بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 اسفند 1391      12:6

چند درصد بیکاران جوان هستند؟

با اینکه مرکز آمار ایران می گوید نرخ بیکاری کشور از بهار تا پاییز امسال 1.7 درصد کاهش یافته است، اما 67 تا 76 درصد کل بیکاران کشور جوانان 15 تا 29 ساله هستند و از جمعیت فعال کشور نیز 452 هزار نفر کاسته شده است.

بررسی 3 گزارش طرح آمارگیری فصلی در سال جاری نشان می دهد که تعداد بیکاران کشور از 3 میلیون و 146 هزار و 92 نفر در بهار امسال به 3 میلیون و 23 هزار و 574 نفر در تابستان رسیده که نشان دهنده کاهش تنها 122 هزار و 518 نفری از جمعیت بیکاران کشور است.
همچنین تعداد بیکاران در فاصله تابستان تا پاییز امسال از 3 میلیون و 23 هزار و 574 نفر به 2 میلیون و 688 هزار و 456 نفر کاهش یافته که نشان دهنده کاهش 326 هزار و 170 نفری بیکاران در فصول یادشده است. به صورت کلی نرخ بیکاری در بهار امسال 12.9 درصد، تابستان 12.4 درصد و پاییز 11.2 درصد بود که این اعداد نشان دهنده کاهش تنها 1.7 درصدی نرخ بیکاری از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه است.
در حالی که طبق گزارش مرکز آمار ایران تعداد فعالان اقتصادی در بهار امسال 24 میلیون و 430 هزار و 185 نفر بوده است، این تعداد در تابستان به 24 میلیون و 385 هزار و 468 نفر کاهش و در پاییز نیز با ادامه روند کاهش به 23 میلیون و 978 هزارنفر رسید.
وضعیت فعالیت اقتصادی از بهار تا پاییز
نکته حائز اهمیت در این بخش این است که کارشناسان بازار کار افزایش نرخ فعالیت اقتصادی را نشانه ای برای بهبود کسب و کار و ورود گروه های جدید به بازار کار می دانند، در حالی که با وجود اعلام کاهش 1.7 درصدی نرخ بیکاری از بهار تا پاییز امسال، از تعداد فعالان اقتصادی نیز 452 هزار و 139 نفر کاسته شده است. پیش تر برخی مقامات دولتی برخی دلایل کاهش نرخ فعالیت اقتصادی را به احتمال انصراف برخی گروه ها از ورود به بازار کار، ادامه تحصیل و مسائلی از این دست اعلام کردند و اساسا وجود ارتباط بین نرخ فعالیت اقتصادی و بیکاری را رد کردند.
یکی از مهم ترین بخش های مربوط به نرخ بیکاری در هر کشوری از جمله ایران، وضعیت جوانان بیکار به عنوان مهم ترین، مستعدترین و آماده ترین گروه برای ورود به بازار کار است. متاسفانه نه تنها در سال های اخیر در این بخش نرخ ها افزایش داشته اند بلکه در 3 گزارش فصلی امسال هم بالا بودن تعداد بیکاران گروه سنی 15 تا 29 سال قابل مشاهده است.
به صورت کلی از 3 میلیون و 146 هزار و 92 بیکار اعلام شده در فصل بهار امسال، 2 میلیون و 134 هزار و 563 نفر معادل بیش از 67 درصد از کل آمار بیکاران کشور مربوط به گروه سنی 15 تا 29 سال بوده است که این مسئله نشان دهنده وجود صف بیکاری و دشواری در ورود کارجویان جوان به بازار کار است.
همچنین از  3 میلیون و 23 هزار و 574 نفر بیکار تابستان امسال، 2 میلیون و 81 هزار و 168 نفر در گروه سنی 15 تا 29 ساله قرار داشتند که معادل حدود 70 درصد از کل بیکاران کشور بوده است. از سویی تعداد 1 میلیون و 801 هزار و 706 نفر از بیکاران گروه سنی 15 تا 29 ساله فصل پاییز امسال از جمعیت کل 2 میلیون و 688 هزار و 456 نفری بیکاران، معادل 76 درصد بوده است.
آمارها نشان می دهد که در سال جاری نه تنها از جمعیت بیکاران جوان کشور کاسته نشده است، بلکه نسبت بیکاران جوان کشور به کل بیکاران از 67 درصد در بهار امسال به حدود 70 درصد در تابستان و 76 درصد در پاییز افزایش یافته است.
تعداد بیکاران مرد کشور نیز در گروه سنی 15 تا 29 ساله در حالی که طی بهار امسال 1 میلیون و 463 هزار و 890 نفر بوده است این تعداد در فصل تابستان به 1 میلیون و 328 هزار و 706 نفر و در پاییز امسال نیز به 1 میلیون و 284 هزار و 562 نفر رسید. به صورت کلی تعداد بیکاران مرد 15 تا 29 ساله کشور در فصل تابستان امسال به نسبت بهار 135 هزار و 184 نفر کاهش یافته است، این تعداد در فصل پاییز نسبت به تابستان تنها 44 هزار و 144 نفر کاهش یافته است.
بر اساس گزارش امروز مهر، در بخش آمارهای بیکاری زنان 15 تا 29 ساله با وضعیت دیگری مواجه هستیم به نحوی که طبق گزارش مرکز آمار ایران در فصل بهار امسال تعداد 670 هزار و 671 نفر بیکار بوده اند، این تعداد در تابستان به بیش از 724 هزار نفر و در پاییز نیز به 517 هزار و 143 نفر رسید. نرخ بیکاری زنان 15 تا 29 ساله کشور در بهار تا پاییز امسال به ترتیب 37.5 درصد، 42.3 و 33.8 درصد بود که نسبت به نرخ بیکاری مردان 15 تا 29 ساله در فصول یادشده که 22.6 درصد، 20.1 و 20.4 درصد بود؛ تقریبا 2 برابر است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir