بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395      12:5

مسیر معکوس تورم غذا در ایران با جهان

اقتصاد ایرانی: شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل منفی ۱۲ درصد اعلام شده است. این درحالی است که مقایسه نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه قیمت جهانی مواد غذایی با همین شاخص ها در ایران نشان می دهد، گرچه شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی همچنان منفی اعلام شده و گفته می شود با توجه به اختلاف ۶ واحدی تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه، چشم انداز افزایشی در انتظار قیمت جهانی مواد غذایی است، اما تورم سالانه و نقطه به نقطه همین گروه کالا در ایران، طی ماه های اسفند ۹۴ و فروردین و اردیبهشت ۹۵ تغییر چشمگیری را نشان نمی دهد و گروه خوراکی ها در ایران از این اتفاق جهانی در امان مانده است. نتایج یافته های یک پژوهش اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد، نرخ رشد شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ۱۲ ماهه منتهی به ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی منفی ۵.۱۸ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه قیمت جهانی مواد غذایی نیز در این ماه منفی ۱۲ درصد است. تفاوت ۵.۶ واحد درصدی نرخ تورم سالانه قیمت جهانی مواد غذایی با تورم نقطه به نقطه حاکی از آن است که طی ماه های آینده چشم انداز افزایشی در انتظار این شاخص خواهد بود. در این رابطه، کارشناسان بر این باورند که کاهش قابل توجه شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ۱۲ ماهه منتهی به ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی بیشتر به دلیل مازاد عرضه، کند شدن رشد اقتصاد جهانی و تقویت ارزش دلار رخ داده است.

به گزارش تعادل، مقایسه شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۱ اسفند ۹۴ تا ۱۲ فروردین ۹۵) با شاخص قیمت گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در ایران طی دو ماه فروردین و اردیبهشت می تواند وضعیت ایران را در این زمینه مشخص کند. بر اساس گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات خانوارهای شهری در اسفند ۹۴ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، شاخص تورم نقطه به نقطه گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه ۷ درصد اعلام شده است. همچنین درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد اعلام شده است. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در فروردین ماه سال جاری نیز نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش را نشان می دهد و در همین حال، نرخ تورم سالانه این گروه در ماه فروردین افزایش ۳.۹ درصد افزایش یافته است.

مقایسه نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه قیمت جهانی مواد غذایی با همین شاخص ها در ایران نشان می دهد، گرچه شاخص تورم قیمت جهانی مواد غذایی در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی همچنان منفی اعلام شده و گفته می شود با توجه به اختلاف ۶ واحدی تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه، چشم انداز افزایشی در انتظار قیمت جهانی مواد غذایی است، اما تورم سالانه و نقطه به نقطه همین گروه کالا در ایران، طی ماه های اسفند ۹۴ و فروردین و اردیبهشت ۹۵ تغییر چشمگیری را نشان نمی دهد.

گزارش شاخص قیمت در اردیبهشت ماه سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است نیز بر ادامه روند کاهش قیمت مواد غذایی صحه می گذارد. به عبارت دیگر، هرچند سیاست های دولت جهت کنترل قیمت ها و کاهش تورم بوده، اما این گروه کالایی توانسته است از تورم منفی حاکم بر بازار جهانی در امان بماند. در این راستا ثبات نسبی قیمت ها نیز نشان می دهد، با وجود شرایط اقتصادی نامساعد گروه مواد غذایی و ادامه یافتن تورم منفی در این بخش، گروه «خوراکی ها» در ایران توانسته است از تورم منفی جهانی این شاخص در امان بماند.

شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در پنج گروه اصلی غلات، روغن ها و چربی ها، شکر، گوشت و لبنیات نشان می دهد در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی، شاخص قیمت این اقلام به استثنای گروه لبنیات و غلات، با افزایش همراه بوده است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از روغن خام به دلیل پایین بودن ضریب خودکفایی آن و همچنین بخشی از شکر از طریق واردات تامین می شود، افزایش قیمت آنها در بازارهای جهانی حایز اهمیت است. از این رو با توجه به افزایش قیمت یادشده در این گروه های کالایی، توجه به تامین به موقع اقلام یادشده ضروری به نظر می رسد.

افزایش جهانی قیمت غلات

شاخص قیمت جهانی غلات در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی نسبت به ماه قبل با کاهش نیم درصدی مواجه شده است. همچنین آمارها حاکی از آن است که قیمت این گروه از مواد غذایی به صورت متوالی در فاصله ۵ ماهه اخیر کاهشی بوده است. نرخ رشد قیمت غلات در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به ماه قبل ۱.۱۳ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۶.۱۵ درصد کاهش نشان می دهد.

از این جهت تفاوت نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه مارس سال جاری میلادی با نرخ تورم سالانه آن در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه حدود ۵.۲ واحد درصد است که از چشم انداز افزایشی این شاخص در ماه های آتی حکایت میکند. در همین حال، مقایسه نرخ تورم نقطه به نقطه همین گروه کالایی در ایران طی ماه های فروردین و اردیبهشت، روند افزایش قیمت را تایید می کند. تورم نقطه به نقطه گروه غلات در اسفند سال گذشته ۹.۶ درصد اعلام شده این در حالی است که همین شاخص در فروردین ماه سال جاری به ۳.۷ درصد افزایش یافته است. در همین حال، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه غلات در اردیبهشت ماه سال جاری ۸ درصد اعلام شده است. علاوه بر این تورم سالانه در این گروه کالایی طی ماه های اسفند ۹۴، فروردین و اردیبهشت ۹۵ به ترتیب ۷.۱۳ درصد، ۸.۱۲ درصد و ۱۲ درصد عنوان شده است. آمار تورم نقطه به نقطه گروه غلات طی سه ماه اسفند ۹۴، فروردین و اردیبهشت ۹۵ نیز روند افزایش قیمت را تایید می کند.

شاخص قیمت روغن

آمارها نشان می دهد، نرخ رشد شاخص قیمت جهانی روغن ها و چربی ها در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴.۵ درصد بوده است. با این وجود، میانگین این شاخص در ۱۲ ماهه منتهی به ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۱۴ درصد کاهش داشته است. تفاوت نرخ رشد نقطه به نقطه این شاخص با نرخ تورم سالانه آن در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی حدود ۹.۱۹ درصد است که چشم انداز افزایشی را برای این شاخص طی ماه های آتی نشان می دهد. براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه همین گروه کالایی در ایران طی ماه های اسفند ۹۴، فروردین و اردیبهشت ۹۵ به ترتیب ۸.۲، ۹.۲ و ۶.۲ بوده است. همچنین نرخ تورم سالانه این گروه کالا در ماه های یاد شده به ترتیب ۶.۳، ۵.۳ و ۴.۳ اعلام شده است. هر چند تغییر چشمگیری در تورم نقطه به نقطه و سالانه این گروه کالایی در کشور مشاهده نمی شود اما رصد وضعیت بازارهای جهانی و اتخاذ رویکرد صحیح در مواجهه با روند قیمتی بازارهای جهانی می تواند آسیب پذیری را در این ناحیه به حداقل کاهش دهد.

چشم انداز افزایشی قیمت جهانی شکر

شاخص قیمت جهانی شکر در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی به ۱.۲۱۹ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱۷ درصد افزایش داشته و بالاترین رقم از ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ به بعد محسوب می شود.
این رشد قیمت نشان دهنده کسری تولید این محصول در فصل برداشت سال جاری است. همچنین افزایش قیمت یاد شده را می توان در بالا رفتن مصرف شکر خام توسط برزیل برای تولید اتانول ارزیابی کرد.
در همین راستا شاخص قیمت شکر در ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حدود ۶.۱۶ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی نسبت به دوره مشابه قبل ۴.۱۸ درصد کاهش داشته است.
از این جهت تفاوت نرخ تورم نقطه به نقطه این شاخص در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی با نرخ تورم سالانه آن در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه حدود ۲۵ درصد است که چشم انداز افزایشی را برای این شاخص در ماه های آینده نشان می دهد. در همین حال شاخص تورم نقطه به نقطه همین کالا در اسفند سال گذشته در کشور ۲.۹ درصد اعلام شده است. نرخ تورم سالانه نیز در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال گذشته ۸.۹ درصد اعلام شده است. تورم نقطه به نقطه در ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز به ترتیب ۲.۹ درصد و ۱.۹ درصد اعلام شده است.
همچنین آمارها حاکی از نرخ تورم سالانه ۷.۹ درصدی برای دو ماه فروردین و اردیبهشت است. این آمار ثبات نسبی قیمت شکر را در بازار داخلی نشان می دهد.

شاخص قیمت گوشت

شاخص قیمت جهانی گوشت در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی به عدد ۴.۱۴۶ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۰ درصد افزایش داشته است. این شاخص در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۱۴ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به مارس ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به ماه مارس ۲۱۰۵ میلادی حدود ۵.۱۸ درصد کاهش داشته است. تفاوت نرخ تورم نقطه به نقطه این شاخص در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی با نرخ تورم سالانه آن در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه ۴.۴ درصد است که گویای چشم انداز افزایشی قیمت گوشت در ماه های آتی است.
در همین حال، نرخ تورم نقطه به نقطه همین گروه کالایی در ایران در اسفندماه سال گذشته منفی ۶.۰ درصد و تورم سالانه ۴.۳ درصد بوده است. در ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری نیز تورم نقطه به نقطه این گروه کالایی ۶.۱ درصد و ۹.۳ درصد اعلام شده است. همچنین نرخ تورم سالانه این گروه کالایی در ماه های فروردین و اردیبهشت سال جاری به ترتیب ۵.۴ و ۴.۴ اعلام شده است.

چشم انداز کاهشی قیمت لبنیات

شاخص قیمت لبنیات در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی نسبت به ماه قبل با ۲.۸ درصد کاهش به عدد ۳.۱۳۰ واحد رسید. این کاهش به طور عمده به دلیل کاهش قیمت کره و پنیر در بازارهای جهانی بوده است. همچنین این شاخص در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۲۹ درصد کاهش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به ماه مارس ۲۰۱۵ میلادی حدود ۵.۲۵ درصد افزایش داشته است. تفاوت نرخ رشد نقطه به نقطه این شاخص در ماه مارس ۲۰۱۶ میلادی با نرخ تورم سالانه آن در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه حدود منفی ۵۵ واحد درصد است که چشم انداز کاهشی را برای این شاخص در سطح جهان در ماه های آینده نشان می دهد.

همچنین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه گروه لبنیات را طی ماه های اسفند ۹۴، فروردین و اردیبهشت ۹۵ به ترتیب ۶.۷، ۳.۶ و ۷.۶ اعلام کرده است. نرخ تورم سالانه این گروه کالایی طی ماه های یاد شده به ترتیب ۳.۹، ۷.۸ و ۱.۸ بوده که روند کاهشی را در تورم سالانه این گروه کالایی در سه ماه اسفند ۹۴، فروردین و اردیبهشت ۹۵ نشان می دهد. گرچه سیاست های کنترل قیمت دولت در زمینه مواد غذایی در جهت حمایت از عموم جامعه و مهار تورم بوده اما می توان رکود حاکم بر بازار جهانی و تورم منفی در این حوزه را نیز عاملی مهم در دستیابی به هدف کنترل قیمت مواد غذایی در کشور دانست. حال باید دید با ادامه یافتن روند کاهشی تورم این گروه کالایی، رفتار آنها در برابر وضعیت بازارهای جهانی چگونه خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir