بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 14 اسفند 1391      11:50
تخصیص اعتبارات عمرانی؛ فقط 16 درصد

ریز دخل و خرج 9 ماهه دولت

براساس تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات کشور، میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای در نه ماهه اول امسال نسبت به رقم مصوبه بودجه‌ای 53 درصد، هزینه‌ها 62 درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح های عمرانی) 16 درصد و منابع عمومی دولت 47 درصد بوده است.

تازه ترین گزارش دیوان محاسبات از دخل و خرج دولت نشان می دهد که درآمدهای بودجه ای در نه ماهه اول امسال به بیش از 34 هزار و 484 میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مصوبه بودجه ای 53 درصد محقق شده است. در همین حال، این میزان درآمد در نه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 40.8 درصد رشد نشان می دهد.
در نه ماهه اول امسال هزینه های بودجه ای با 62 درصد تحقق نسبت به رقم مصوب بودجه ای و افزایش 20.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 63 هزار و 111 میلیارد ریال گزارش شده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، میزان تحقق واگذاری دارایی های سرمایه ای در این مدت نسبت به رقم مصوب بودجه ای 44 درصد و واگذاری دارایی های مالی 36 درصد بوده است، ضمن اینکه منابع عمومی دولت در نه ماهه اول امسال به بیش از 68 هزار و 350 میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم مصوب بودجه ای 47 درصد محقق شده است. با این حال، رقم منابع عمومی دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.6 درصد افزایش نشان می شود.
در نه ماهه اول امسال، بیش از 6 هزار و 189 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) پرداخت شده است که نسبت به رقم مصوب بودجه ای تنها 16 درصد تحقق نشان می دهد.
در همین حال، میزان تحقق تملک دارایی های مالی در این مدت فقط 2 درصد معادل 835 میلیارد ریال گزارش شده است. گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می دهد در مجموع مصارف عمومی دولت در نه ماهه اول امسال به بیش از 69 هزار و 384 میلیارد ریال بالغ شده است که از تحقق 48 درصدی نسبت به رقم مصوب بودجه ای حکایت دارد.
با بررسی عملکرد طبق تفریغ بودجه مشخص می شود که میزان تحقق درآمدها در سال 90 نسبت به رقم مصوبه بودجه ای 89 درصد، هزینه ها 92 درصد، تملک دارایی های سرمایه ای (طرحهای عمرانی) 80 درصد، تملک دارایی های مالی 2 درصد، مصارف عمومی دولت 72 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای 96 درصد، واگذاری دارایی های مالی 18 درصد و منابع عمومی دولت 76 درصد بوده است.
بر اساس گزارش مهر جدول خلاصه بودجه کل کشور در سنوات 90 تا 92 و عملکرد نه ماهه اول امسال به شرح ذیل است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir