بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 فروردين 1396      15:51

سال ۹۵ بدون کسری بودجه

اقتصاد ایرانی: طبق گزارشی که سازمان برنامه و بودجه ارایه کرده است در سال ۱۳۹۵ منابع عمومی دولت در حدود ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بود که سهم درآمدها ۱۵۷ هزار تومان محاسبه شده است. مصارف نیز بدون کسری و معادل ۲۸۲ هزار تومان صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش ارایه شده از سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵،  منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۶ درصد تحقق یافته است. همچنین از منابع عمومی در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۷ هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمد های مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۹۴ درصد محقق شد که در صد تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرک ۹۷ درصد و درصد تحقق سایر درآمدها ۸۸ درصد است.

سهم واگذاری دارائی های سرمایه ای از منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در حد ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که عملا ۷۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۴ درصد آن تحقق یافته است. رقم واگذاری دارائی های مالی در منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۵ نیز بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۶۰ هزار میلیارد تومانی آن ۱۰۴ درصد تحقق یافته است.

مصارف در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل رقم منابع در حد ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال ۱۳۹۵ با ۹۶ درصد تحقق بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شده است.

سهم اعتبارات هزینه ای از مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز بالغ بر ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در حد ۹۷ درصد تحقق یافته است. اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۷ هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد ۴۲ هزار میلیارد تومان در حد ۷۴ درصد تحقق یافته است.

همچنین رقم اعتبارات تملک دارائی های مالی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان بود که به علت رعایت انضباط مالی در خرید اوراق سر رسید شده عملا ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تملک شد و تحقق این اعتبارات در حد ۱۸۱ درصد است.

بر اساس گزارش ارایه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در زمینه مقایسه عملکرد بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴، منابع عمومی که در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۰۲ هزار میلیارد تومان بود به رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی دارای ۴۰ درصد رشد و اعتبارات هزینه ای (جاری) از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ به رقم ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسید. به این ترتیب حدود ۲۱ درصد و اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) که در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بود در سال ۱۳۹۵ به رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده است و این رشد اعتبارات عمرانی طی یکسال، در برنامه های گذشته بی سابقه بوده است.

در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک های دولتی افزوده شده است.

همچنین در سال ۱۳۹۵ در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه تأدیه بدهی دولت به شهرداری ها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آموزش عالی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش  بازنشستگان فرهنگی جمعاً ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد.

گفتنی است  در سال ۱۳۹۵ با استفاده از مجوز تبصره ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان  برای پرداخت بدهی های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.

همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ پیش بینی شده بود که با اجرای آن در کنار سایر فعالیت های اقتصادی کشور رشد اقتصادی با احتساب نفت به ۵ درصد و نرخ تورم به ۹ درصد کاهش یابد، اما براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ با نفت در حد ۷.۲ درصد و بدون نفت به ۵ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند سال ۱۳۹۵ به ۶.۸ درصد کاهش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir