بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 ارديبهشت 1395      13:41

جذب سرمایه خارجی منوط به رفع مشکلات اقتصاد

یک کارشناس اقتصادی گفت: موفقیت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی فقط به برجام مرتبط نیست بلکه نیازمند حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و به حداقل رساندن فشارهای تحمیل شده از سوی غرب علیه کشورمان است.

اقتصاد ایرانی: امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر مهم پیوند اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، فناوری، تخصص و مدیریت نقش بسزایی یافته است. این واقعیت، رقابت های اقتصادی برای بهره گیری از فرصت های موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی را تشدید کرده است.

به گزارش ایرنا، در این رابطه «جمشید پژویان» گفت: امروزه جریان سرمایه گذاری خارجی از شاخص های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. جدا از اهمیت این پدیده در پویایی نظام سرمایه داری جهانی، کشور ما با کاهش منابع ارزی روبروست و جذب و بهره گیری از منابع خارجی را برای تداوم برنامه های توسعه اقتصادی خود ضروری می بیند.

وی افزود: بکارگیری سرمایه گذاری خارجی افزون بر تامین مالی سرمایه موجب ارتقای بهره وری، توسعه مهارت و اعمال مدیریت برای افزایش توان کیفی نیروی کار داخلی، گسترش بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار می شود.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: اگرچه رشد بازارهای داخلی در کشور و دسترسی به نیروی کار به نسبت ارزان با شرط تداوم سیاست های آزادسازی می تواند به رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر شود اما جذب سرمایه گذاری خارجی با جهت گیری صادرات، فرآیند پیچیده تری دارد.

وی گفت: اکنون اقتصاد ما کارا و شفاف نیست، رانت های زیادی در آن وجود دارد، بازارها رقابتی نیست، دخالت دولت در اقتصاد بسیار پررنگ است و گروه های فشار غیردولتی در آن دخالت و از قدرت خود برای دستیابی به منافع استفاده می کنند.

این اقتصاددان افزود: با توجه به این عوامل، باید به بخش خصوصی حق بدهیم تمایلی به سرمایه گذاری مستقیم یا حبس سرمایه خود در ایران نداشته باشد. سرمایه گذار برای حفظ سرمایه به امنیت نیازمند است و ایجاد امنیت اقتصادی در کاهش ریسک سرمایه گذاری مستقیم خارجی خلاصه می شود.

به گفته وی، با وجود تمایل دولت برای سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی به سوی ایران بویژه با اجرای برجام و رفع تحریم ها، تا زمانی که مشکلات ساختاری حل نشود، نباید انتظار داشته باشیم شرکت های خارجی، سرمایه قابل توجهی که اقتصاد ما را تحرک ببخشد، وارد کشور کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: توجه به زیرساخت های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی، نگاه به کارایی و بهره وری سرمایه گذاری های انجام شده در بخش زیرساخت ها و تحقیق و توسعه و همچنین کارایی، بهره وری و سطح مهارت نیروی کارآمد و اقدام برای افزایش ثبات سیاسی کشور به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران منجر می شود.

وی افزود: اقتصاد کشور در بعد خارجی نیز با مسائلی روبروست که به مشکل بسیار قدیمی و جدی ما با جهان غرب بویژه آمریکا خلاصه می شود.

وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که سه ماه پس از آغاز اجرای برجام به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد عواملی مانند «فساد و پولشویی» در داخل را مانعی پیش روی اجرای برجام و سرمایه گذاری در ایران خواند.

در این گزارش که رسانه ها متن آن را منتشر کرده اند، از عواملی مانند «فساد، فقدان شفافیت، پولشویی و صعوبت قوانین» به عنوان مسائل داخلی اجرای برجام و مانعی برای ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری خارجی ها یاد شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir