بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 21 آذر 1395      11:21

بودجه کشور چگونه تهیه می شود؟

درآمدهای (غیرنفتی) دولت حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری دولت کمتر است که این کسری قرار است از محل مازاد درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (۵۳ هزار میلیارد تومان) و مازاد استقراض دولت (۲۳ هزار میلیارد تومان) تامین شود.

اقتصاد ایرانی: لایحه بودجه سندی است که پیش بینی دولت از منابع و مصارف دولت را در طول سال مالی نشان داده و به تصویب مجلس می رسد. لایحه بودجه سال ۹۶ نیز یکشنبه هفته گذشته توسط دولت جهت بررسی به مجلس ارائه شد. از آنجا که لایحه بودجه به تفصیل منابع و مصارف مختلف دولت را ارائه داده است، دارای جزئیات و ابعاد مختلفی است. این جزئیات از آنجا حائز اهمیت هستند که برنامه دولت برای جمع آوری منابع از حوزه های مختلف و همچنین نحوه مصرف آنها را در حوزه های مختلف نشان می دهند. در این نوشته به ارقام کلی لایحه بودجه ۹۶ می پردازیم.

به گزارش خبرآنلاین، بودجه کل کشور به دو قسمت بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی تقسیم می شود. بودجه عمومی دولت نیز به دو قسمت منابع و مصارف دسته بندی می شود. منابع شامل درآمدها ( که اهم آن درآمد مالیاتی است)، واگذاری دارایی های سرمایه ای (که اهم آن درآمدهای نفتی است) و واگذاری دارایی های مالی ( که اهم آن استقراض دولت است) است. مصارف آن نیز شامل هزینه ها (ی جاری)، تملک دارایی های سرمایه ای(طرح های عمرانی) و تملک دارایی های مالی (بازپرداخت قرض ها و...) می باشد. جدول فوق (پست قبلی) ارقام حدودی بودجه عمومی را در لایحه ۹۶ نشان می دهد.

با توجه به ارقام جدول، مشخص می شود که درآمدهای (غیرنفتی) دولت حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری دولت کمتر است. و همانطور که دیده می شود، این کسری قرار است از محل مازاد درآمدهای واگذاری دارایی های سرمایه ای (۵۳ هزار میلیارد تومان) و مازاد استقراض دولت (۲۳ هزار میلیارد تومان) تامین شود.

باید توجه داشت که در لایحه بودجه، غیر از ارقام فوق و جداولی که تفصیل ارقام کلان فوق را نمایش می دهند، احکام و تبصره هایی نیز برای اجرای بودجه وجود دارند. این احکام در لایحه بودجه امسال حدود ۲۰ تبصره (تقریبا ۲۰ صفحه) می باشند. همچنین در لایحه بودجه، بودجه شرکتهای دولتی نیز ارائه می شود که در لایحه ۹۵ منابع و مصارف شرکت های دولتی حدود ۷۵۶ هزار میلیارد تومان است.
نحوه تنظیم جداول بودجه در ایران به گونه ایست که در ظاهر بودجه تراز نشان داده می شود اما در واقع، اینگونه نیست.

برای محاسبه کسری بودجه مهم است که آیا نفت را جزء «منابعی که دولت مجاز است از آنها استفاده کند» در نظر بگیریم یا خیر. به عبارت بهتر کسری بودجه بدون نفت و با نفت متفاوت هستند.

کسری بودجه با نفت: در این صورت با در نظر گرفتن منابع نفتی، کسری بودجه دولت همان تفاوت واگذاری ها و تملک دارایی های مالی خواهد بود (۲۳=۲۱-۴۴). یعنی کسری بودجه با نفت سال ۹۶ معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، اگر همه منابعی که دولت از محل مالیات و نفت و سایر ردیفهای جزئی تر پیش بینی کرده، محقق شوند، باز هم دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان کسری دارد که قرار است آن را از محل استقراض و انتشار اوراق پوشش دهد.

کسری بودجه بدون نفت:اگر کسری بودجه را بدون در نظر گرفتن منابع نفتی محاسبه کنیم، طبیعتا رقمی بیش از رقم کسری بودجه با نفت بدست می آید. با توجه به اینکه رقمی حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان (بخش اعظم واگذاری دارایی های سرمایه ای) از محل فروش نفت و فراورده های آن در بودجه دیده شده، رقم کسری بودجه بدون نفت معادل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان (۲۳+۱۱۶) خواهد بود.
 
در صورتی که کسری بودجه بدون نفت را معیار قرار دهیم، حدود ۴۳ درصد از بودجه عمومی دچار کسری خواهد بود. مفهوم این کسری آن است که ۴۳% از بودجه عمومی دولت یا با منابع زیرزمینی یا با قرض از مردم پوشش داده خواهد شد و دولت صرفا ۵۷% از مخارج خود را با درآمدهای خود پوشش می دهد.

نکته بسیار مهم آن است که به دلیل نحوه غیراصولی تنظیم لایحه بودجه، کسری واقعی بیش از رقم مذکور است که تحلیل آن در آینده ارائه خواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir