بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 11 دى 1395      14:28

نمای کلی از ارقام مالیاتی بودجه

پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری معادل ۹۳۰ هزار میلیارد ریال باشد که رقم درآمدهای مالیاتی بودجه سال ۹۶ رشد حدود ۲۱ درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری دارد.

اقتصاد ایرانی: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲۷.۱ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که معادل ۱.۰۳۸ هزار میلیارد ریال بوده، از رشدی معادل ۶.۸ درصد برخوردار است.

به گزارش مهر، بر این اساس با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی که در هشت ماهه اول سال جاری نیز به وضوح قابل مشاهده است و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش بینی می شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری معادل ۹۳۰ هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی منابع عمومی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشد حدود ۲۱ درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد بود که این رشد نشان از پیش برآوردی در این بخش از درآمدها دارد.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر می رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیش بینی شده در برخی از اجزا به ویژه مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده، با بیش برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار می رود درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۶ حداکثر تا سقف ۰۵۲.۱ هزار میلیارد ریال یعنی تحقق حدود ۹۳ درصد از منابع پیش بینی شده در لایحه از محل مالیات محقق شود.

با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی و نیز سایر شرایط اقتصادی، پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۵ کل وصولی درآمدهای مالیاتی معادل ۹۳۰ هزار و ۶۸۳ هزار میلیارد ریال باشد که این رقم با فرض تحقق ۸۸ درصدی مالیات بر واردات صورت گرفته است؛ بنابراین اگر فرض شود پیش بینی تحقق درآمدهای مالیاتی درست باشد، در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رشدی حدود ۲۱ درصد نسبت به رقم عملکردی قابل برآورد در سال جاری خواهد داشت.

در این میان با توجه به سهم نسبتاً قابل توجه درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه (سهم ۳۵ درصدی)، هرگونه بیش برآوردی در میزان وصول درآمدهای مالیاتی می تواند اجرای بودجه را در عمل دچار مشکل کند.

مجموع درآمدهای مالیاتی اعم از عمومی و اختصاصی، پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۶، معادل ۱.۱۴۶ هزار میلیارد ریال است. از این رقم حدود ۱۹ هزار میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی اختصاصی و ۱.۱۲۷ هزار میلیارد ریال نیز درآمد عمومی مالیاتی است که به عنوان بخشی از منابع عمومی بودجه است.

در تحلیل های مربوط به این گزارش نیز رقم مربوط به درآمدهای مالیاتی عمومی مدنظر است. هر چند که به لحاظ میزان تحقق درآمدهای مالیاتی متناسب با پتانسیل و ظرفیتهای موجود در اقتصاد کشور، ضروری است که به رقم درآمد مالیاتی عمومی و اختصاصی توجه شود؛ زیرا در نهایت این ارقام توسط مؤدیان و فعالان اقتصادی به نظام مالیاتی پرداخت می شود، اما از بابت تنظیم منابع بودجه ای و تأمین منابع عمومی از محل درآمدهای عمومی، تحقق رقمی معادل ۱۲۷.۱ هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی مالیاتی در سال ۱۳۹۶ حائز اهمیت است.

در بین پایه های مختلف مالیاتی نیز برخی از آنها به جهت سهم عمده در کل درآمدهای مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند و پیش بینی وصول درآمد از این منابع باید با دقت نظر و احتیاط بیشتری صورت پذیرد. این اجزا عبارت از مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده است که بر اساس برآوردهای کارشناسانه به نظر می رسد ارقام درآمدهای مالیاتی در لایحه سال ۱۳۹۶ در این سه بخش، بر اساس فروض خوشبینانه و احتمالا عدم توجه کافی به واقعیت های اقتصاد ملی و تحولات آن صورت گرفته و با بیش برآوردی همراه است.

امر واقع آن است که افزایش درآمدهای مالیاتی در یک اقتصاد، میتواند از چند منشأ مهم و اصلی ناشی شود. نخست دلایل اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، میزان تورم، حجم واردات و صادرات و دوم بالا رفتن نرخ های مالیاتی و سوم ارتقای توان اجرایی و اداری یا همان کارآیی سازمان مجری قانون مالیات ها و تغییر روش های رسیدگی و تشخیص مالیات است.

آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد، با توجه به تحلیل مباحث در بخش اول و همچنین برآوردهای صورت گرفته درخصوص نحوه و میزان عملکرد درآمدهای مالیاتی در هر بخش و زیرمجموعه های آن، به نظر می رسد درآمدهای مالیاتی در بخش منابع عمومی با بیش برآوردی همراه هستند.

به طور مشخص بر اساس بررسی های انجام گرفته، انتظار می رود از کل منابع مالیاتی عمومی در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۶، به میزان ۱.۱۲۷ هزار میلیارد ریال، حدود ۹۳ درصد از آن معادل ۱.۰۵۲هزار میلیارد ریال در سال آتی محقق گردد. بدین ترتیب پیش بینی می شود از محل درآمدهای مالیاتی در سال آتی، حدود ۷۵۵ هزار هزار میلیارد ریال عدم تحقق در منابع عمومی دولت وجود داشته باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir