بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 22 مهر 1391      14:16
تحلیلی در مورد آینده اقتصاد ایران

کسری بودجه و اقتصاد ایران

عباس شاکری در مورد آینده کسری بودجه در اقتصاد ایران توضیح می دهد

عباس شاکری

اقتصاددان

چندین سال پیاپی است که صحبت از کسری بودجه دولت می شود. این کسری بودجه در نتیجه کاهش درآمدهای دولت است که در نهایت بایستی برای جبران این کاهش درآمد مسیرهایی چون کاهش هزینه های جاری و عمرانی کشور ، جابجایی در ردیفهای بودجه و یا استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه اقدام کند که هرکدام تبعات منفی اقتصادی را بدنبال دارد. این درحالی است که طی سالهای گذشته با همه این موارد در اقتصاد کشور روبرو بوده ایم.

طی چند سال گذشته مکرر اعلام شده که دولت با کسری بودجه مواجه شده که انتقادهای فراوانی را متوجه عملکرد دولت در برنامه ریزی مالی و عملیاتی کرده است.

علت اصلی کسری بودجه دولت محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه است. اما خود این مسئله یعنی محقق نشدن درآمدها، میتواند ناشی از چند عامل دیگر باشد.

بودجه فعلی ناقص و ناکارآمد است. در این بودجه بیشتر بر هزینه ها یا داده ها تا کید شده و ستانده ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در حال حاضر منابع موجود، بودجه مورد نیاز کشور را تامین نمی کند برهمین اساس دولت برای جبران خلا پولی در بودجه خود دست به اقداماتی نظیر افزایش حجم نقدینگی و هجوم به بازار ارز برای جمع آوری در آمد ارزی می زند.

به دلیل تحریم های نفتی طبیعتا فروش نفت ما کاهش پیدا می کند و به همین دلیل قرار است تجدیدنظری در بودجه صورت بگیرد تا امکان مقاومت بیشتر فراهم شود. یعنی با کاهش بودجه تخصیص منابع بهتر صورت بگیرد.

برای اصلاح قانون بودجه دولت باید یک پیشنهاد جدیدی بیاورد.بودجه های عمرانی باید به طرح هایی که نتیجه زودتری می دهند کاهش پیدا کند تا بتوان امسال را گذارند.موضوع مهم دیگر این است که  شفافیت بودجه در سال های اخیر کاهش یافته است.

روند صعودی کاهش شفافیت بودجه سبب شده است که تصویر انتظاری از عملکرد بودجه، در طول زمان از نظر دقت ارزیابی، سیر نزولی بپیماید. این امر هم در جای خود عاملی برای تخریب برآوردها محسوب می شود.

بودجه سال 91 نیز همچون بودجه سال های گذشته خواهد بود و دولت از کسری رنج خواهد برد.

البته دولت با برخی تغییرات سیستمی در بودجه به صورت غیرقانونی در تلاش بوده تا کسری بودجه سال آینده را به ظاهر بپوشاند، اما آنچه واقعیت دارد این است که بودجه سال 91  با کسری آن هم به صورت پنهان مواجه است.

ارقام محرمانه ای از عملکرد بودجه تا پایان آذر 1390 وجود دارد که می تواند اطلاعات محدودی را ارائه دهد محدود شدن جدی شفافیت بودجه ای سبب شده است که برآورد روندها با استفاده از ارقام ارائه شده دشوار باشد، زیرا در موارد متعدد، دسته بندی ها در بودجه های سال های مختلف، تغییر کرده اند ولی این تغییر در دوره های زمانی بودجه ای تبلوری نداشته است. همچنین از بین رفتن فزاینده شفافیت سبب شده است اقلامی به وجود آیند که ماهیت و مقدار آنها نامشخص است و بنابراین نسبت دادن آن اقلام به گروه های مختلف، از صحت محدودی برخوردار می شود.

بر اساس گزارشات موجود میزان کسری بودجه دولت در سال 87، 12 هزار میلیارد تومان، 88، 10 هزار میلیارد ، 89 ،7 هزار میلیارد و 90، 29 هزار میلیارد تومان بوده است. ÷یش بینی ها از کسری بودجه سال جاری بیش از این ارقام است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir