بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 دى 1395      7:11

ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و مسکن در آمریکا

اندیشکده رند در این گزارش به ویژگی ‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و مسکن در آمریکا پرداخته و در این باره می ‌نویسد: تحقیق درباره نقش محله ها و جوامع در شکل دادن به تجارب اعضای جامعه به سرعت در دو دهه اخیر توسعه یافته است.

اقتصاد ایرانی: اندیشکده رند در گزارشی به ویژگی های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و مسکن در آمریکا پرداخته و در این باره می نویسد: تحقیق درباره نقش محله ها و جوامع در شکل دادن به تجارب اعضای جامعه به سرعت در دو دهه اخیر توسعه یافته است.

این گزارش، پایگاه داده های متنی محله ای را تشریح می کند که با استفاده از داده هایی از سال ۱۹۹۰ تا حدود ۲۰۱۰ ایجاد شده که شامل داده هایی درباره ویژگی هایی جمعیت، اجتماعی، اقتصادی و مسکن آمریکا است. این داده شامل پارامترهایی درباره نابرابری، تفکیک و اسکان در شهر است. این داده متنی پشتیبانی از "ویژگی های محله و بهداشت شناختی در میان سالمندان آمریکا" است که پروژه تحقیقاتی است که توسط موسسات ملی آمریکا به پیش برده شده است.

منبع اصلی که در ساخت این پایگاه داده ها استفاده شده، سرشماری ۱۰ ساله آمریکا و برآورد چندین ساله از تحقیق جامعه آمریکا است.

واحدهای ژئوگرافیک بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۰ بوده چون این واحدی است که این پروژه بدان نیاز دارد.

این پایگاه داده ها شامل ۴ فایل داده ها است:

سرشماری ۱۹۹۰-۲۰۱۰ بر اساس داده های سال ۲۰۰۰

سرشماری ۱۹۹۰-۲۰۱۰ بر اساس داده هایی که در سال ۲۰۰۰ توسط پردازش اطلاعات فدرال فراهم شده است.

سرشماری ۱۹۹۰-۲۰۱۰ بر اساس داده هایی که در سال ۲۰۱۰ توسط منطقه آماری شهری ارائه شده است.

سرشماری ۱۹۹۰-۲۰۱۰ بر اساس داده هایی که بر اساس ناحیه آماری متمرکز ارائه شده است. وسعت سطح فایل ها، مولفه اصلی پایگاه داده ها به شمار می آید.

شهرهای کوچک، منطقه آماری شهری و هسته ای مبتنی بر ناحیه آماری برخی اندازه های بیشتری را فراهم می کند که فقط در آن سطوح قرار دارند.

این گزارش شامل ۴ فصل است که فصل نخست آن مقدمه است. در فصل دوم به موضوعاتی نظیر منابع داده ها، تعریف گسترده سرشماری، درون یابی خطی، انواع اندازه گیری و دیگر متغیرها و کدهای ژئوگرافیکی پرداخته شده است. در فصل سوم به داده هایی که تنها در سطح شهرهای کوچک فراهم است پرداخته می شود. در این فصل همچنین به نابرابری درآمدها، شهر نشینی و شاخص های تبعیض پرداخته شده و در فصل چهارم به حیطه آمارهای شهری پرداخته شده است.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir