بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 اسفند 1391      15:25

نرخ جدید انواع خوذرو

 

نرخ جدید محصولات سایپا و ایران خودرو با کاهش ۵۰۰هزار تا 4 میلیون تومانی اعلام شد.

به گزارش فارس، نرخ جدید خودروهای داخلی با کاهش از 500هزار تا 4 میلیون تومان اعلام شد.

نرخ جدید محصولات سایپا

قیمت های جدید محصولات سواری و تجاری گروه سایپا به شرح زیر اعلام می شود:

بر اساس این گزارش قیمت خودروی SL سایپا 131 ، 15 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شد که نسبت به قیمت مصوب بهمن ماه 500 هزار تومان کاهش داشته است.

همچنین قیمت خودروی SX سایپا 131 نیز 16 میلیون و 50 هزار تومان اعلام شد که نسبت به قیمت قبلی مصوب 21 بهمن 91 که 16 میلیون و 750 هزار تومان بود 700 هزار تومان کاهش نشان می دهد.

خودروی LE سایپا 131 نیز 15 میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده که نسبت به قیمت قبل از آن که 16 میلیون و 500 هزار تومان بود 700 هزار تومان کاهش یافته است.

خودروی EX سایپا  131 نیز با 700 هزار تومان کاهش به قیمت  16 میلیون و 650 هزار تومان رسیده که پیش از آن به قیمت 17 میلیون و 350 هزار تومان عرضه می شد.

خودروی SL سایپا 131 گازسوز نیز با  500 هزار تومان کاهش به  16 میلیون و 700 هزار تومان رسیده که پیش از آن به قیمت 17 میلیون و 200 هزار تومان عرضه می شد.

بر اساس این گزارش، خودروی SL سایپا  132 در جدیدترین قیمت که اعلام شده به  15 میلیون و 400 هزار تومان رسیده که نسبت به قیمت قبلی که 16 میلیون و 100 هزار تومان بود 700 هزار تومان کاهش نشان می دهد.

خودروی پراید SX سایپا  132 در جدیدترین نرخ اعلام شده با 700 هزار تومان کاهش به  16 میلیون و 250 هزار تومان رسیده که پیش از آن به قیمت 16 میلیون و 950 هزار تومان عرضه می شد.

همچنین در جدیدترین نرخ مصوب محصولات سایپا قیمت پراید LE سایپا  132 ، 16 میلیون تومان اعلام شده که نسبت به نرخ 16 میلیون و 700 هزار تومانی مصوب بهمن ماه کاهش 700 هزار تومانی را نشان می دهد.

همچنین قیمت پراید EX سایپا 132 نیز در جدیدترین نرخ اعلامی به  16 میلیون و 850 هزار تومان رسیده است که نسبت به قیمت قبلی 17 میلیون و 550 هزار تومان کاهش 700 هزار تومان داشته است.

همچنین قیمت پراید گازسوز SL سایپا 132 با 700 هزار تومان کاهش به  16 میلیون و 900 هزار تومان رسیده که پیش از آن به قیمت 17 میلیون و 600 هزار تومان عرضه می شد.

جدیدترین نرخ محصولات سواری و تجاری گروه سایپا نشان می دهد خودروی پراید SI سایپا 141 به قیمت 14 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است که نسبت به قیمت پیش از آن که به قیمت  15 میلیون و 300 هزار تومان بود به کاهش یک میلیون تومانی داشته است.

همچنین خودروی SX  سایپا  141 نیز در جدیدترین نرخ  15 میلیون و 150 هزار تومان اعلام شده که نسبت به قیمت قبل از آن کاهش یک میلیون تومانی داشته است.

بر اساس این گزارش خودروی LE سایپا 141 نیز با یک میلیون تومان کاهش به 14 میلیون و 900 هزار تومان رسیده که پیش از آن بر اساس نرخ مصوب نرخ  21 بهمن  92، 15 میلیون و  900هزار تومان به فروش می رفت.

خودروی EX  سایپا 141 نیز در جدیدترین نرخ های اعلامی با کاهش یک میلیون تومان به  15 میلیون و 750 هزار تومان عرضه می شود.

جدیدترین نرخ محصولات سواری و تجاری گروه سایپا نشان می دهد که خودروی SL سایپا  111 کاهش 500 هزار تومانی داشته و از قیمت 16 میلیون و 350 هزار تومان اخیر به 15 میلیون و 850 هزار تومان رسیده است.

همچنین بر اساس این گزارش خودروی SX سایپا 111 با کاهش 500 هزار تومانی به 16 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.

خودروی  LE  سایپا 111 نیز کاهش  500 هزار تومانی را تجربه کرده و از قیمت 16 میلیون و 950 هزار تومان به 16 میلیون و 450 هزار تومان رسیده است.

همچنین این گزارش می افزاید: قیمت جدید خودروی EX سایپا 111 با 500 هزار تومان کاهش به 17 میلیون و 300 هزار تومان کاهش یافته است.

جدیدترین گزارش نرخ محصولات سورای و تجاری گروه سایپا نشان می دهد قیمت وانت نیسان زامیاد بنزینی کاهش  300 هزار تومانی قیمت را تجربه کرده و از  21 میلیون و 900هزار تومان به 21 میلیون و 600 هزار تومان کاهش یافته است.

همچنین نیسان زامیاد دو گانه سوز نیز با کاهش 500 هزار تومانی قیمت از  23 میلیون و 900 هزار تومان به  23 میلیون و  400 هزار تومان کاهش یافته است.

وانت نیسان زامیاد دیزل در جدیدترین نرخ کاهش هیچ کاهشی نداشته و همچنان در قیمت 25 میلیون و 900 هزار تومان تثبیت شده است. قیمت وانت نیسان شوکا نیز کاهش 900 هزار تومانی داشته و از  26 میلیون و 900 هزار تومان به  26 میلیون تومان رسیده است.

قیمت محصولات شرکت پارس خودرو نیز به شرح زیر اعلام شده است:

قیمت E1 تندر  کاهش 950 هزار تومانی را تجربه کرده و از قیمت 33  میلیون و 60 هزار تومان به  32 میلیون و  110 هزار تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش E2 تندر نیز کاهش  950هزار تومانی داشته و از  36 میلیون تومان به 35 میلیون و  50 هزار تومان رسیده است.

قیمت پارس تندر که پیش از این  38 میلیون تومان داشته با کاهش 950 هزار تومانی به قیمت 37 میلیون و 50 هزار تومان رسیده است.

در جدیدترین نرخ اعلامی محصولات تجاری و سواری گروه سایپا مگان 1600- 1 کاهش یک میلیون تومانی را تجربه کرده و به قیمت 60 میلیون و 900هزار تومان رسیده است.

همچنین مگان 1600-2 که پیش از این به قیمت 63 میلیون و 900 هزار تومان عرضه می شد با کاهش یک میلیون تومانی به قیمت 62 میلیون و 900 هزار تومان عرضه می شود.

در این میان مگان 2000 نیز ، 500 هزار تومان کاهش قیمت داشته و از 74 میلیون و 900 هزار تومان به  74 میلیون و  400 هزار تومان رسیده است.

همچنین MID نیسان تیانا با کاهش 4 میلیون تومانی همراه بوده و قیمت قبل آن که 127 میلیون و 800 هزار تومان بود به  123 میلیون و 800 هزار تومان کاهش یافته است اما High نیسان تیانا کاهش 500 هزار تومانی را تجربه کرده و از 134 میلیون و 800 هزار تومان به  134 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است.

نیسان ماکسیما با کاهش دو میلیون تومان به 103 میلیون تومان عرضه می شود.

همچنین نیسان مورانو کاهش 4 میلیون تومانی را تجربه کرده و به 181 میلیون تومان رسیده است.

جدیدترین نرخ اعلامی محصولات سواری و تجاری گروه سایپا حاکی است: نیسان پیکاب تک کابین نیز که پیش از آن به قیمت 72 میلیون تومان عرضه می شد با یک میلیون تومان کاهش به 71 میلیون تومان رسیده است.

نیسان پیکاب دو کابین نیز با 500 هزار تومان کاهش به 74 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافته است.

نرخ جدید محصولات ایران خودرو

 میزان کاهش و قیمتهای جدید ایران خودرو اعلام شد.

-پژو LX شانزده سوپاپ با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده TU5 قیمت تجاری 33 میلیون و 500 هزار تومان پیشنهاد کاهش قیمت تجاری یک میلیون تومان ، قیمت پیشنهادی جدید 32 میلیون و  500 هزار، قیمت در بازار از 19 اسفند 91 ،33 میلیون تومان

-پژو پارس اتوماتیک سال با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده، قیمت تجاری 40 میلیون و 300 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 2 میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید  38 میلیون و 300 هزار تومان و قیمت بازار 45 میلیون تومان

-پژو  207 قیمت تجاری 42 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 4 میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید 38 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت بازار 45 میلیون تومان

-پژو 207 اتوماتیک آی، قیمت تجاری 49 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 4 میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید 45 میلیون و  500 تومان، قیمت بازار 54 میلیون تومان

-رانا یورو 4 قیمت تجاری 32 میلیون و 500 هزار تومان ، پیشنهاد کاهش قیمت 2 میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید 30 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت بازار 30 میلیون تومان

-وانت C.O.P وانت بار دو بنزینی با ترمز ضد قفل، قیمت تجاری 10میلیون و 300 هزار ، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید 10 میلیون و 300 هزار، قیمت بازار 10 میلیون و 100 هزار تومان

-وانت بار دوگانه سوز با ترمز ضد قفل قیمت تجاری 10 میلیون و 550 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت صفر،  قیمت پیشنهادی جدید 10 میلیون و 550 هزار ، قیمت بازار10 میلیون و 500 هزار تومان

-وانت بار C.O.P بار دوگانه سوز با ترمز ضد قفل قیمت تجاری 11 میلیون و 300 هزار ، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید 11 میلیون و 300 هزار، قیمت بازار 11 میلیون تومان

-سمند با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و مولتی پلکس ELX سورن قیمت تجاری 30 میلیون، پیشنهاد کاهش قیمت 1.5 میلیون، قیمت پیشنهادی جدید 28 میلیون و 500 هزار، قیمت بازار 30 میلیون تومان

-سمند مالتی پلکس با رینگ آلومینیومی ELXEF7 سورن قیمت تجاری 31 میلیون و 500 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 1.5 میلیون، قیمت پیشنهادی جدید 30 میلیون، قیمت بازار 31 میلیون و 500 هزار تومان

-سمند با کیسه هوای راننده SE سمند، قیمت تجاری 21 میلیون و 800 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 500 هزار، قیمت پیشنهادی جدید 21 میلیون و  300 هزار، قیمت بازار 21 میلیون و 500 هزار تومان

-سمند پایه گاز سوز با کیسه هوای راننده با رینگ فولادی EF7 ، سمند LX ، قیمت تجاری 27 میلیون و 500 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 500 هزار، قیمت پیشنهاد جدید 27 میلیون، قیمت بازار 27 میلیون تومان

-سمند LX بنزینی با کیسه هوای راننده و رینگ فولادی EF7 قیمت تجاری 26 میلیون و 500  هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 500 هزار، قیمت پیشنهادی جدید 26 میلیون، قیمت بازار 26 میلیون تومان

-سمند بنزینی با ایربگ راننده و ایربگ فولادی LX XU7 قیمت تجاری 25 میلیون و 500 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 500 هزار، قیمت پیشنهاد جدید 25 میلیون، قیمت بازار 25  میلیون تومان

-سمند سال دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و رینگ فولادی LX قیمت تجاری 26 میلیون و 500 هزار، پیشنهاد کاهش قیمت 500 هزار، قیمت پیشنهاد جدید 26 میلیون و قیمت بازار 26میلیون تومان

-پژو 405 با موتور سوپاپ (SLX) و ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده (TU5) با قیمت تجاری 26 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 500 هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید 25 میلیون و 500 هزار تومان، در بازار مورخ 1391.12.19 قیمت خودرو 25 میلیون و 50 هزار تومان

-پژو 405 بنزینی با ایموییلایزر و ترمز ضد قفل و کیسه هوایی راننده (GLX) قیمت تجاری 23 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 500 هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید 22 میلیون و 500 هزار تومان، در بازار مورخ 1391.12.19 قیمت خودرو 22 میلیون و 800 هزار تومان

-پژو 405 دوگانه سوز با ایموییلایزر و ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده (GLX) قیمت تجاری 25 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 500 هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید 24 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت بازار 25 میلیون و 500 هزار تومان

-پژو 206تیپ 2 با کیسه هوای راننده و سرنشین 206 قیمت تجاری 32 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 300 هزار تومان، قیمت پیشنهادی 29 میلیون تومان، قیمت در بازار 34 میلیون تومان

-پژو 206 تیپ 6 با گیربکس اتوماتیک قیمت تجاری42 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت تجاری 350 هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید 39 میلیون تومان، قیمت خودرو در بازار 47 میلیون تومان

-پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین قیمت تجاری 35 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد  کاهش قیمت 1.5 میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید 34 میلیون تومان، قیمت بازار 34 میلیون تومان

-پژو SD با ایربک راننده و سرنشین (V8) پژو 206 صندوق دار قیمت تجاری 36 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 1.5 میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید 34 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت بازار 37 میلیون تومان

-پژو 206 صندوق دار (V9) قیمت تجاری 43 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 3.5 میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید 39 میلیون و 500 هزار تومان، قیمت بازار 49 میلیون تومان

-پژو 206 صندوق دار با کیسه هوای راننده و سرنشین (V2) قیمت تجاری 37 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 2.5 میلیون تومان، قیمت پیشنهاد جدید 35 میلیون تومان، قیمت بازار 37 میلیون و 500 هزار تومان

-تندر 90 یورو 4 و کیسه هوای راننده و سرنشین (E1) قیمت تجاری 32 میلیون و 500 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 950 هزار، قیمت پیشنهادی جدید 31 میلیون و 550 هزار تومان، قیمت بازار 28 میلیون تومان

-تندر 90 یورو 4 و کیسه هوای راننده و سرنشین (E2)  قیمت تجاری 36 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت 950 هزار تومان، قیمت پیشنهادی جدید 35 میلیون و 50 هزار تومان، قیمت بازار 30 میلیون تومان

-تندر 90 یورو 4 اتوماتیک با کیسه هوای راننده با سرنشین (E2) قیمت تجاری 44 میلیون و 600 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت صفر، قیمت پیشنهادی جدید 44 میلیون و 600 هزار تومان و عدم عرضه در بازارپژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ایموییلایزر و کیسه هوای راننده 30 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید 29 میلیون تومان، قیمت بازار 28 میلیون تومان

-پژو پارس معمولی  دوگانه سوز با ترمز ضد قفل و ایموییلایزر و کیسه هوای راننده قیمت تجاری 31 میلیون و 700 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون، قیمت پیشنهادی جدید 30 میلیون و 700 هزار تومان، قیمت بازار 31 میلیون و 500 هزار تومان

-پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده قیمت تجاری 37 میلیون تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون و قیمت پیشنهادی جدید 36 میلیون تومان، قیمت بازار 37 میلیون

-پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سردکن و گرم کن صندلی قیمت تجاری 37 میلیون و 700 هزار تومان، پیشنهاد کاهش قیمت یک میلیون تومان، قیمت پیشنهادی جدید 36 میلیون و 700 هزار تومان، قیمت بازار 37 میلیون و 500 هزار تومان.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir