بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 10 مهر 1395      10:18

واکنش اقتصاد ایران به نفت ارزان

اقتصاد ایرانی: چندی پیش رئیس جمهوری در صحبت های خود عبور بی دغدغه ایران از شوک منفی نفت را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد. یک پژوهش با آنالیز متغیرهای اقتصاد کلان کشور، اثرات کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی را بررسی کرده است. مطابق این بررسی ها، انقباض درآمدهای نفتی به این میزان موجب می شود که تولید ناخالص داخلی ۲.۶ درصد و مخارج دولت حدود ۱۴ درصد و سرمایه گذاری و مصرف خصوصی ۵ درصد کاهش یابد. در صورت کاهش درآمدهای نفتی و با فرض رشد نرخ ارز، صادرات غیرنفتی، تنها متغیر افزایشی خواهد بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، بررسی تاثیرات نفت بر اقتصاد ایران را به یکی از موضوعات عمده پژوهش های اقتصادی تبدیل کرده است. در یکی از این پژوهش ها که در سال گذشته در «فصلنامه پژوهشی پولی و بانکی» به چاپ رسید، رفتار کیفی و کمی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای بخشی اقتصاد ایران با فرض کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس در صورت کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی «تولید ناخالص داخلی» در حدود ۶.۲ و «مخارج دولت» در حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین نصف شدن درآمدهای نفتی تاثیرکاهنده ۵ درصدی برمیزان «سرمایه گذاری» و «مصرف خصوصی» خواهد داشت. «صادرات غیرنفتی» نیز تنها متغیر کلان مورد بررسی است که با توجه به افزایش نرخ ارز در صورت کاهش درآمدهای نفتی، افزایش خواهد یافت. با توجه به نقش پررنگ دولت در تقاضای خدمات، کاهش درآمدهای نفتی، در میان بخش های مختلف اقتصاد بیشترین تبعات منفی را در بخش خدمات در پی دارد. بخش «ماهیگیری»، «استخراج معادن» و «جنگلداری» نیز بیشترین رشد را در شرایط یاد شده تجربه خواهند کرد. پژوهش یاد شده نشان می دهد که هرچه قابلیت جانشینی بین کالای داخلی و کالای وارداتی بیشتر باشد، نوسانات درآمدهای نفتی تغییرات کمتری را در تولید ناخالص داخلی به همراه خواهد داشت. از این رو این پژوهش به سیاست گذاران توصیه می کند که با رفع موانع صادرات در کشور و بالا بردن توان رقابتی محصولات تولید شده در کشور تبعات منفی حاصل از کاهش درآمدهای نفتی را تعدیل کنند.

تغییر متغیرهای کلان با نفت

با توجه به سلطه نفت بر درآمدهای ارزی ایران، واکاوی تاثیرات تغییرات درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران سهم عمده ای در پژوهش های اقتصادی کشور دارد. یکی از این مطالعات که سال گذشته در فصل نامه پژوهش های پولی و بانکی به چاپ رسیده است، پژوهشی است که از سوی «ایمان حقیقی» و «علی بهادر» انجام گرفته است. این پژوهش تاثیرات کاهش صادرات نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای بخشی اقتصاد ایران را بررسی کرده و به تحلیل آثار کلان کاهش صادرات نفت بر «تولید ناخالص داخلی»، «مصرف خصوصی»، «مخارج دولت»، «صادرات غیرنفتی»، «واردات » و «سرمایه گذاری» پرداخته است. پژوهشگران در این بررسی رفتار سایر متغیرهای یاد شده را با فرض کاهش ۵۰ درصدی در درآمدهای حاصل از صادرات نفت، مورد ارزیابی قرار داده اند.بر اساس نتایج پژوهش یاد شده، هرچند مجموع تولید محصولات داخلی (به جز محصولات نفتی) با کاهش درآمدهای نفتی افزایش می یابد، اما به علت سهم عمده فعلی نفت در تولید ناخالص داخلی، در اثر کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت، تولید ناخالص داخلی حدود ۶.۲ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین با فرض انعطاف پذیری مخارج دولت، در صورت نصف شدن درآمدهای نفتی «مخارج دولت» حدود ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به علت مطلوب تر شدن فضای صادرات محصول و افزایش توان رقابتی کالاهای داخلی به علت افزایش نرخ ارز، صادرات غیر نفتی در حدود ۱۸.۵ درصد افزایش خواهد یافت. با کاهش درآمد نفتی، میزان «سرمایه گذاری» و «واردات کالا و خدمات» نیز در کشور کاهش خواهد یافت. با فرض کاهش ۵۰ درصدی در درآمد های نفتی کشور میزان سرمایه گذاری حدود ۵ درصد و میزان واردات کالا و خدمات در حدود ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین در چنین شرایطی میزان مصرف بخش خصوصی در حدود ۵ درصد کاهش خواهد یافت.

برندگان و بازندگان شوک نفتی

نتایج فرض کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران حکایت از کاهش سطح فعالیت در برخی از بخش های اقتصادی و افزایش سطح فعالیت در برخی دیگر از بخش های اقتصاد دارد. هرچه سهم دولت در خرید یک محصول بیشتر باشد، با کاهش درآمدهای دولت کاهش در تقاضا و سطح فعالیت بیشتر خواهد بود. مدل سازی تحت فرض یاد شده، نشان می دهد که با کاهش ۵۰ درصدی حجم درآمدهای نفتی بیشترین کاهش در سطح فعالیت های مربوط به بخش «خدمات» رخ خواهد داد. با فرض انعطاف پذیری مخارج دولت، با کاهش درآمدهای نفتی مخارج دولت نیز کاهش خواهد یافت. در این صورت تقاضا برای کالا و خدمات عمومی کاهش یافته و سطح ارائه خدمات عمومی نیز کاهش می یابد. در مرحله بعدی تقاضای این فعالیت ها از نهادهای واسطه اقتصاد نیز کاهش خواهد یافت. «اثر جانشینی صادرات» نیز بر سطح فعالیت اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود. با تغییر شرایط بازرگانی بین المللی، سطح فعالیت بخش هایی از اقتصاد که محصولات صادراتی بیشتری تولید می کنند، تغییرات بیشتری را تجربه خواهد کرد. بر اساس برآورد پژوهش یاد شده، در صورت کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی «خدمات آموزش خصوصی»، «خدمات تامین اجتماعی اجباری»، «خدمات انتظامی و امنیت عمومی» به ترتیب با ۱۶،۱۳.۶ و ۱۳.۵ درصد بیشترین کاهش را در در سطح فعالیت را در اثر کاهش ۵۰ درصدی در درآمدهای نفتی ایران تجربه خواهند کرد. علت کاهش شدید سطح فعالیت اقتصادی بخش خدمات سهم بالای دولت و سازمان های وابسته در انجام امور خدماتی در کشور است. از سوی دیگر با نصف شدن درآمدهای نفتی کشور بخش های «ماهیگیری»، «استخراج معادن» و «جنگلداری» به ترتیب با ۲۷، ۱۳ و ۱۲ درصد بیشترین افزایش در سطح فعالیت را تجربه خواهند کرد.

افزایش تولید محصولات غیرنفتی

کاهش صادرات نفت باعث کم شدن عرضه ارز خارجی در کشور خواهد شد. با کاهش عرضه ارز قیمت آن افزایش می یابد. افزایش نرخ ارز ناشی از کاهش صادرات نفت، توان رقابتی کالاهای داخلی را افزایش می دهد. از سوی دیگر افزایش درآمد حاصل از صدور کالا، فعالیت در حوزه صادرات محصولات تولیدی را جذاب تر خواهد کرد. به این ترتیب با افزایش تقاضا و عرضه محصولات تولید شده در داخل تولید این محصولات افزایش می یابد. نتایج پژوهش یاد شده حکایت از تاثیر فزاینده کاهش درآمدهای نفتی بر صادرات محصولات غیر نفتی دارد. بر اساس مدل سازی مبتنی بر داده های بانک مرکزی، پژوهشگران افزایش صادرات محصولات دریایی، محصولات تولید شده در معادن و محصولات جنگلداری را بیشتر از سایر حوزه های فعالیت اقتصادی برآورد کرده اند. از سوی دیگر با کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، کالاهای دارای نهاده تولیدی وارداتی، نفت خام، صادرات محصولات و فرآورده های نفتی با کاهش مواجه خواهد شد. کاهش در صادرات این محصولات به دلیل افزایش تقاضای داخلی و جانشینی واردات رخ می دهد.

نتایج شبیه سازی شوک نفتی فرض شده حاکی از آن است که در صورت کاهش درآمدهای نفتی واردات اغلب کالاها و خدمات کاهش می یابد. در صورت کاهش درآمدهای نفتی به میزان ۵۰ درصد، در میان ۲۷ دسته کالا و خدمات بررسی شده در این پژوهش واردات 24 دسته بیش از 7 درصد کاهش خواهد یافت و میانگین وزنی ارزش واردات کالا و خدمات نیز بیش از ۱۳ درصد کاهش خواهد یافت. در میان دسته های مختلف کالا و خدمات بررسی شده در این پژوهش، بیشترین کاهش در واردات مربوط به انواع مبلمان با رقم ۲۳ درصد است. همچنین واردات ماهی و سایر محصولات ماهیگیری، چرم و محصولات چرمی در صورت کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای نفتی، حدود ۲۲ درصد کاهش خواهد یافت.

دفع آثار شوک با افزایش قابلیت جانشینی

یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هرچه قابلیت جانشینی بین کالای داخلی و کالای وارداتی بیشتر باشد، کاهش درآمدهای نفتی اثر کمتری برتولید ناخالص داخلی خواهد داشت. براساس فرضیات این پژوهش در صورتی که «کشش جانشینی بین واردات و تولید داخل» کاهش پیدا کند، نوسان درآمدهای نفتی شوک شدیدتری بر تولید ناخالص داخلی وارد می کند. هرچه پتانسیل تولید کالای داخلی به یک محصول صادراتی نیز بیشتر باشد، نوسانات در درآمدهای نفتی پیامدهای کمتری را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر نوسانات در آمدهای نفتی با افزایش قابلیت جانشینی بین کالاهای تولید داخل و کالاهای وارداتی با شدت کمتری بر تمامی متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می گذارد. برای مثال با فرض کشش جانشینی ۰.۲ واحد بین کالای تولید داخل و کالای وارداتی، کاهش 50 درصدی درآمدهای نفتی (چه به علت کاهش تولید و چه به علت کاهش تقاضا) میزان واردات را حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد داد اما در صورتی که این متغیر  واحد باشد، میزان تغییرات واردات کالا حدود ۵ واحد درصد کاهش خواهد یافت. این پژوهش به سیاست گذاران توصیه می کند که با رفع موانع صادرات در کشور و بالابردن توان رقابتی محصولات تولید شده در کشور تبعات منفی حاصل از کاهش درآمدهای نفتی را تعدیل کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir