بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 17 مرداد 1394      14:42

توسعه بخش خصوصی و سیاست خارجی امریکا

اقتصاد ایرانی: توسعه بین المللی طی 50 سال اخیر به دلیل افزایش سرمایه گذارهای (donor) جدید و منابع نوین تامین سرمایه با تغییر بنیادی روبرو بوده است. یکی از تغییرات عمده افزایش اهمیت بخش خصوصی است.

جریان های مالی ایالات متحده به کشورهای در حال توسعه به طور خاص بازنمود این نکته است. در سال 1960، 70 درصد جریان های مالی این کشور، دولتی (شکلی از کمک توسعه ای رسمی) و 30 درصد خصوصی بودند. با این حال در سال 2012 فقط 10 درصد از جریان های مالی و سرمایه ای ایالات متحده دولتی بودند و 90 درصد آن متشکل از شکلی از جریان های خصوصی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وجه ارسالی و منابع دیگر) بودند. تعدادی از سرمایه گذاران که مهم ترین آن ها ایالات متحده است، به دنبال تقویت بخش خصوصی به منظور دستیابی به درآمدهای توسعه ای بیشتر هستند. همچنین احساس می شود که شراکت با بخش خصوصی می تواند ستونی برای قدرت امریکا در خارج  به ویژه با کمک کردن به این کشور در دستیابی به اهداف سیاست خارجی حیاتی آن باشد.

افزون بر این، تغییر به سمت استفاده بیشتر از بخش خصوصی زمانی رخ داد که ایالات متحده به طور تعمدی اهمیت سیاست توسعه را در دستیابی به اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی خود تقویت کرد. کمک خارجی مدت هاست نقش مهمی را در سیاست خارجی امریکا به ویژه در دوران جنگ سرد و زمانی ایفا کرد که این کشور از این کمک ها برای پشتیبانی از دولت های دوست در محدودکردن خشونت کمونیسم استفاده کرد.

با در نظرگرفتن بخش خصوصی در توسعه، این پرسش مطرح می شود که توسعه بخش خصوصی چه سودآوری هایی برای ایالات متحده به همراه دارد؟ همچنین زمانی که این کشور ارتباط بین بخش خصوصی خود را با بخش های خصوصی کشورهای دیگر آسان می کند، از این موضوع چه منفعتی می برد؟ بسیاری از تفسیرگران بر این باورند قدرت های نوظهوری مانند هند و چین در شکار این منفعت ها عملکرد بهتری دارند و این موضوع به زیان ایالات متحده است.

امریکا در سطح وسیعی حامی اصلی توسعه بخش خصوصی در میان سرمایه گذاران «ـسازمان همکاری اقتصادی و توسعه-کمیته کمک به توسعه» بوده است. دولت این کشور به ویژه استانداردی را برای شکل دادن شراکت با بخش خصوصی جهت دستیابی به درآمدهای توسعه ای وضع کرده است. امریکا این موضوع را از طریق چندین سند سیاسی اخیر تدوین کرده است. ملموس ترین روشی که این دولت در جهت توسعه بخش خصوصی انجام داده شکل دادن شراکت بخش دولتی و بخش خصوصی است که این فرآیند به تفصیل در این مقاله آمده است.

برای دریافت متن کامل گزارش بر روی عکس زیر کلیک کنید:


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir