بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 مرداد 1395      10:33

ضرورت همگرایی بیشتر در تیم اقتصادی دولت

اقتصاد ایرانی: عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است که باید بین وزاری اقتصادی دولت در موضوعات مختلف همگرایی بیشتری ایجاد شود، به گونه ای که نباید نظرات تیم اقتصادی دولت مغیر هم باشد، بلکه باید در راستای یکدیگر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، حامد واحدی گفت: مطمئنا استراتژی دولت این است که در راستای منافع و اصول نظام بتواند رشد اقتصادی را همراه با جامعه جهانی پیش ببرد.

وی افزود: اما همواره اختلاف نظر وجود داشته و شاید بتوان گفت مفاهمه کاملی در مسائل مختلف اقتصادی ایجاد نشده است و حتی در موضوعی مثل مالیات داخلی که ارتباطی با برجام ندارد، شاهد این اختلاف نظر هستیم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضرورت همگرایی و اجماع نظر بیشتر در مسائل مختلف در میان تیم اقتصادی دولت گفت: وزاری اقتصادی دولت هم گرایی بیشتری داشته باشند و نظراتی که ارائه می دهند، در مغایرت هم نباشد بلکه در راستای نظارت یکدیگر باشد.

واحدی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: به عنوان مثال هنوز اهدافی که برای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین ارتقا نظام مالی تعریف شده حاصل نشده است. دو قانونی که در واقع در راستای خروج از رکود تعریف شده اند.  

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر این است که نباید اقتصاد مقاومتی را فراموش کنیم و باید با نگاه ویژه به اقتصاد مقاومتی و نگاه درون زا و برون نگر با جامعه جهانی رقابت جدی، موثر و درست داشته باشیم.  

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود:  اقتصاد مقاومتی یکی از راه های نجات اقتصاد و خروج از رکود است. اگر اقتصاد مقاومتی را به اصل ۴۴ و ارتقای نظام مالی تبدیل کنیم و به آن به عنوان یک اصل نگاه کنیم، حتی در برجام هم طرف های مقابل همکاری بیشتری با ما خواهند کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir