بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 شهريور 1395      15:38

دوران ریاضت شرکت‎های نفتی ادامه می‎یابد

اقتصاد ایرانی: تأخیر در بازگشت روند افزایشی به بازار سبب شده است شرکتهای نفتی برای کاهش هزینههای خود گامهایی بیشتر بردارند.

به گزارش ایسنا، مدیران و کارشناسان صنعت نفت اعلام کردند با توجه به استمرار عرضه مازاد نفت و تأخیر در بازگشت روند افزایشی قیمتها، شرکتهای نفتی با راهکارهایی همچون افزایش بهرهوری و بهینهسازی، هزینههای خود را کاهش میدهند تا بتوانند سودآور باقی بمانند.

افت ٦٠ درصدی قیمت نفت در ٢ سال گذشته شرکتهای نفتی را به اخراج کارکنان، تعطیلی پروژهها و کاهش سرمایهگذاری وا داشته است، به گونهای که طبق اعلام مؤسسه مشاور وود مکنزی، در دوره یاد شده ٥٦ شرکت بزرگ نفت و گاز جهان سرمایهگذاری در اکتشاف و تولید نفت را ٢٣٠ میلیارد دلار کاهش دادهاند.

رایان لنس، مدیر عمال شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس که بزرگترین شرکت مستقل نفتی جهان به شمار می آید، اعلام کرد کاهش هزینه پروژهها تا بیشترین حد ممکن و حفظ انعطاف در نقدینگی، مهمترین راهکار برای رویارویی با رکود کنونی است.

شرکت نروژی استات اویل نیز اعلام کرد همه داراییهای نفتی خود را بررسی میکند تا بتواند با روشهای ارتقای بهرهوری و بهینهسازی، هزینه اجرای آنها را کاهش دهد.

از سوی دیگر، بازگشت احتمالی تولید روزانه یک میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه نفت از سوی نیجریه و لیبی و همچنین برنامههای ایران و عراق برای افزایش تولید، سبب میشود بازگشت توازن به بازار نفت به تأخیر بیفتد.

لنس گفت: عرضه مازاد نفت تا سال ٢٠١٧ میلادی استمرار خواهد داشت.

ویم تامس، مشاور ارشد انرژی شرکت شل، گفت: همه اینها، پس از بازگشت به بازار، میتوانند بازگشت توازن به بازار نفت را عقب اندازند.

به گزارش رویترز، الدر ساتره، مدیر عامل استات اویل، گفت: ممکن است ماهها طول بکشد تا در سال ٢٠١٧ میلادی شاهد بازگشت ذخیرهسازی نفت جهان به وضع عادی باشیم.

با این همه، شرکتهای نفتی باید بتوانند از حاشیه سود خود حفاظت کنند، زیرا آنها نمیخواهند پرداخت سود به سهامداران خود را معلق کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir