بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 آذر 1395      9:20

شاخص صلح جهانی

موسسه اقتصاد و صلح در گزارشی به بحث شاخص صلح جهانی پرداخته است. این دهمین ویرایش شاخص صلح جهانی بوده که ۱۶۳ کشور و قلمروی جهان را بر اساس سطح صلح جویی آنها طبقه بندی می کند.

اقتصاد ایرانی: موسسه اقتصاد و صلح (IEP) در گزارشی به بحث شاخص صلح جهانی پرداخته است. این گزارش شامل فصل های متعددی است که بخش نخست آن عبارت است از "نتایج و یافته ها" و فصل دوم آن "گرایش ها به صلح" و فصل سوم "ارزش اقتصاد جهانی صلح" است. عنوان فصل چهارم این گزارش "صلح مثبت و تفکرات سیستمی" است و فصل پنجم "اهداف توسعه پایدار" است.

این دهمین ویرایش شاخص صلح جهانی بوده که ۱۶۳ کشور و قلمروی جهان را بر اساس سطح صلح جویی آنها طبقه بندی می کند. این گزارش توسط موسسه اقتصاد و صلح تهیه شده و شاخص صلح جهانی مقیاس پیشروی جهانی از صلح جهانی است. این دهمین گزارش بوده که بیانگر تحلیلی بسیار جامع از گرایش ها در صلح و هرج و مرج و ناآرامی طی ۱۰ سال گذشته بوده است.

علاوه بر آنکه این گزارش یافته های شاخص صلح جهانی و تحلیل گرایش ها را ارائه می دهد، گزارش امسال شامل برآورد به روز رسانی شده از ارزش های اقتصادی و صلح و تحقیقی درباره ماهیت سیستمیک صلح مثبت است.

با توجه به ارائه گزارش جدید اهداف توسعه ای پایدار سازمان ملل درباره صلح، عدالت و موسسات قدرتمند، جزئیات جدیدی درباره داده های کنونی برای مشخص کردن چگونگی اندازه گیری اهداف و یافتن فاصله ها برای پر کردن آن ارائه شده است.

شاخص صلح جهانی از ۲۳ پارامتر کمی و کیفی از منابع بسیار معتبر بوده که در حال حاضر ۱۶۳ کشور مستقل و قلمرو را شامل می شود و ۹۹.۷ درصد از جمعیت جهان را در بر می گیرد. ویرایش ۲۰۱۶ پوشش دهی خود را با شامل کردن فلسطین برای نخستین بار توسعه داده شده است.

شاخص صلح جهانی از سه پس زمینه گسترده استفاده کرده است: سطح ایمنی و امنیت در جامعه، محدوده درگیری های داخلی و بین المللی و سطح نظامی گری است. ویرایش دهم شاخص صلح جهانی به این نتیجه رسیده است که سطح کلی صلح جهانی همچنان در حال سقوط بوده و فاصله میان بیشترین و کمترین کشورهای دارای صلح همچنان در حال افزایش است.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir