بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 اسفند 1395      14:31

پرش ایران در آزادی اقتصادی

بنیاد هریتیج رتبه‌بندی جدید خود از آزادی اقتصادهای جهان را منتشر کرده است. بر این اساس، ایران امسال توانسته از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گیرد.

اقتصاد ایرانی: بنیاد هریتیج رتبه بندی جدید خود از آزادی اقتصادهای جهان را منتشر کرده است. بر این اساس، ایران امسال توانسته از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گیرد. این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه ۱۷۱ را کسب کرده بود؛ بنابراین امسال شاهد پرش ۱۶ پله ای ایران در این شاخص هستیم؛ پرشی که پس از صعود ۱۷ پله ای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود. نمره ایران در سال گذشته نیز ۴۳.۵ از ۱۰۰ بوده که امسال به ۵۰.۵ افزایش یافته است.

بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه بندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، ایران در فهرست امسال توانسته است از میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۵۵ قرار گیرد و این در حالی است که سال گذشته ایران رتبه ۱۷۱ را کسب کرده بود. بنابراین امسال شاهد پرش ۱۶ پله ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی هستیم، پرشی که پس از صعود ۱۷ پله ای امارات، دومین پرش بلند در میان کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود. بر این اساس، نمره ایران در سال گذشته ۴۳.۵ از ۱۰۰ بوده است که امسال افزایشی قابل توجه داشته و به ۵۰.۵ رسیده است. سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، ۱.۷ نمره بهبود یافته بود اما رتبه ایران در همان رتبه ۱۷۱ ثابت مانده بود.به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در گزارش امسال، برای اندازه گیری آزادی اقتصادی از ۱۲ عامل کمی و کیفی استفاده شده است که در ۴ گروه اصلی دسته بندی شده اند. این گروه ها و زیرشاخه های آنها عبارتند از: ۱. حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی)؛ 2. اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)؛ 3. کارایی قوانین (آزادی کسب وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)؛ و ۴. بازارهای باز (آزادی تجاری، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی). در سال گذشته ۱۰ زیرشاخه مورد ارزیابی قرار گرفته بود که امسال به ۱۲ زیرشاخه افزایش یافته است. دو عاملی که در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی به ۱۰ عامل سال گذشته اضافه شده اند، عبارتند از: کارایی نظام قضایی و سلامت مالی دولت. برای هریک از این زیرشاخه ها حداکثر نمره ۱۰۰ در نظر گرفته شده است.

نمره ایران در هریک از زیرشاخه ها

بر اساس گزارش جدید هریتیج، نمره ایران در حاکمیت قانون بر پایه نمره سه زیرشاخه تعیین شده است: ۱. حقوق مالکیت: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته ۱۰ بوده است اما امسال این نمره به ۳۲.۴ جهش یافته است. ۲. یکپارچگی دولت: امسال نمره ایران در این زیرشاخه از ۲۷ در سال گذشته به ۲۹.۶ جهش یافته است.۳. کارایی قضایی: نمره ایران در این زیرشاخص که برای نخستین بار معرفی شده است ۳۶ اعلام شده است.در معیار اندازه دولت سه عامل مورد بررسی قرار گرفته اند: ۱. مخارج دولت: نمره ایران در این معیار در سال گذشته ۹۳.۲ بوده که امسال به ۹۲.۷ کاهش یافته است. ۲. بار مالیاتی: نمره ایران در این بخش در سال گذشته ۸۱.۲ بوده که امسال به ۸۱.۱ رسیده است. ۳. سلامت مالی: این نمره که برای نخستین بار معرفی شده برای ایران ۹۴.۹ اعلام شده است. در معیار کارایی قوانین سه زیر شاخه مورد بررسی قرار گرفته است: ۱.آزادی کسب وکارها: نمره ایران در این زیرشاخه در سال گذشته ۵۹.۳ بوده که امسال به ۶۴.۸ افزایش یافته است. ۲. آزادی نیروی کار: نمره ایران در این زیرشاخه از ۴۹ به ۵۴.۵ افزایش یافته است. ۳. آزادی پولی: نمره ایران در این زیرشاخه از ۵۰.۶ به ۵۵.۵ افزایش یافته است.در معیار بازارهای باز سه عامل مورد بررسی قرار گرفته است: ۱. آزادی تجاری: نمره ایران در این زیرشاخه از ۵۴.۶ به ۵۴.۵ رسیده است.۲. آزادی سرمایه گذاری: نمره ایران در این زیرشاخه از سال ۲۰۰۹ به بعد ثبت نشده است. در آن سال نمره ایران ۱۰ بوده است. ۳. آزادی مالی: در این شاخص ایران از سال ۱۹۹۵ تا کنون هر ساله نمره ۱۰ را کسب کرده است.

‍۱۰ اقتصاد آزاد جهان

در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، هنگ کنگ برای بیست و سومین سال متوالی عنوان آزادترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داد. هنگ کنگ از میان ‍‍۱۸۰ کشوری که از سوی بنیاد هریتیج مورد بررسی قرار گرفته است، از کل ۱۰۰ نمره توانسته است نمره ۸۹.۸ را به دست آورد و با بهبود ۱.۲ نمره ای نسبت به سال گذشته در رتبه نخست قرار گیرد. سنگاپور با کسب نمره ۸۸.۶ در رتبه دوم این شاخص قرار گرفته است. وضعیت سنگاپور نیز نسبت به سال گذشته بهتر شده و این کشور نسبت به شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۶ بهبود ۰.۸ نمره ای را ثبت کرده است. رتبه سوم این شاخص به نیوزیلند اختصاص یافته است. این کشور نسبت به سال گذشته با افزایش ۲.۱ نمره ای رو به رو شده و نمره آن به ۸۳.۷ رسیده است. سوئیس در رتبه چهارم، افزایش ۰.۵ نمره ای را تجربه کرده است و نمره این کشور در شاخص ۲۰۱۷ به ۸۱.۵ رسیده است. نمره استرالیا نیز ۰.۷ بهبود یافته و به ۸۱.۰ رسیده و در رتبه پنجم جای گرفته است. این پنج کشور در سال گذشته نیز همین رتبه ها را کسب کرده بودند. بنیاد هریتیج اقتصادهای جهان را به پنج دسته «کاملا آزاد»، «عمدتا آزاد»،«نسبتا آزاد»،«عمدتا بسته» و«پس رانده» دسته بندی کرده است. پنج کشور هنگ کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و استرالیا در دسته اقتصادهای کاملا آزاد قرار دارند. رتبه ششم این شاخص به استونی اختصاص یافته است. این کشور با بهبود ۱.۹ نمره ای نسبت به سال گذشته رو به رو شده و نمره ۷۹.۱ را کسب کرده است. کانادا با رتبه ۷ نسبت به سال گذشته ۰.۵ نمره افزایش داشته و نمره آن به ۷۸.۵ رسیده است. امارات متحده عربی نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری را تجربه کرده است. این کشور که درشاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۶ با کسب نمره ۷۲.۶ رتبه ۲۵ را به دست آورده بود، اما در شاخص امسال ۱۷ پله صعود کرده و با نمره ۷۶.۹ در رتبه هشتم جای گرفته است. ایرلند که در شاخص ۲۰۱۶ رتبه هشتم را به خود اختصاص داده بود، در شاخص امسال یک پله سقوط کرد و با کسب نمره ۷۶.۷ در جایگاه نهم قرار گرفت. شیلی نیز نسبت به سال گذشته با تنزل رتبه رو به رو شده است و با کسب نمره ۷۶.۵ در جایگاه دهم جای گرفته است. این کشور در فهرست ۲۰۱۶ رتبه هفتم را به خود اختصاص داده بود. این پنج اقتصاد در گروه دوم، یعنی اقتصادهای عمدتا آزاد قرار دارند.

وضعیت همسایگان ایران

در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس پس از امارات، قطر بهترین جایگاه را داشته و در میان اقتصادهای عمدتا آزاد قرار گرفته است. این کشور که در شاخص ۲۰۱۶ با کسب نمره ۷۰.۷ رتبه ۳۴ را به دست آورده بود، در شاخص امسال نمره ۷۳.۱ را به دست آورده و با ۵ پله صعود در رتبه ۲۹ قرار گرفته است. بحرین نسبت به شاخص ۲۰۱۶ تنزل ۵.۸ نمره ای و ۲۶ پله ای را تجربه کرده است و با کسب نمره ۶۸.۵ در فهرست امسال رتبه ۴۴ را به خود اختصاص داده است. این کشور در فهرست ۲۰۱۶ رتبه ۱۸ را کسب کرده بود. به این ترتیب بحرین از گروه اقتصادهای عمدتا آزاد به گروه اقتصادهای نسبتا آزاد تنزل پیدا کرده است. اما کویت نسبت به فهرست ۲۰۱۶ افزایش ۲.۴ نمره ای را ثبت کرده و با کسب نمره ۶۵.۱ با ۱۳ پله صعود از رتبه ۷۴ به رتبه ۶۱ ارتقا یافته است.عربستان با کسب نمره ۶۴.۴، ۱۴ پله صعود کرده و رتبه ۶۴ را به خود اختصاص داده است. این کشور در شاخص ۲۰۱۶ رتبه ۷۸ را کسب کرده بود. عمان با تنزل ۵ نمره ای و سقوط ۳۰ پله ای نسبت به شاخص ۲۰۱۶، در جایگاه ۸۲ قرار گرفته است. ترکیه در شاخص ۲۰۱۷ با ۱۹ پله صعود رتبه ۶۰ را به خود اختصاص داده است. این کشور نمره ۶۵.۲ را کسب کرده است که نسبت به سال گذشته ۳.۱ نمره افزایش نشان می دهد.

دیگر کشورها

چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود با ۳۳ پله صعود موفق شده است رتبه ۱۱۱ را به خود اختصاص دهد و نمره ۵۷.۴ را کسب کند. گرچه این کشور توانسته است بهبود چشمگیری را ثبت کند، اما هنوز در گروه اقتصادهای عمدتا بسته قرار دارد. روسیه هم نسبت به شاخص ۲۰۱۶ صعود ۳۵ پله ای را تجربه کرده است و با کسب نمره ۵۷.۱ در جایگاه ۱۱۴ قرار گرفته است. در فهرست ۲۰۱۷ آزادی اقتصادی، کره شمالی با کسب نمره ۴.۹ بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده و همچون سال گذشته در آخر فهرست قرار گرفته و در گروه اقتصادهای «پس رانده» قرار گرفته است.

منتشر شده در رونامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir