بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 21 بهمن 1394      12:29

روایت جدید مرکز آمار از وضعیت نیروی کار

تازه‌ترین گزارش‌های رسمی از وضعیت نیروی کار در پاییز ۱۳۹۴، از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به فصل قبل حکایت دارد.

اقتصاد ایرانی: گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در پاییز ۱۳۹۴ نشان می دهد که در فصل پاییز نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۸.۱ درصد بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۳.۲ درصد و در بین زنان ۱۳.۲ درصد محاسبه شده است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چند درصد از جمعیت در سن کار، فعال (شاغل یا بیکار) هستند.

نتایج مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار در پاییز امسال همچنین حکایت از آن دارد که درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است؛ به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۴۰.۱ درصد و در نقاط شهری ۳۷.۴ درصد بوده است.

در صورتی که جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴۱.۸ درصد به دست می آید. این شاخص در میان مردان ۶۹.۴ درصد و در بین زنان ۱۴.۴ درصد، در نقاط شهری ۴۰.۸ درصد و در نقاط روستایی ۴۴.۵ درصد بوده است.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی موید آن است که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (۵۶.۸ درصد) در گروه سنی ۳۹-۳۵ سااله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی ۴۴-۴۰ ساله با ۹۳.۷ درصد و در جمعیت زنان برای گروه سنی ۲۹-۳۵ ساله با ۲۲.۱ درصد بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در پاییز ۱۳۹۴ نسبت به پاییز ۱۳۹۳ این شاخص در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۰.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این شاخص در نقاط شهری ۰.۶ درصد، در نقاط روستایی ۱.۴ درصد، در بین مردان ۰.۳ درصد و در بین زنان ۱.۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پاییز ۱۳۹۴ نسبت به تابستان ۱۳۹۴، ۰.۸ درصد کاهش داشته است. این در شرایطی است که این شاخص در نقاط شهری  ۰.۷ درصد و در نقاط روستایی یک درصد، در بین مردان یک درصد و در بین زنان ۰.۶ درصد کاهش داشته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : نیروی کار - مرکز آمار
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir