشد اعتبارات تقریبا در سطح اطمینان ۹۰ درصد علت تورم است اما تورم علت رشد اعتبارات نیست. بر اساس پژوهش مذکور تاثیر شوک اعتبارات بر نرخ تورم بدین صورت است که تا ۶ ماه نرخ تورم به طور فزاینده افزایش یافته و پس از آن تاثیر شوک از بین می رود.

همچنین بر اساس نتیجه سوم رشد قیمت مسکن علت رشد اعتبارات نیست، اما رشد اعتبارات علت رشد قیمت مسکن است. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش فوق، شوک اعتبارات تا یک فصل آینده باعث کاهش قیمت مسکن شده، ولی پس از آن به شدت قیمت مسکن افزایش یافته است.

علاوه بر این رشد اعتبارات علت بیکاری نیست و بیکاری علت رشد اعتبارات نیست. پژوهش مذکور تاکید دارد شوک اعتبارات تا ۶ ماه نرخ بیکاری را کاهش داده اما پس از آن با یک شیب بسیار ملایم نرخ بیکاری افزایش می یابد.

یافته های به دست آمده از پژوهش «تاثیر رشد بی رویه اعتبارات بر متغیرهای کلان اقتصادی» بیانگر آن است که رشد اعتبارات علت رشد اقتصادی نبوده و این رابطه برعکس است. همچنین رشد اعتبارات به عنوان علت تورم و رشد قیمت مسکن شناسایی شده و تاثیری بر نرخ بیکاری نداشته است.

آینده رشد اعتبارات و بی ثباتی نرخ تورم

یافته های مذکور ۳ نتیجه مهم را به همراه دارد؛ نخست آن که تغییر در متغیرهای اسمی همچون میزان اعتبارات به تنهایی نمی توانند تاثیری بر متغیرهای واقعی اقتصادی همچون رشد اقتصادی و نرخ بیکاری داشته باشند. نتیجه دوم آن است که با افزایش رشد اقتصادی تقاضای مردم برای سپرده گذاری افزایش یافته و بنیه مالی بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای اعتباری سرمایه گذاران افزایش می یابد.

سومین نتیجه بر آن تاکید دارد که به دلیل ایجاد بی ثباتی در نرخ تورم و رشد قیمت مسکن به طور کلی آثار رشد اعتبارات بر متغیرهای کلان اقتصادی مثبت ارزیابی نمی شود.

همچنین از سوی دیگر طی دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ برخی از دوره ها به عنوان دوره رشد بی رویه اعتبارات شناسایی شده اند. این دوره ها با پدیده های اقتصادی همچون «ورود بانک های خصوصی»، «یکسان سازی نرخ ارز» و «فشارهای دولت به بانک مرکزی برای تامین اعتبارات در بخش های تحت حمایت دولت» همراه بوده است.

هدررفت منابع در فضای کسب و کار نامطمئن

بنابراین به دلیل آثار منفی که رشد بی رویه اعتبارات در اقتصاد کشور می تواند داشته باشد، پیشنهاد می شود در ارزیابی سیاست های اقتصادی موثر بر رشد اعتبارات آثار منفی منتج از این رشد در نظر گرفته شود.

نکته قابل توجه در پژوهش مذکور آن است که چرا آثار رشد اعتبارات در اقتصاد کشور مطلوب نبوده است. شاید مهم ترین دلیل این امر اشکالاتی است که در نظام تخصیص اعتبارات کشور وجود دارد. مقررات احتیاطی نظارتی کلان توسط بانک مرکزی که به قصد محدود کردن ریسک نظام یافته در نظام مالی وضع می شود، می تواند به تخصیص مناسب تر اعتبارات کمک کند. همچنین اکثر بانک های دولتی کشور سیاست های اعتباری خود را در قالب برنامه های توسعه ای دولت اجرا می کنند. در حالی که ممکن است بخش های تحت حمایت دولت لزوما از کارآیی لازم برخوردار نباشند بنابراین پیشنهاد می شود دخالت دولت در سیاست های اعتباری بانک ها و به طور کلی سهم دولت از مالکیت بانک های کشور به سرعت کاهش یابد.

در شرایطی که فضای کسب و کار کشور نامطلوب باشد رشد اعتبارات به سمت بخش های مصرفی و غیرمولد سوق می یابد. عوامل مهمی در بهبود فضای کسب و کار تاثیرگذارند اما بدون شک استقلال بانک مرکزی و به کارگیری مقررات مدرن نظارتی همچون پیشنهادهای بانک تسویه بین الملل می تواند وضعیت را بهبود بخشد.

اگرچه پژوهش مذکور بهبود فضای کسب و کار را به عنوان یکی از پیشنهادهای سیاستی برای جلوگیری از رشد بی رویه اعتبارات مطرح کرده است اما به اعتقاد کارشناسان نبود ثبات در اقتصاد کلان، فقدان امنیت اقتصادی و ناکارآمدی نظام تامین مالی، از جمله اصلی ترین موانع و چالش های پیش روی محیط کسب و کار و سرمایه گذاری در ایران به شمار می رود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی ایران راهکارهایی همچون ایجاد شرایط اطمینان در محیط کسب و کار و شفاف سازی قوانین و ثبات سیاست های اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت با اصلاح نظام حقوقی و قضایی، کاهش هزینه مبادله با افزایش تحرک سرمایه، کاهش هزینه های ثبت اطلاعات، تبدیل عدم اطمینان به ریسک و توزیع آن و ایجاد هزینه های قوی برای اجرای قراردادها می تواند در راستای توسعه پایدار و بهبود محیط کسب و کار مؤثر باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir