بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 2 آبان 1395      12:3

مشکل اقتصاد در کجاست؟

اقتصاد ایرانی: هگل در جایی در تحلیل تراژدی گفته است: «تاریخ بذر خوشبختی نیست؛ ادوار خوشبختی صفحات سفید تاریخ اند».
رویدادهایی که بعد از انتخابات ٩٢ رخ داده، بحث های بسیاری را در میان اقتصاددانان برانگیخته است. سیاست انقباضی که دولت به درستی در ابتدا در پیش گرفت، به تورم لجام گسیخته ای که ناشی از عرضه بیش ازحد پول بود غلبه کرد و منجر به کاهش تورم شد.

انتظار عجولانه و خوش بینانه ای وجود داشت که بعد از برجام، رکود و تورم چندین ساله نیز کاهشی چشمگیر و سریع داشته باشد؛ اما پس از مدتی رکود همچنان سرسختانه پابرجا بود. انتظار می رفت پس از برجام امیدواری روان شناسانه به کمک آید و به کاهش رکود منجر شود، این امیدواری می توانست با حضور اروپایی ها که به تفاهم نامه های بسیاری انجامید، پررنگ تر شود؛ اما اقتصاد یا به عبارتی بهتر اقتصاد سیاسی داستانی دیگر ساز می کند. بورس که در اوایل بسیار هیجان انگیز می نمود نیز آرام گرفت و حتی کاهش نسبتا چشمگیری نشان داد. حتی سودهای شرکت های بورسی مربوط به سال ٩٤، نسبت به سال های ٩٢ و ٩٣ کاهش نشان می دهد. سرمایه گذاری ها با ضرر یا کاهش چشمگیر سود مواجه می شوند و این یعنی رکود، بی کاری و فریاد وامصیبتای اقتصاددانان که فکری برای رکود بکنید.

به گزارش شرق، از سوی دیگر نگرانی مردم از به کارانداختن پول های خود در کارهای پرریسک، آنها را به طرف نرخ های بالا و بدون ریسک در بانک ها می کشاند. و این به معنی رکود مزمن. بی اعتمادی به همه چیز ازجمله دولت است که به روان شدن و سیالیت پول آسیب فراوان رسانده است. همه به دنبال حفظ پول خود هستند و به نوعی احتکار(hoarding)  پول می کنند. ازاین رو هر مقدار پول عرضه (Money Supply)  شود، به صندوق خانه یا حساب های بانکی اشخاص برمی گردد و در آنجا تلنبار می شود. فرایند بی اعتمادی اجتماعی، به چنین نتیجه ای منجر می شود؛ به همین دلیل عرضه بیشتر پول به کاهش رکود نمی انجامد؛ اما تورم را بالا می برد و ازاین رو سیاست های انقباضی دولت در کاهش عرضه پول صحیح است. بی کاری بالاست؛ ولی افزایش تورم آن را شدیدتر می کند؛ خب با این پول تورم بالاتر نمی رود؛ اما رکود همچنان پابرجاست و احتمالا بدتر خواهد شد؛ بنابراین مشکل بی کاری را چگونه باید حل کرد؟ 

همان گونه که بسیاری از اقتصاد دانان گفته اند، یکی از راه ها استفاده از بازار بدهی است؛ بالابردن اعتبارات و تسهیلات بدون عرضه بیشتر پول و اسکناس. استفاده از اوراق مشارکت یکی از ابزارهای بدهی است که منجر به بالابردن توان بانک ها، تجار، تولید کنندگان، پیمانکاران و بخش های خدماتی می شود و از سوی دیگر پول های پنهان را وارد گردش اقتصادی می کند؛ گرچه هزینه بالایی دارد؛ اما صد البته مهلت بیشتری برای دولت فراهم می کند تا بتواند در آینده در شرایط بهتری به حل مشکل بپردازد و از سوی دیگر طلبکاران دولت از بانک ها، تجار، پیمانکاران و... به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد تبدیل شوند.

این کارها گرچه مفیدند ولی کافی نیستند و از سوی دیگر نمی تواند ادامه دار باشد و محدودیت حجم دارد؛ به یک معنی نمی توان همه مشکلات را با آنها حل کرد. با این راه حل، مشکل را به تعویق می اندازیم ولی به امید پاگرفتن کارها و اقتصاد و کاهش رکود از این راه استفاده می کنیم. خب چه کار کنیم؟ 

در هر سازمان و بنگاه اقتصادی، پیشرفت یا نگهداشت آن بنگاه به عوامل متعددی وابسته است، تنها مسائل پولی و حسابداری و مالی کافی نیستند و نظام های مدیریتی و نیز مدیریت منابع انسانی برای سامان دادن به کار بسیار ضروری است. به نظر نگارنده این نظام های مدیریتی است که از منابع اقتصادی مهم تر و مفیدترند. درواقع شرط سامان دادن به هر سازمان و بنگاه اقتصادی، مدیریت صحیح است که وضعیت اقتصادی آن بنگاه و سازمان را مطلوب خواهد کرد. اتلاف منابع هرچند آن منابع به وفور در دسترس باشند، به ورشکستگی و در نهایت به نابودی آن بنگاه و سازمان می انجامد. با مدیریت صحیح است که بهره وری افزایش پیدا می کند و سازمان و بنگاه از ضرر جلوگیری می کند و سودده می شود. با مدیریت صحیح است که هزینه ها کاهش می یابد و سازمان اقتصادی بهینه می شود. با مدیریت صحیح است که کار به روال سالم برمی گردد و منضبط می شود. اگر ارتش کمی از انضباط خود بکاهد و نظم ضروری خود را برپا نکند، توانایی مقابله با دشمن و رویدادها را از دست خواهد داد. البته در اقتصاد و سازماندهی به چنان انضباط سختی نیاز نیست؛ ولی نبودن مدیریت سازمانده منجر به پاشیدگی بنگاه می شود و همه چیز را به قهقرا می رساند.

درباره جامعه نیز این انضباط اقتصادی و سامان دادن به کارها ضروری است. عامل اصلی بازگشت به نظام درست، سامان یافتن جامعه و انضباط لازم برای به حرکت درآوردن کارها و از همه مهم تر بازگشت اعتماد افراد جامعه به یکدیگر و دولت، انضباط اقتصادی و اجتماعی است. هنگامی که شخص برای خرید مایحتاجی به بازار می رود، ولی همیشه این حس را (درست یا غلط) در خود دارد که چیزی که خریده به قیمت درست و صحیح نیست و فکر می کند به او ظلم شده و از او سوءاستفاده شده است، این امکان وجود دارد که برخوردی تند با فروشنده بکند و در مجموع به ایجاد تنش در جامعه منجر شود. تعدد بیش از حد این موارد که واقعا نیز وجود دارد، جامعه را دچار نابسامانی می کند و به طورکلی تنش را افزایش می دهد، صد البته اگر این موارد در سطوح بالاتر جامعه نیز رخ دهد، متأسفانه به این فرایند کمک بیشتری می کند و با توجه به اثرات بیشتر این سطوح، بدتر و بدتر می شود. به دنبال آن کاهش بیشتر اعتماد را داریم و در نتیجه نابسامانی کاری و اقتصادی و رکود بیشتر. روشن است که در این موارد افزایش عرضه پول نه تنها در اقتصاد مؤثر نیست و به کاهش رکود نمی انجامد بلکه شاید آن را وخیم تر کند. در چنین جامعه ای بنگاه اقتصادی نیز دچار مشکل می شود. تسری چنین بی انضباطی از جامعه به بنگاه و سازمان های اقتصادی و غیراقتصادی نیز در مدیریت درست آن جامعه خلل وارد می کند.

بنابراین یکی از مهم ترین کارهای دولت علاوه بر کاهش تورم و بالابردن اعتبارات و تسهیلات مانند انتشار اوراق مشارکت و ...، ایجاد انضباط اقتصادی-اجتماعی است. انضباطی که می باید به ساماندهی منجر شود. این ساماندهی می باید در تمام سطوح صورت گیرد. اگر محیط کار دولتی، عمومی و خصوصی دچار مشکل عدم انضباط است این بی انضباطی ابتدا در محیط خویش به مسئله نبودِ ساماندهی، منجر می شود و سپس به محیط بیرون انتشار پیدا می کند و به تشدید نابسامانی آن می انجامد؛ این فرایند به اجبار بدتر و بدتر می شود و این زنجیره ادامه خواهد داشت؛ کارها کندتر می شوند؛ سرعت ها افت پیدا می کنند؛ هزینه ها به تدریج افزایش پیدا می کنند و بی اعتمادی همراه این فرایند بیشتر و بیشتر می شود. در چنین محیطی قوانین متداول اقتصادی مؤثر نیست و جواب نمی دهد، زیرا روابط اجتماعی با روابط اقتصادی هماهنگ نیست. در چنین محیطی اعتبار افراد مورد سؤال قرار می گیرد. سرعت حرکت پول کند می شود و به سمت احتکار می رود. نیاز به پول بیشتر مدیریت ناآگاه را، به جای ایجاد انضباط، به سمت عرضه بیشتر آن سوق می دهد و وضعیت را بدتر می کند. این شکل جامعه ای است که در سال های اخیر پدید آمده است. شکل ظاهری آن اهمیت ندادن به امور و مسائل روزمره است.

این زنجیر باید قطع شود. تنظیم مسائل درون و بیرون از دولت یا رگولاتوری نیز از کارهای اساسی ای است که بایستی با مدیریت دولت انجام شود. این رگولاتوری یا تنظیم کردن سامانه کار درون و بیرون و بازار نه تنها می تواند به کاهش رکود کمک کند، بلکه به کاهش تورم و بی کاری نیز منجر می شود. این نظم گرایی در همه سطوح می تواند حضور داشته باشد؛ درباره بانک ها، تولید کنندگان بزرگ در بخش های مختلف خودرو، فولاد، پالایش پتروشیمی، معادن، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع دارویی، پزشکی، مهندسی، حمل ونقل هوایی، زمینی و آبی، صنایع برقی و ... حضوری چشمگیر داشته باشد. این نظم گرایی نه تنها از نظر مسائل ایمنی، بهداشتی و محیط زیست (HSE) بسیار مفید است و در نتیجه نه تنها منجر به کاهش هزینه کل می شود، بلکه در کاهش رکود و تورم نیز مؤثر است. این نظم گرایی می تواند انتشار اوراق مشارکت را نیز بسیار بهره ور کند. این اعتقاد وجود دارد که بدون این نظم گرایی اوراق مشارکت کم سو خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir