بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 آذر 1395      9:57

اقتصاد چین در راه تکامل

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل در این گزارش به سیزدهمین برنامه پنج ساله چین اشاره کرده و به بررسی تکامل چین می پردازد.

اقتصاد ایرانی: مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل (CSIS) در گزارشی به سیزدهمین برنامه پنج ساله چین اشاره کرده و به بررسی تکامل چین می پردازد.

این گزارش دارای ۶ فصل است که بخش اول آن مقدمه بوده و بخش دوم آن محتوای اقتصادی را شامل می شود و فصل سوم به موضوع چگونگی روند پیش نویس می پردازد. فصل چهارم به سیاست ها و اهداف برنامه پرداخته و فصل پنجم نیز به الگوهای منطقه ای پرداخته است. در فصل پایانی به اقتصاد جهانی برای چین و شرکت های چند ملیتی پرداخته است.

در این مقاله آمده است: با وجود رشد انفجاری بخش خصوصی در اقتصاد چین طی دهه های گذشته و تعریف همزمان نقش برنامه ریزی در مدیریت، برنامه پنج ساله حزب کمونیست همچنان چشم انداز استراتژیک معتبری در مسیر سیاست های اجتماعی و اقتصادی است.

این گزارش سیزدهمین برنامه پنج ساله را که اخیرا منتشر شده تحلیل می کند تا پنجره جدیدی به روند سیاست در حال تحول پویای چین و مسیر سیاست های اقتصادی این کشور و مفاهیم برنامه جامعه کسب و کار با تاکید ویژه بر اطلاعات و فناوری اطلاعات و بخش بهداشت و درمان بگشاید.

پیش نویس برنامه، انعکاس گرایش های وسیعی در روند سیاست های چین به شمار می آید. این روند بسیار وسیع تمامی وزارتخانه ها و تمامی سطوح دولتی و حزب کمونیست چین را شامل می شود که بازبینی وسیع واقعی از روند پیشرفت چین و چالش ها و گزینه های سیاسی ممکن را در بر می گیرد. روند کسانی که تصمیم گیری می کنند به شدت متمرکز گرا بوده و گزینه های نهایی درباره شکل کلی برنامه، ساختار، اهداف و سیاست ها، منعکس کننده ترجیحات سران ارشد کشور به خصوص رئیس جمهور و "شی جین پینگ" دبیر کل حزب کمونیست چین است.

یک اجماع در چین وجود دارد که می گوید مدل رشد قدیمی که بر سرمایه گذاری گسترده تاکید دارد تاریخ گذشته بوده و اولویت نخست، متعادل کردن مجدد اقتصاد و افزایش کارایی آن است. در نتیجه، این برنامه تاکید شدیدی بر تولیدات ساده، توسعه نوآوری و تشویق به توسعه به فناوری های نوین دارد.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir