بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 25 شهريور 1395      11:38

سیاه و سفید یک شرط وام‌دهی

اقتصاد ایرانی: اتاق بازرگانی ایران با بررسی آیین نامه بانکی «ذی نفع واحد» اثرات مثبت و منفی اجرای آن را در فرآیند وام دهی بانک ها بررسی کرد. براساس این گزارش، اگرچه اجرای این آیین نامه با هدف کنترل ریسک اعتباری بانک ها و از طریق جلوگیری از تمرکز بیش از حد تسهیلات برای گروهی از اشخاص که با هم روابط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی دارند، نگاشته شده، اما تنوع و گستره فراگیری و شمولیت افرادی که براساس این آیین نامه در ردیف ذی نفع واحد قرار می گیرند به گونه ای است که ادامه فعالیت یک بنگاه اقتصادی را دچار مشکل می کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، مشکلات به وجود آمده به واسطه آیین نامه ذی نفع واحد، همچنان پا برجا است و باوجود تلاش های فعالان اقتصادی برای اصلاح این آیین نامه، به اعتقاد کارشناسان هنوز سرمایه گذاری های جدید به این دلیل با مشکل مواجه است. ذی نفع واحد عبارت است از «یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی یا به هر نحو دیگری می توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تعهدات آنها شود.» همچنین براساس این آیین نامه حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات (اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه) به هر ذی نفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند و سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان در هر موسسه اعتباری، ۸ برابر سرمایه پایه آن موسسه اعتباری است. مسعود گلشیرازی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این باره می گوید: آیین نامه مذکور مشمول افراد حقیقی و حقوقی می شود که حداقل ۲۰ درصد از سهام شرکت را دارا باشند. در حالی که به نظر می رسد این سقف، باید به ۵۰ درصد یا بیشتر برسد. در واقع باید درصد سهام ذی نفع واحد به گونه ای تعریف شود که در سهام آن شرکت تاثیرگذار باشد.

کارشناسان معتقدند این آیین نامه از زمان وقوع اختلاس معروف ۳ هزار میلیارد تومانی اجرایی شد، چراکه پیش از آن، برخی از افراد نسبت به تاسیس شرکت های متعدد اقدام و از تسهیلات متعلق به آن استفاده می کردند و بعضا هم از بازپرداخت آن سر باز می زدند. اما به اعتقاد آنها، افرادی که این اقدامات را انجام می دادند جزو اقلیت بخش خصوصی بودند. در حالی که آیین نامه ذی نفع واحد، جامعه بزرگ فعالان اقتصادی را هدف گرفته و آنها را دچار مشکل کرده است. البته بنا به گفته فعالان اقتصادی، تاکنون چند بخشنامه نیز در این باره از سوی دولت ابلاغ شده اما کامل نبوده و نتوانسته مشکلات بخش خصوصی را به طور کامل مرتفع کند. کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، در گزارش پیش رو به بررسی این موضوع پرداخته است. این گزارش، ضمن بیان چالش های آیین نامه مذکور، پیشنهادهایی را نیز در این باره مطرح کرده است. گزارش پیش رو پنج چالش را برای آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از منظر ذی نفع واحد بیان کرده است.

خلاصه ای از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان

آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به عنوان یکی از ابزارها و راهکارهایی شناخته می شود که بانک مرکزی ایران با هدف کنترل ریسک اعتباری بانک ها و از طریق جلوگیری از تمرکز بیش از حد تسهیلات برای گروهی از اشخاص که با هم روابط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی دارند، تدوین کرده است. بر این اساس در قالب دستورالعمل مذکور، بانک ها متناسب با سرمایه پایه خود، تا حد معینی قادر خواهند بود که به هر شخص یا به مجموعه ای از اشخاص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با یکدیگر بوده و مشکلات هر یک از آنها می تواند به سایر اشخاص تسری یابد، تسهیلات پرداخت یا تعهدات ایجاد کنند. مقررات اولیه این آیین نامه در سال ۱۳۸۲ تنظیم شده که البته بعدها و طی چند مرحله به علت نارسایی هایی که سیستم بانکی در اجرای این آیین نامه با آنها روبه رو شد، مورد بازنگری قرار گرفته است.

به هر حال این آیین نامه به عنوان یکی از مهم ترین ضوابطی تلقی می شود که بانک مرکزی برای بانک ها تنظیم کرده و بر اجرای دقیق آن نیز تاکید داشته است. از طرف دیگر، بانک ها را مکلف کرده در مقاطع ماهانه و حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه، اطلاعات تسهیلات و تعهداتی را که مطابق این آیین نامه اعطا کرده است به بانک مرکزی گزارش دهند. براساس مواد این آیین نامه حداکثر تسهیلات و تعهداتی که هر بانک می تواند به هر ذی نفع واحد اعطا کند، معادل ۲۰ درصد سرمایه پایه آن بانک است.

اگر چه موضوع ذی نفع واحد یکی از ابزار هایی است که برای اطمینان از سلامت مالی هر چه بیشتر بانک ها و جلوگیری از بروز ریسک تمرکز تسهیلات آنها از سوی بانک مرکزی و طی چارچوب مشخصی به بانک ها ابلاغ شده است و راهکاری برای کاهش خطرات احتمالی در فرآیند تسهیلات دهی بانک ها بوده است، اما در برخی از موارد نیازمند چاره اندیشی از سوی بانک مرکزی است تا هم زمینه اتخاذ تصمیمات سلیقه ای از سوی بانک ها را از بین ببرد و هم به تامین مالی تولید کمک کند. «کلی بودن برخی از مصادیق مشمول ذی نفع واحد»، «محدودیت های نابجا برای فعالان اقتصادی»، «یکسان تلقی کردن ریسک تسهیلات گیرندگان»، «عدم توجه به افزایش ریسک شرکت های دولتی» و «عدم توجه به رشد متناسب سرمایه پایه بانک ها» چالش هایی است که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران درخصوص آیین نامه مذکور به آن پرداخته است. برخی از مصادیق مطرح شده درخصوص ذی نفع واحد در این آیین نامه کلی بوده و ممکن است زمینه بروز برخوردهای سلیقه ای بانک ها در این زمینه را فراهم کند. به عنوان مثال در ذیل روابط کنترلی آمده است که «شخص حقیقی یا حقوقی با شخص حقوقی دیگری که قادر به راهبری سیاست های مالی و عملیاتی از جمله تصمیمات مربوط به تقسیم سود آن است» مشمول مصادیق ذی نفع واحد است. تشخیص این امر به راحتی از سوی بانک ها امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، ممکن است یک شخص حقیقی یا حقوقی با ۱۰ درصد مالکیت سهام بتواند شرط ذکرشده را محقق کند. در حالی که شخص دیگر و با درصد مالکیت سهامداری بیشتر (۲۰ درصد) نتواند تاثیری قابل ملاحظه در راهبری سیاست های مالی و عملیاتی از جمله تصمیمات مربوط به تقسیم سود داشته باشد اما هر دو از نظر بانک مشمول ذی نفع واحد شناخته شوند، بنابراین باید به درستی به این نکته توجه کرد که در صورت تشخیص نادرست در این زمینه ممکن است یک گروه از شرکت هایی که مشمول ذی نفع واحد تشخیص داده می شوند از دریافت تسهیلات محروم شده و در نتیجه ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود. از سویی در صورت عدم تشخیص درست در این زمینه، ممکن است بانک با ریسک های جبران ناپذیری روبه رو شود. در هر صورت شفافیت و رفع ابهام در این زمینه می تواند از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کند.

همچنین از نگاه ذی نفع واحد در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، محدودیت هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد می شود.

محدودیت پرداخت تسهیلات به میزان درصدی از سرمایه پایه بانک جهت پرداخت تسهیلات به یک گروه از شرکت های به هم پیوسته و مرتبط که دارای سهامداران عمده مشترک یا اعضای هیات مدیره مشترک هستند، به جهت حفظ امنیت و سلامت مالی بانک بوده و کاهش اثرات زیان آور ناشی از بروز مشکلات در یکی از شرکت های مشمول ذی نفع واحد را هدف خود قرار داده است. اما برخی از شرایط در نظر گرفته شده ممکن است به شدت محافظه کارانه تلقی شود. در صورتی که در یک گروه از شرکت هایی که دارای سهامداران عمده مشترک یا اعضای هیات مدیره مشترک باشند، اگر یکی از شرکت ها دچار مشکلات مالی شده و نتواند تعهدات خود را به موقع به شبکه بانکی بپردازد و تسهیلات آن معوق شود، از طریق سامانه بانک مرکزی بلافاصله سایر شرکت های وابسته و مشمول ذی نفع واحد نیز در دریافت تسهیلات دچار مشکل خواهند شد. این امر به خصوص در واحدهای تولیدی ممکن است عواقب سنگینی را به بار آورد و به ادامه کار سایر واحدهای گروه و عملا همه شرکت های گروه آسیب وارد کند.

از سوی دیگر همان طور که می دانیم یکی از مشکلات و نواقص اصلی سیستم بانکی در ایران، دور ماندن و در واقع نوعی عقب افتادگی از استانداردهای بین المللی تعیین شده در زمینه سلامت مالی بانک ها و ارتقای نظام های کنترلی است. یکی از این استانداردها در واقع همان قواعدی است که از سوی کمیته «بال» برای بانک ها و در زمینه کنترل انواع ریسک های مترتب بر عملیات بانکداری تعیین شده است. بنابراین در شرایطی که در نظام بانکداری بین الملل سقف تسهیلات و تعهدات هر شخص حقیقی و حقوقی براساس ظرفیت اعتباری و توان آن در بازپرداخت تسهیلات تعیین می شود، این رویه برای ذی نفعان واحد نیز باید ملاک عمل قرار گیرد. این در حالی است که براساس آیین نامه فعلی تسهیلات و تعهدات کلان که ناظر بر قواعد حاکم بر ذی نفع واحد هم هست، ضریب تسهیلات در همه بخش های اقتصادی و برای همه اشخاص مشمول ذی نفع واحد ۱۰۰ بوده و همگی با یک ضریب ریسک در محاسبات مربوط به تسهیلات پرداختی وارد می شوند. این در حالی است که کیفیت ریسک هر ذی نفع واحد کاملا با دیگر ذی نفعان واحد متفاوت بوده و برای هریک باید از ضریب ریسکی متناسب با آن شخص استفاده کرد. طبیعی است که پایه چنین اقدامی انتشار ضوابط جدید از سوی بانک مرکزی و تقویت نظام اعتبارسنجی داخلی و خارجی در سیستم بانکی ایران خواهد بود.

انتقاد از اجرای رویه های متفاوت

عدم توجه به افزایش ریسک شرکت های دولتی از دیگر نقاط ضعف آیین نامه نام برده است. با وجود اینکه در آبان ماه سال ۱۳۹۲ آیین نامه پیشین مورد بازنگری قرار گرفته و آیین نامه به مراتب جامع تری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، اما این آیین نامه دوام چندانی نیاورد، چراکه در سوم دی ماه ۱۳۹۲ شورای پول و اعتبار ۴ پروژه صنعتی و نفتی کشور شامل پروژه های مرتبط با فازهای ۱۳، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، طرح توسعه میدان دارخوین و میدان آذر را از رعایت ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنا کرد.

همچنین در ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۲ تسهیلات و تعهدات پرداختی ایجاد شده مربوط به موسسات دولتی، وابسته به دولت و شرکت های دولتی براساس تصمیم بانک مرکزی از شمول آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنا اعلام شدند و سرانجام در ۱۵ فروردین ۱۳۹۴، شورای پول و اعتبار با مستثنا اعلام کردن شرکت های تحت پوشش سه نهاد عمومی غیردولتی بنیاد مستضعفان، سازمان تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد، مشروط به اینکه هر یک از هلدینگ های اقتصادی زیرمجموعه آنها که مستقیما و بدون واسطه تابعه آنها هستند، به عنوان ذی نفع واحد منظور شوند، نوعی تبعیض بین پروژه های بخش عمومی و بخش خصوصی قائل شد. این در حالی است که در ادبیات موضوع و اصول کمیته نظارت بر بانکداری بازل در مورد ریسک تمرکز ناشی از تسهیلات و تعهدات کلان، تفاوتی بین شرکت های طرف مقابل بانک ها از نظر دولتی، غیردولتی یا نهاد عمومی غیردولتی بودن وجود ندارد و با همه این شرکت ها باید با رویه ای یکسان برخورد شود.

بنابراین به منظور جلوگیری از بروز شکاف با استانداردهای بین المللی باید تا حد امکان از ایجاد رویه های متفاوت در این زمینه جلوگیری کرد. با وجود اینکه در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری بانک ها را مطالبات بانک ها از دولت تشکیل می دهد که به واسطه عدم ایفای تعهدات شرکت های دولتی ایجاد شده است، اعمال چنین تغییراتی در بخشنامه در واقع بیانگر این است که مقام ناظر، ریسک های اعتباری شرکت های دولتی که بر بانک ها تحمیل شده است را نادیده گرفته و شرکت های یادشده را از مصادیق این آیین نامه مستثنا کرده است. همچنین این به معنای عدم رعایت اصل برابری فرصت ها برای شرکت های فعال در بخش عمومی با فعالان بخش خصوصی است. ضمن اینکه از منظر اقتصاد کلان نیز هدایت منابع بانک ها به سوی شرکت های بزرگ مذکور، شرکت های کوچک و متوسط را از دریافت تسهیلات محروم کرده و ایجاد اشتغال را با چالش مواجه خواهد کرد.

علاوه بر این، رشد متناسب سرمایه پایه بانک ها در این آیین نامه مورد توجه قرار نگرفته است. از آنجا که تسهیلات اعطایی به هر ذی نفع واحد نسبتی از سرمایه پایه هر بانک است، بنابراین میزان سرمایه پایه نقش مهمی در تعیین سقف تسهیلات پرداختی یا تعهدات ایجادی برای هر ذی نفع واحد دارد. با توجه به اینکه در طول چند سال گذشته رشد تقاضای نقدینگی یا به عبارتی نقدینه خواهی جامعه به دلایل مختلف از جمله بانک محور بودن نظام تامین مالی اقتصاد، افزایش نرخ تورم و روند فزاینده نرخ ارز، همواره بالاتر از نرخ رشد سرمایه پایه بانک ها بوده است، محدودیت نرخ رشد سرمایه پایه بانک ها در بیشتر مواقع، کمتر از نرخ رشد تقاضای تسهیلاتی جامعه بوده و این امر توان بانک ها در برآورده کردن تقاضای تسهیلات را محدود کرده است. اگر چه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بانک ها از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها توانستند تا حد مناسبی توان خود برای اعطای تسهیلات به ذی نفعان واحد را افزایش دهند، اما استفاده از این فرصت در سال های بعد محدود شده است. این موضوع مخصوصا در سال ۱۳۹۴ که رشد سودآوری بانک ها پایین بوده و در پاره ای موارد برخی از بانک ها حتی سود پیش بینی شده خود در ابتدای سال گذشته را کاهش دادند، به مراتب نمود بیشتر پیدا کرده و آثار آن در سال مالی ۱۳۹۵ بیشتر نمایان خواهد شد. به این ترتیب، نیاز بانک ها به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران بیش از هر زمان دیگری اهمیت خواهد یافت و لزوم برنامه ریزی بانک ها در این زمینه بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر بانک ها برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی در زمینه کفایت سرمایه و کنترل ریسک اعتباری نیز الزاماتی دارند که تحقق آن نیز به رشد توان تسهیلات دهی آنها کمک شایانی خواهد کرد.

۶ پیشنهاد اتاق ایران

حال با توجه به مجموع شرایطی که توضیح داده شد، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در این گزارش، ۶ پیشنهاد برای حل این معضل ها ارائه می دهد. بر این اساس پیشنهاد می شود برخی از مفاهیم ذی نفع واحد مانند مصادیق روابط کنترلی و مالی که ممکن است مورد برداشت های متفاوت یا بعضا سوء استفاده قرار گیرد، اصلاح و شفاف سازی شود. همچنین لحاظ کردن ضرایب ریسکی متفاوت برای تسهیلات هر ذی نفع واحد با توجه به سوابق اعتباری و درجه ریسکی که به بانک ها تحمیل می کنند، در ارزیابی ظرفیت اشخاص مشمول ذی نفع واحد نقش مهمی دارد و باید در این زمینه تدابیر لازم از سوی مقام ناظر در پیش گرفته شود. بنا به پیشنهاد سوم، نیاز است عدم تبعیض بین شرکت های دولتی یا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی با فعالان بخش خصوصی به منظور توزیع متوازن تسهیلات بین فعالان اقتصادی در آیین نامه لحاظ شود.

از سویی، الزام بانک ها به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران برای تقویت توان اعتباردهی آنها باید مورد تاکید قرار گیرد. به علاوه، حذف مصادیق ذی نفع واحد در برخی موارد که برای فعالان بخش خصوصی مشکلاتی را ایجاد کرده است در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی کاملا مستقلی محسوب می شوند و فقط به صرف سهامداری در یک شخص حقوقی ثالث و یا داشتن رئیس هیات مدیره مشترک مشمول ذی نفع واحد می شوند. در نهایت، تاکید بانک مرکزی بر رعایت یکسان ضوابط منتشر شده و پرهیز از اعمال سلیقه در این زمینه از سوی بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار است و باید در این خصوص نیر تدابیر نظارتی کافی مد نظر قرار گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir