بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 11 فروردين 1392      16:38

آهنگ رشد تولید و نقدینگی با هم کوک نبود

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که در سال گذشته رشد نقدینگی در کشور با رشد تولید هم خوانی نداشت افزود: شوک ارزی که به اقتصاد کشور وارد شد در کنار رشد بی منطق نقدینگی در اثر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها منجر به ایجاد غول تورم و ایجاد فشار بر معیشت خانوار شد.

علی محمد احمدی  گفت: اجرای هدفمندی یارانه ها از اساس با هدف کاهش فاصله طبقاتی  افزایش عدالت اجتماعی در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گرفت.

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:تورم سم اصلی و مهلک برای وضعیت معیشتی خانوارها است و تورم در کشور ما در شرایط حاضر در اثر مسائل مختلف  روند رو به رشد نگران کننده ای داشته است.

احمدی در خصوص این تورم گفت: شوک ارزی که به اقتصاد کشور وارد شد در کنار رشد بی منطق نقدینگی در اثر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها منجر به ایجاد غول تورم و ایجاد فشار بر معیشت خانوار شد.

وی ادامه داد: اگر رشد نقدینگی در کشور با رشد تولید هم خوانی داشت، حجم بالای نقدینگی تا این اندازه تورم ایجاد نمی کرد و مردم تا این حد تحت فشار اقتصادی قرار نمی گرفتند.

احمدی در خصوص توزیع یارانه نقدی نیز گفت: یارانه نقدی به عنوان ابزاری حمایتی از مردم در برابر تورم در نظر گرفته شده بود و اگر این یارانه به طور منطقی و با در نظر گرفتن دهک های درآمدی جامعه و فاصله این دهک ها با مبالغ مختلف بین مردم توزیع می شد، هرگز تا این اندازه تورم زا نبود.

این نماینده مردم در مجلس نهم هم چنین خاطرنشان کرد:در بودجه سال ۹۲ نیز مبلغ یارانه نقدی افزایش داشته است که مجلس در این خصوص باید با دقت زیادی عمل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس کنترل نقدینگی، جلوگیری از توزیع بیشتر یارانه نقدی و هدایت نقدینگی موجود در بازار را به سمت تولید راهکارهای کنترل تورم و نقدینگی توصیف و تصریح کرد: وضعیت معیشتی مردم بیش از این که تحت سیطره یارانه نقدی باشد نیازمند یارانه های حمایتی غیر نقدی است و در این خصوص باید مراقب بود تا انگیزه های سیاسی در توزیع یارانه نقدی بیش از این معیشت خانوارها را زیر فشار تورم و گرانی قرار ندهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir