بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 تير 1396      10:57

تشکیل وزارت اقتصاد ملی

اقتصاد ایرانی: چندی پیش دولت با هدف ایجاد رونق اقتصادی، لایحه بازطراحی ساختار برخی از وزارتخانه ها را به مجلس تقدیم کرد. بر مبنای بخشی از لایحه دولت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که پیش از این با ادغام وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شده بود، بار دیگر تفکیک خواهد شد. دنیای اقتصاد در این نوشتار، طرح تشکیل «وزارتخانه اقتصاد ملی» را به عنوان ابزاری برای تحقق رونق اقتصادی پیشنهاد کرده است. ساختاری که چه تجربه جهانی و چه کارنامه اقتصادی کشور در دهه ۱۳۴۰ حکایت از اثرگذاری آن در ایجاد رونق غیرتورمی دارد. ایجاد هماهنگی در بین متولیان تولید، تجارت، انضباط مالی و انضباط پولی در دهه ۱۳۴۰ باعث شکل گیری دوران طلایی اقتصاد ایران در این دوره با ثبت میانگین رشد اقتصادی ۱۱.۵ درصد و تورم میانگین در حدود ۲ درصد شده است. افزون بر این بررسی تجربه توسعه در کشورهایی چون ترکیه و سنگاپور که در دهه های اخیر به عنوان الگوی توسعه مطرح شده اند، نشان می دهد که این دو کشور ایجاد هماهنگی در بخش های مختلف اقتصاد را از طریق تشکیل وزارتخانه «توسعه ملی» میسر کرده اند. تشکیل چنین ساختار هماهنگی از یکسو به ترسیم کارآترین نقشه توسعه خواهد انجامید و از سوی دیگر محیط اقتصادی را تحت یک مکانیزم هماهنگ برای دستیابی به توسعه پایدار آماده خواهد کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از مهم ترین اهداف سیاست گذاری اقتصادی دستیابی توامان به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین است. بررسی آمارهای مربوط به نیم قرن اخیر در کشور نشان می دهد این شرایط مطلوب تنها در یک بازه زمانی یعنی طی دهه ‍۱۳۴۰ در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و در سایر مقاطع زمانی سیاستگذاران بیشتر مشغول انتخاب بین رونق تورمی یا رکود غیرتورمی بوده اند. بر مبنای کنکاش های آماری، دهه ۱۳۴۰ چه از لحاظ ثبت تورم پایین (حدودا ۲ درصد) و چه از لحاظ استمرار در ثبت رشد اقتصادی بالا (با میانگین ۱۱.۵ درصد) یک دوره منحصربه فرد در اقتصاد ایران بوده است. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد نحوه چیدمان تیم اقتصادی، مهم ترین متغیر اثرگذار بر کیفیت سیاست گذاری اقتصادی کشور در این دوره بوده است. بنابراین توجه به ترکیب تیم اقتصادی در دهه طلایی اقتصاد ایران می تواند نسخه آزموده شده ای از هارمونی مطلوب اقتصادی برای دستیابی به رونق غیرتورمی ارائه دهد. بر مبنای تجربه دهه طلایی در اقتصاد ایران ایجاد هماهنگی در بین متولیان تولید، تجارت، انضباط مالی و انضباط پولی یکی از مهم ترین دلایل ثبت ارقام مطلوب در کارنامه اقتصادی این دهه بوده است. برای ایجاد این هماهنگی در دهه ‍۱۳۴۰ این ایده مطرح شد که اولا همه حوزه تولید و تجارت تحت مسوولیت یک متولی باشد و ثانیا تصمیم گرفته شد که متولی واحد تولید و تجارت با ادبیات اقتصادی اعم از تئوری ها، فعالیت های میدانی و قیود انضباط پولی و مالی کاملا آشنا باشد. نسخه ای که کارآیی آن در بوته عمل نیز به اثبات رسید و اقتصاد ایران طی دهه ۱۳۴۰ طلایی ترین دوره را سپری کرد. به گواه آمارها کنار گذاشتن این نسخه شفابخش در دهه ۱۳۵۰ و تفکیک مجدد وزارتخانه های بازرگانی و صنعت نیز باعث از بین رفتن دستاوردهای اقتصادی کشور در دهه ۱۳۴۰ شد.

دهه طلایی رونق غیرتورمی

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ میانگین رشد اقتصادی کشور در حدود ۲.۹ درصد بوده است. طی این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت تقریبا ۲.۲ برابر شده است. این در حالی است که طی بازه زمانی بین سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ به طور میانگین سالانه ۱۱.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی در کشور افزوده شده است. این نرخ رشد اقتصادی معادل حدود ۲.۵ برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشور در بازه یاد شده است. طی دهه ۱۳۴۰، نرخ تورم در تمامی سال ها به جز سال های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۸ کمتر از ۲ درصد بوده است. بررسی شاخص های قیمت در دهه یاد شده نشان می دهد شاخص قیمت ها در دهه ۱۳۴۰ به طور میانگین در حدود ۲.۰۵ درصد افزایش یافته است. تجربه ثبت تورم ۲ درصدی در این دهه طلایی هیچ گاه در اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۵۰ تکرار نشده است. این در حالی است که طی این دهه علاوه بر تورم پایین، شتاب اقتصادی کشور نیز در وضعیت خیره کننده ای قرار داشت. وضعیت خیره کننده ای که حتی در بازه های زمانی همجوار با دهه ۱۳۴۰ دیده نمی شود. برای مثال در دهه ۱۳۵۰ با وجود ثبت رشد اقتصادی حدودا ۷ درصدی در نیمه نخست این دهه، دوره رکودی چهار ساله در بازه زمانی سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹، میانگین رشد اقتصادی در دهه ۱۳۵۰ را به حدود صفر درصد سوق داده است. مقایسه دهه ۱۳۴۰ با چهار دهه پسین، نشان می دهد میزان افزایش نرخ رشد اقتصادی طی دهه طلایی اقتصاد ایران به تنهایی از میزان افزایش تولید ناخالص داخلی در چهار دهه پس از آن بیشتر بوده است. نکته جالب توجه در عملکرد اقتصاد ایران در دهه ۱۳۴۰ انعکاس همزمان رونق اقتصادی و تورم پایین در متغیرهای کلان اقتصادی طی این بازه زمانی است. تجربه ای که به گواه آمارهای بانک مرکزی هرگز تکرار نشده است. ثبات قیمت ها و روند پرشتاب افزایش تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۳۴۰ بر متغیرهای بازار کار نیز اثرگذار بود. بررسی آمارها نشان می دهد نرخ بیکاری در کشور در میانه دهه ‍۳۳۰ در حدود ۷.۲ درصد بوده است. اجرای قانون اصلاحات ارضی، اجرای طرح مارشال و اشتغال بخش عمده ای از ایرانیان در بخش کشاورزی و نسبت بالای جمعیت روستانشین در دهه ۱۳۳۰ را می توان مهم ترین دلیل ثبت بیکاری ۷ درصدی برای این دهه دانست. این رقم تاثیر فعل و انفعالات صورت گرفته در دهه ۱۳۴۰ به حدود ۹ درصد رسید. نرخ بیکاری در دهه ۱۳۵۰ افزایش یافت تا نرخ بیکاری در دهه ۱۳۵۰ به سطوح بالاتر از ۱۰ درصد برسد. وقوع جنگ تحمیلی در سال های پایانی دهه ۱۳۵۰ باعث شد تا طرح های اشتغال زایی برای مدتی در کشور مسکوت بماند. در نتیجه نرخ بیکاری در میانه دهه ۱۳۶۰ به حدود ۱۴ درصد رسید. در اوایل دهه ۱۳۷۰ برای نخستین بار در سال های پس از انقلاب طرح های اشتغال زایی گسترده در کشور مطرح شد. اگرچه این طرح در کنار سایر اقدامات صورت گرفته باعث ثبت نخستین آمار بیکاری یکرقمی در سال های پس از انقلاب و مشخصا در سال ۱۳۷۵ (با ثبت رقم ۹.۱ درصد) شد اما نتایج بلندمدت این طرح حکایت از شکست اولین طرح اشتغال زایی در سال های پس از انقلاب اسلامی دارد چراکه نرخ بیکاری که در یک روند کاهشی در انتهای دهه ۱۳۵۰، تا حدود ۱۲.۱ درصد کاهش یافته بود، با وجود اجرای این طرح در ابتدای دهه ۱۳۸۰ بار دیگر به سطوح بالاتر از ۱۴ درصد رسید. در دهه ۱۳۸۰ نیز با وجود مشاهده چندین روند کاهشی در نرخ بیکاری، نرخ بیکاری باز هم در سطوح بالاتر از ۱۰ درصد نوسان کرد. کم ترین نرخ بیکاری در این دهه در سال ۱۳۸۴ (۱۰.۴ درصد) و میانگین نرخ بیکاری در این دهه حدود ۱۰.۹ درصد بود. نرخ بیکاری در دهه ۱۳۹۰ نیز در محدوده اعداد دو رقمی نوسان کرد تا سال ۱۳۷۵ آخرین سالی باشد که در آن نرخ بیکاری یک رقمی بوده است. بنابراین دهه ۱۳۴۰ نه تنها از منظر رشد اقتصادی و تورم دهه منحصر به فردی در اقتصاد ایران بود، بلکه نرخ بیکاری ثبت شده در این دهه نیز در سال های زیادی تکرار نشده است.

تجربه منحصربه فرد رونق غیرتورمی

اقتصاد ایران پس از دوره طلایی دهه ۱۳۴۰ به ندرت شاهد ثبات و رشد بادوام اقتصادی بوده است. اینکه چرا طی نیم قرن اخیر نتوانسته ایم تجربه موفق دهه ۱۳۴۰ را تکرار کنیم البته می تواند دلایل متعددی داشته باشد، اما بی تردید نحوه چیدمان تیم اقتصادی، مهم ترین متغیر اثرگذار بر کیفیت سیاست گذاری اقتصادی بوده است. کیفیت سیاست گذاری اقتصادی به طور کلی چهار وضعیت متفاوت اقتصادی را می تواند به عنوان خروجی اقتصاد یک کشور به بار آورد؛ رکود تورمی، رکود غیرتورمی، رونق تورمی و رونق غیرتورمی. بررسی آمارهای ۵ دهه اخیر نشان می دهد اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر عمدتا بین سه حالت اول در نوسان بوده و هرگز نتوانسته وضعیت شماره ۴ را که در دهه ۱۳۴۰ اتفاق افتاده است، تکرار کند. طی چند دهه اخیر مباحث سیاست گذاری اقتصادی در ایران به جای اینکه روی وضعیت شماره ۴ تمرکز یابد، عمدتا روی مباحث کهنه «رکود بدتر است یا تورم» متمرکز شده است؛ درحالی که پارادایم منسوخ «انتخاب بین تورم یا رکود» مدت ها است که از ادبیات اقتصادی رخت بربسته است. تجربیات قبل از رکود تورمی آمریکا در دهه 70 میلادی ثابت کرد که ایجاد رونق بدون مهار تورم به همان اندازه مهار تورم بدون از بین بردن رکود، ناپایدار خواهد بود. به همین دلیل سیاست گذاری های اقتصادی طی دهه های اخیر معطوف به رونق غیرتورمی بوده است که باعث ریشه کن شدن تورم در اکثر کشورهای جهان شده و بسته به توانمندی تیم های اقتصادی، رشدهای متفاوتی را برای کشورهای مختلف به ارمغان آورده است. حال سوال اینجاست که برای وصول به رونق غیرتورمی یعنی وضعیت شماره ۴ چه نوع سیاست گذاری اقتصادی و به تبع آن چه نوع ساختار سیاست گذاری لازم است؟

پیش شرط های تکرار دهه طلایی

تئوری های اقتصادی و تجربیات کشورهای موفق پاسخ مشخصی برای این پرسش دارند: وصول به رونق غیرتورمی تنها زمانی امکان پذیر خواهد شد که سیاست های معطوف به رونق دارای یک خط قرمز مشخص باشد که همان انضباط پولی و مالی است، اما پیچیدگی ماجرا به نحوه اجرای این سیاست مربوط می شود که ریشه در متولیان متفاوت بخش تولید و انضباط پولی و مالی دارد. در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تولید و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی متولی محیط کسب و کار، بانک مرکزی متولی انضباط پولی و سازمان برنامه و بودجه متولی انضباط مالی است. نکته مهم این است که هیچ نوع ساختاری برای هماهنگی این چهار دستگاه سیاست گذار پیش بینی نشده و جز در مواردی اتفاقی، سیاست های اقتصادی عمدتا غیرهماهنگ و حتی خنثی کننده هم بوده است. ناهماهنگی در سیاست گذاری اقتصادی که عمدتا به زیان تولید داخلی عمل می کند با جدایی متولی تجارت از متولی صنعت به اوج خود می رسد؛ چراکه تنها ابزار در اختیار متولی صنعت برای حمایت از تولید داخلی؛ یعنی سیاست های تجاری نیز از حوزه تصمیم گیری او خارج می شود که معمولا باعث رونق واردات به جای رونق تولید داخلی می شود.

با این مقدمات می توان پشت صحنه سیاست گذاری برای وصول به چهار وضعیت تشریح شده را به شرح زیر توصیف کرد:

۱- اگر نه متولیان تولید و تجارت به ماموریت خود عمل کنند و نه متولیان انضباط پولی اعتنایی به ماموریت خود داشته باشند، شاهد وضعیت شماره یک یعنی رکود تورمی خواهیم بود.

۲- اگر همزمان با غفلت متولیان تولید و تجارت از انجام ماموریت خود، متولیان انضباط پولی و مالی به ماموریت خود عمل کنند، شاهد وضعیت شماره ۲ یعنی رکود غیرتورمی خواهیم بود.

۳- اگر متولیان تولید و تجارت به ماموریت خود متعهد باشند، اما متولیان انضباط پولی و مالی در تعهد به ماموریت خود سهل انگاری کنند، شاهد وضعیت شماره ۳ یعنی رونق تورمی خواهیم بود.

۴- تنها زمانی شاهد وضعیت بهینه اقتصادی یعنی وضعیت شماره چهار (رونق غیرتورمی) خواهیم بود که هم متولیان تولید و تجارت و هم متولیان انضباط پولی و مالی به ماموریت خود متعهد باشند و همه سیاست های اقتصادی اعم از پولی، ارزی، مالی و تجارتی در یک راستا و در هماهنگی با هم اتخاذ شوند.

طرح رونق ساز

حال سوال این است که برای وصول به وضعیت رونق غیر تورمی چه نوع ساختار سیاست گذاری باید طراحی شود. تجربیات تاریخی نشان می دهد دو نوع اختلاف سلیقه یا ناهماهنگی باعث ناکامی در وصول به شرایط رونق تورمی بوده است؛ ۱- اختلاف سلیقه بین متولیان فعالیت های میدانی اقتصاد یعنی وجود ناهماهنگی متولی صنعت با متولیان بخش بازرگانی و وزارت اقتصاد ۲- ناهماهنگی بین متولیان تولید و تجارت اعم از صنعت و بازرگانی و اقتصاد از یکسو و متولیان انضباط پولی و مالی از سوی دیگر. برای از بین بردن هر دو نوع ناهماهنگی در دهه ۴۰ این ایده مطرح شد که اولا همه حوزه تولید و تجارت تحت مسوولیت یک متولی باشد تا اختلاف نوع اول از بین برود؛ ثانیا تصمیم گرفته شد که متولی واحد تولید و تجارت واجد صلاحیت آشنایی کامل با ادبیات اقتصادی اعم از تئوری ها، فعالیت های میدانی و آشنایی با قیود انضباط پولی و مالی باشد که در نهایت به یک اقتصاددان جوان دارای سابقه اجرایی در اتاق بازرگانی (علینقی عالیخانی) رسیدند. هدف از تعریف این صلاحیت برای متولی تولید و تجارت آن بود که ناهماهنگی نوع دوم نیز به دلیل آشنایی این متولی با قیود انضباط پولی و مالی از بین برود.

اجرای این تدابیر بسیار موفقیت آمیز بود. وزارتخانه های صنایع و بازرگانی در هم ادغام شدند و وزارت دارایی از دخالت در امور تولید و تجارت خلع ید و صرفا به ماموریت خزانه داری گمارده شد. عالیخانی با چهار معاونت صنعت، بازرگانی، اقتصاد و گمرک به طراحی سیاست های معطوف به رونق با رعایت قیود انضباط پولی و مالی مشغول شد و نتیجه درخشان رشد عمدتا دو رقمی با میانگین تورم زیر دو درصد در دهه ۴۰ به عنوان خروجی اقتصاد ثبت شد. البته هماهنگی ایجاد شده با تغییر متولی وزارت دارایی در اواخر دهه ۱۳۴۰ تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار گرفت و ناهماهنگی ها مجددا با تفکیک وزارتخانه دارایی و احیای مجدد وزارتخانه های صنایع و بازرگانی ظهور کرد؛ به گونه ای که بنادر کشور ظرفیت لازم برای واردات انبوه را نداشتند، ضمن اینکه وزارت دارایی نیز با الحاق ماموریت های زائدی که با تبدیل به وزارت اقتصاد و دارایی به این وزارتخانه تحمیل شد کارآیی خود را از دست داد.

تجربه جهانی نیز نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه توانسته اند با قراردادن سیاست گذاری در راستای توسعه و اجرای این سیاست ها زیر چتر یک نهاد خاص، شتاب توسعه خود را تا حدود زیادی افزایش دهند. کشورهای ترکیه و سنگاپور که از نمونه های موفق توسعه طی دهه های گذشته بوده اند، با تشکیل وزارتخانه «توسعه ملی» توانسته اند طی دهه های گذشته به این هدف دست پیدا کنند. بر مبنای تجربیات این کشورها چارچوب حمایت گری برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار نه به معنای حمایت از طریق تعرفه سازی بلکه به معنای حمایت از طریق بسترسازی برای افزایش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی تحت یک مکانیزم سیاست گذاری متمرکز است. افزون بر این لازمه موفقیت در طراحی مکانیزم هماهنگ کننده سیاست گذاری در حوزه های صنعت، بازرگانی، انضباط پولی و نظم بودجه ای توجه ویژه و اهتمام مسوولان سیاسی کشور به لزوم ایجاد یک نگاه هماهنگ به چالش های اقتصادی است. ساختار هماهنگی که یکی از مهم ترین پیش شرط های موفقیت آن تجانس مسوولیت ها با مسائلی است که سیاست گذاران باید به آنها پاسخ دهند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir