بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 اسفند 1394      12:18

هزینه بازفرآوری در چین

کشور چین همزمان با گسترش تعداد نیروگاه های تولید انرژی هسته ای خود، با یک تصمیم مهم روبه رو شده است، اینکه سرمایه گذاری عظیمی را در زمینه تأسیسات بازفراوری سوخت هسته ای مصرف شده و بازیابی پلوتونیوم تولیدی آن در رآکتورهای نوترون-سریع انجام دهد و یا به ذخیره سوخت هسته ای ادمه داده و تصمیم گیری بر سر آن را به آینده موکول کند و یا آن را به صورت مواد زاید دفع کند.

اقتصاد ایرانی: مرکز بلفر در  گزارشی آورده است که کشور چین همزمان با گسترش تعداد نیروگاه های تولید انرژی هسته ای خود، با یک تصمیم مهم روبه رو شده است: اینکه سرمایه گذاری عظیمی را در زمینه تأسیسات بازفراوری سوخت هسته ای مصرف شده و بازیابی پلوتونیوم تولیدی آن در رآکتورهای «نوترون-سریع» انجام دهد و یا به ذخیره سوخت هسته ای ادمه داده و تصمیم گیری بر سر آن را به آینده موکول کند و یا آن را به صورت مواد زاید دفع کند.

این گزارش برآوردهای هزینه پیشنهادهای مطرح برای ساخت و فعال کردن مراکز بازفراوری سوخت هسته ای و رآکتورهای سریع در چین را به صورت خلاصه ارائه کرده است.

چین همزمان درحال بررسی طرح ساخت دو مرکز بازفرآوری فلز سنگین سوخت مصرف شده، یکی با ظرفیت سالانه ۲۰۰ تن و دیگری با ظرفیت سالانه ۸۰۰ تن است. هم گزینه فناوری بومی چین و هم خرید مراکز بزرگ بازفرآوری از فرانسه در حال بررسی است. در همین زمان، چین در حال بررسی ساخت دوگونه رآکتور سریع است. که هم استفاده از فناوری چینی و هم خرید از خارجه (از روسیه) مورد بررسی قرار گرفته است.

با استفاده از تجارب مهندسی کسب شده از مرکز بازفرآوری آزمایشی ۵۰ تنی کنونی چین، کارشناسان این کشور برآورد می کنند که هزینه ساخت یک مرکز بازفرآوری با ظرفیت سالانه ۲۰۰ تن و با بهره گیری از فناوری بومی چینی حدود ۳.۲ میلیارد دلار خواهد بود. با همان مدل، هزینه ساخت مرکز ۸۰۰ تنی بازفرآوری سوخت هسته ای مصرف شده بیش از ۹ میلیارددلار خواهد بود.

با این حال تجارب ساخت مراکز بازفرآوری در کشورهای دیگر نشان می دهد که هزینه چنین پروژه ای در ژاپن به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده است که چندین برابر برآورد اولیه آن است. همچنین مرکز تهیه و تولید سوخت با استفاده از اکسید مخلوط پلوتونیوم و اورانیوم در آمریکا بیش از ۷ میلیارد دلار هزینه در بر داشته است.

براساس این تخمین ها و تجارب بین المللی، بالاترین و پایین ترین برآوردهای موجود برای ساخت دو مرکز ۲۰۰ و ۸۰۰ تنی مورد بررسی قرار گرفته است.

با این حال آنچه مشخص است که حتی کمترین برآورد موجود از هزینه ها حدود ۴ تا ۷ برابر هزینه ذخیره این سوخت های مصرف شده برای مدت ۴۰ سال است و اتخاذ گزینه ذخیره سوخت ها به جای بازفرآوری به صرفه جویی ۹ تا ۷۰ میلیارد دلاری منجر خواهد شد و از این پول می توان برای ساخت نیروگاه های تولید انرژی اتمی بیشتر برای چین استفاده کرد.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir