بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 14 بهمن 1394      10:16

حرکت معکوس مالیات و نفت در برنامه ششم

افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی قرار است طی برنامه ششم توسعه اتفاق بیفتد که بررسی عملکرد نظام مالیاتی موید آن است که شاخص‌های مالیاتی هنوز با وضعیت مطلوب خود فاصله معناداری دارد.

اقتصاد ایرانی: حدود دو هفته از از ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس می گذرد؛ لایحه ای که به همراه بودجه سال آینده به مجلس رفت تا نمایندگان روزهای پایانی سال را به بررسی دو قانون مهم کشور بپردازند؛ اگرچه به نظر می رسد انتخابات آتی مجلس، تا حدی روی روند بررسی لایحه بودجه و برنامه ششم اثر بگذارد. اما با این حال، سیاست گذاران و تدوین کنندگان قانون امیدوارند که سال ۹۵، سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه باشد و اجرای این قانون یک سال به تاخیر نیفتد.

به گزارش خبرآنلاین، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص می گوید: «به دلیل این که برنامه ششم توسعه اولین برنامه اقتصاد مقاومتی است، در صورتی که تصویب برنامه به تاخیر بیفتد، بنابراین اجرای اقتصاد مقاومتی به تاخیر می افتد.»

به گفته نوبخت، «بعد از تحریم ها شرایط خاصی برای کشور به وجود آمد، اما استفاده از فرصت های پساتحریم نیاز به برنامه دارد، بنابراین مجلس می تواند برای بهره برداری از این فرصت ها در مشارکت در تصویب برنامه ششم توسعه اقدام کند.»

با وجود چنین شرایطی، لایحه برنامه ششم توسعه روی میز نمایندگان در مجلس قرار دارد؛ برنامه ای که از نگاه نوبخت، کمترین وابستگی به نفت را دارد. وی در این باره توضیح داده است: «ما در سیاست های اقتصاد مقاومتی موظف هستیم وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم. به همین دلیل سهم منابع نفتی در بودجه از ۳۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش می یابد.»

بر این اساس، وضعیت نسبت های بودجه ای در لایحه برنامه ششم توسعه نشان می دهد که منابع نفتی مورد استفاده در بودجه از ۶۴.۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰۶.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت.

جداول برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که سهم منابع نفتی در بودجه از ۳۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاسته می شود؛ این در شرایطی است که متوسط سهم منابع نفتی در بودجه طی برنامه ۲۵.۷ درصد خواهد بود.

البته در حالی برنامه ششم توسعه رویکرد منفی نسبت به نفت دارد، اما در مقابل به درآمدهای مالیاتی توجهی خاص دارد؛ تا جایی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت. البته از ۱۱.۵ درصد، ۱.۵ درصد بابت درآمدهای هزینه ای است، بنابراین عملکرد معادل ۱۰ درصد خواهد شد.

جداول برنامه ششم توسعه نشان می دهد که نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع نیز از ۳۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۵۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش می یابد؛ به عبارتی، متوسط نسبت درآمد مالیاتی به کل منابع ۵۰.۸ درصد خواهد بود.

افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی قرار است طی برنامه ششم توسعه اتفاق بیفتد که بررسی عملکرد نظام مالیاتی موید آن است که با وجود حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و برقراری مالیات بر ارزش افزوده، شاخص های مالیاتی هنوز با وضعیت مطلوب خود فاصله معناداری دارد. در واقع برای تحقق هدف گذاری رشد تقریبا دو برابری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه ششم، باید پایه مالیاتی گسترش و فرار مالیاتی کاهش یابد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir