بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 3 فروردين 1392      18:7
کاهش ۶ هزارمیلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

دولت بزرگترین بدهکار به بانک ها شد

بدهی بانک‌ها در پایان آذرماه نسبت به خرداد ماه که 53 هزار میلیارد تومان بود کاهش یافت و به 47 هزار میلیارد تومان رسید و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به 53 هزار و 207 میلیارد تومان رسیده که 16 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در جدیدترین گزارش های به دست آمده در بخش دارایی ها و بدهی های بانک و موسسات اعتباری غیربانکی دارایی های خارجی در پایان آذر ماه سال 91 به 98 هزار و 141 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با اسفند سال 90، 3.5 درصد افزایش و نسبت به آذر ماه آن سال 12.9 درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان اسکناس و مسکوک در آذر ماه به 6 هزار و 971 میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال 90 رشد 47.9 درصدی داشته است. این رشد نسبت به آذر ماه سال 90 منفی 1.4 درصد بوده است.

در بخش سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی در آذر این عدد به 45 هزارو  541 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال 90، 22.2 درصد افزایش را تجربه کرده است. این نسبت در مقایسه با یک سال منتهی به آذر 91 معادل 40.5 درصد بوده است.

از طرف دیگر در بخش بدهی بخش های مختلف به بانک ها و موسسات اعتباری، بدهی بخش غیر دولتی از 45 هزار و 870 میلیارد تومان به 53 هزار و 207 میلیارد تومان رسیده که 16 درصد رشد را نشان می دهد. بدهی بخش دولتی در مقایسه با آذر ماه سال 90 حدود 46.3 درصد افزایش یافته است.

بدهی بخش غیر دولتی در این مدت معادل 39 هزار و 176 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن 11.2 درصد افزایش را نشان می دهد. بدهی بخش غیر دولتی در آذر ماه سال 90 در مقایسه به آذر ماه سال 91، 15.4 درصد افزایش داشته است. بنابراین در سال گذشته بخش دولتی بخش عمده بدهی ها به بانک ها و موسسات را دارا بوده است.

در بخش دیگر خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است که این نسبت در مقایسه با اسفند سال 90 رشد داشته است. بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه به 47 هزار و 895 میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی 14.5 درصدی داشته است. این رشد نسبت به آذر ماه سال 90 حدود 1.4 درصد بوده است.

 بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در خرداد ماه به 53 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود که با اقدامات کنترلی بانک مرکزی در آذر ماه به حدود 6 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

در صورتی که رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال های گذشته را بررسی کنیم، این روند کاهشی در سال 91 کاملا نمودار می شود. به طوری که بدهی بانک ها از آذر ماه 89 تا آذر 90 حدود 66 درصد افزایش یافته بود و این سطح رشد در ابتدای سال 91 هم ادامه داشت. در صورتی که این رشد بدهی ها ادامه می یافت، شاید هم اکنون بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 65 هزار میلیارد تومان رسیده بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir