بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 اسفند 1395      12:46

نامعادله نرخ بیکاری

اقتصاد ایرانی: چرا با وجود افزایش اشتغال در سال جاری نسبت به میانگین دوره های قبل نرخ بیکاری افزایش یافته است؟ پاسخ به این سوال می تواند نامعادله نرخ بیکاری در دوره اخیر را توضیح دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می دهد کلیدحل این معما در تغییرات نرخ مشارکت است. در واقع دلیل بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش قابل توجه افراد جویای کار بوده است. مرکز آمار جدیدترین گزارش از نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. براساس گزارش منتشرشده نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۱.۴ واحد درصدی در مقایسه با سال گذشته به حدود ۱۲.۴ درصد رسیده است. اصولا بهبود وضعیت اشتغال با شاخصی به نام نرخ بیکاری اندازه گیری می شود؛ اما تغییرات این نرخ نمی تواند به خوبی وضعیت اشتغال زایی و سهم تغییرات افراد بیکار در جامعه را نشان دهد.

نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار به جمعیت فعال حاصل می شود؛ بنابراین به شدت تحت تاثیر تغییرات شاخص مطلوبیت اشتغال یعنی نرخ مشارکت اقتصادی قرار دارد. نرخ مشارکت اجتماعی نسبت به سال گذشته حدود ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است. یعنی در اثر تغییر مطلوبیت اشتغال، حدود یک میلیون نفر به تعداد افراد جویای کار اضافه شده است. این در حالی است که ظرفیت اقتصاد به شکلی نبوده که این افراد وارد بازار کار شوند. تغییری که در نهایت باعث افزایش جمعیت بیکار و رشد نرخ بیکاری شده است. کارشناسان دلیل رشد نرخ مشارکت را ورود متولدان دهه ۶۰ به بازار کار می دانند، مطابق آمارها در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ به طور متوسط سالانه ۶۰ هزار نفر وارد بازار می شدند؛ اما در دو سال اخیر این رقم به حدود یک میلیون نفر در سال جهش کرده است. این روند باعث شده که آمار اشتغال زایی در دو سال اخیر، زیر سایه رشد نرخ بیکاری قرار گیرد. در کنار این موضوع، رشد نامتناسب مراکز آموزش عالی باعث شد که روند حضور افراد به بازار کار با تاخیر روبه رو شود و درخواست شغل را به لحاظ اشتغال به تحصیل به تعویق انداخته است. با وجود اینکه در حال حاضر، افراد دهه ۶۰ جویای کار در سنی قرار گرفته اند که نیاز به شغل برای آنها به عنوان یک ضرورت تبدیل شده است، اما نیمی از آنها با ورود به بازار کار، نمی توانند شغل مناسبی پیدا کنند. عملکرد نامناسب در اشتغال زایی انتهای دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰، باعث شد که با وجود عملکرد مناسب تولید شغل در سال های اخیر، نرخ بیکاری رشد کند. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می دهد که در دو سال ۹۴ و ۹۵ در مجموع بیش از ۱.۳ میلیون شغل ایجاد شده و میزان شغل ایجاد شده در دو سال ۹۲ و ۹۳ حدود ۸۹۰ هزار نفر بوده است. با این وجود نرخ بیکاری طی این مدت از ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. تغییری که بخش عمده ای از آن به علت افزایش ۱.۸ واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در ۴ سال اخیر بوده است. این افزایش نرخ مشارکت مانند یک شوک در بازار اشتغال، معادله بازار کار را تبدیل به یک نامعادله کرده است. این گزارش با ملاحظه توامان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی وضعیت بازار نیروی کار در سال ۱۳۹۵ را بررسی کرده است.

مرکز آمار ایران چکیده نتایج آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. طبق گزارش منتشر شده نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۱.۴ واحد درصدی در مقایسه با سال گذشته به حدود ۱۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که نسبت تعداد شاغلان به نیروی کار بالقوه (جمعیت بالای ۱۰ سال) با افزایش ۰.۸ درصدی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، به ۳۴.۵ درصد رسیده است. همچنین طی سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است. مقایسه این عدد با معدل دولت در ایجاد اشتغال در سه سال ابتدایی دولت حسن روحانی نشان می دهد که دولت در سال گذشته بیش از دو برابر میانگین سه سال ابتدایی شغل ایجاد کرده و این در حالی است که تعداد مشاغل ایجاد شده در سال گذشته در مقایسه با سال پیشین حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. افزایش سرعت ایجاد اشتغال در دو سال اخیر در نگاه اول حاوی نوعی تناقض با افزایش نرخ بیکاری است. اما شیوه محاسبه نرخ بیکاری به گونه ای است که این نسبت از یکسو تحت تاثیر تغییرات در جمعیت بیکار و از سوی دیگر تحت تاثیر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی قرار دارد، بنابراین این متغیر نمی تواند به تنهایی تصویر صحیحی از وضعیت بازار کار انعکاس دهد، بلکه باید توام با نرخ مشارکت اقتصادی در نظر گرفته شود. تعدیل اثر نرخ مشارکت اجتماعی روی نرخ بیکاری (با فرض نرخ مشارکت ثابت و معادل میانگین دهه اخیر) اقتصادی نشان می دهد که در سال گذشته نرخ بیکاری (باحذف اثر نرخ مشارکت اجتماعی) حدود ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

افزایش همزمان اشتغال و نرخ بیکاری

بر اساس گزارش منتشر شده نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۱.۴ درصدی در مقایسه با سال گذشته به حدود ۱۲.۴ درصد رسیده است. به این ترتیب سال ۱۳۹۵ سومین سالی بود که طی آن نرخ بیکاری افزایش یافت. نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ با رسیدن به سطح ۱۰.۴ درصد به کمترین میزان طی دهه اخیر رسیده بود اما طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری نیز روند فزاینده ای به خود گرفت. نرخ بیکاری در نقاط شهری و روستایی نیز به ترتیب معادل با ۱۳.۷ درصد و ۸.۹ درصد گزارش شده است. این ارقام در مقایسه با سال ۱۳۹۴ به ترتیب معادل با ۱.۵ و ۰.۸ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای منعکس کننده وضعیت اشتغال است که از تقسیم تعداد جمعیت بیکار به تعداد جمعیت فعال حاصل می شود. اگرچه این متغیر به عنوان یکی از مهم ترین شاخص ها در تعیین وضعیت اشتغال مورد استفاده قرار می گیرد، اما از آنجا که این متغیر تحت تاثیر تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی قرار می گیرد، نمی تواند به تنهایی معیار خوبی از وضعیت اشتغال در کشور باشد. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در سال جاری و سال گذشته نشان می دهد که در سال گذشته حدود یک میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. این حجم از پتانسیل بالقوه آزاد شده در بازار کار در واقع با افزایش جمعیت بیکار نرخ بیکاری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. مقایسه ارقام ثبت شده در گزارش مرکز آمار برای مختصات بازار نیروی کار طی دو سال اخیر نشان می دهد در سال ۱۳۹۵ برای حدود نیمی از این جمعیت اضافه شده به افراد در جست و جوی اشتغال، شغل ایجاد شده است. بنابراین در مجموع حدود ۵۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران جامعه اضافه شده است. این در حالی است که مقایسه جمعیت بیکاران در سال جاری و سال گذشته با تعدیل اثر نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که می توان فرض کرد در سال گذشته وضعیتی مشابه با این حالت فرضی در بازار کار اتفاق افتاده است: به جز ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده برای جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، حدود ۱۴۰ هزار شغل نیز برای جمعیت جویای کار پیشین ایجاد شده است؛ یعنی بدون در نظر گرفتن اثر مشارکت اجتماعی نرخ بیکاری تعدیل شده حدود ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

مطلوب تر شدن اشتغال

بر مبنای گزارش منتشر شده تعداد شاغلان در سال گذشته معادل ۲۲.۶ میلیون نفر بوده اند که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۶۰۰ هزار نفری در جمعیت شاغل را نشان می دهد. تعداد جمعیت بیکار نیز طی سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. این رقم در سال ۱۳۹۴ معادل حدود ۲.۷ میلیون نفر گزارش شده است. همان طور که پیش تر اشاره شد یکی از مهم ترین عوامل افزایش تعداد بیکاران در سال گذشته در مقایسه با دوره پیشین، افزایش ۱.۲ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی که از حاصل نسبت تعداد جمعیت فعال بالای ۱۰ سال به تعداد کل جمعیت بالای ۱۰ سال محاسبه می شود، متغیری است که به عنوان شاخصی از «مطلوبیت اشتغال» در نظر گرفته می شود. در واقع نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده تصویر بازار کار در ذهن نیروی کار بالقوه است. اگر جمعیت غیرفعال به هر دلیلی (برای مثال در اثر امید ناشی از بهبود فضای بازار کار) به جست و جوی کار بپردازد، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به صورت توامان افزایش می یابند، به همین دلیل برای ارائه تصویر دقیق تر از وضعیت نیروی کار در کشور نرخ بیکاری به تنهایی کافی نیست و در کنار نرخ بیکاری باید به تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نیز توجه شود. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اجتماعی طی دهه اخیر نشان می دهد پس از کاهش تقریبا مستمر نرخ مشارکت اجتماعی طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ (کاهش نرخ مشارکت اجتماعی از ۴۱ درصد به ۳۷ درصد)، نرخ مشارکت اجتماعی در یک روند رو به رشد افزایش یافته و از حدود ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

اشتغال زایی در سطح دهه طلایی؟

بر مبنای گزارش منتشر شده نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن اشتغال در مقایسه با سال گذشته حدود ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران این نسبت در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴.۵ درصد بوده است، یعنی از هر سه ایرانی در سن اشتغال یک نفر شاغل و دو نفر در جست و جوی کار یا بیکار و غیر فعال هستند. بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران تعداد جمعیت فعال در سال گذشته حدود ۲۵.۷ میلیون نفر بوده است که از این تعداد ۳.۲ میلیون نفر بیکار و ۲۲.۵ میلیون نفر نیز شاغل بوده اند. بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران جمعیت فعال در سال گذشته در مقایسه با دوره پیشین حدود یک میلیون نفر و تعداد جمعیت بیکار حدود ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین سال گذشته برای حدود ۶۴۰ هزار نفر شغل ایجاد شده است. این در حالی است که میزان شغل ایجاد شده در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۰۰ هزار نفر گزارش شده است. بنابراین در سال گذشته با وجود افزایش جمعیت در جست و جوی کار، حجم کار ایجاد شده حدود ۹.۵ درصد کاهش یافته است. بررسی روند ایجاد اشتغال طی دهه گذشته نشان می دهد که طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ در یک روند مستمربه طور متوسط سالانه ۳۷۰ هزار شغل ایجاد شده است. در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز به ترتیب ۴۳۰ و ۴۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است. تعداد فرصت های شغلی در سال ۱۳۹۴ با افزایش چشمگیر نسبت به سال پیشین به حدود ۷۰۰ هزار شغل در سال رسید. رقمی که رکورد دهه اخیر در اشتغال زایی را به نام سال گذشته به ثبت رساند. مقایسه میزان شغل ایجاد شده طی دو سال اخیر با ارقام حاصل شده در دهه های مختلف نشان می دهد که میزان شغل ایجاد شده طی این دو سال با روند اشتغال زایی در دهه طلایی نیروی کار ایران یعنی بازه زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ در یک سطح قرار داشته است. آماری که به عقیده برخی از کارشناسان با تصویر رکودی حاکم بر اقتصاد کشور طی سال های اخیر همخوانی ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : نرخ بیکاری - نیروی کار
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir