بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 17 فروردين 1392      10:38

تعیین حداقل دستمزد روزانه 20 گروه خدماتی

با مشخص شدن جدول افزایش حداقل دستمزد سال 92 کارگران و شاغلان بخش خدمات کشور، هر کارگر خدماتی در سال جاری روزانه حداقل 16 هزار و 237 تومان و حداکثر 19 هزار و 346 تومان دریافت خواهد کرد.

با مشخص شدن افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد ماهیانه مشمولان قانون کار و کارگران و تصویب آن از سوی شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق روزانه 20 گروه خدماتی نیز مشخص و اعلام شد که بر اساس آن هر کارگر شاغل در بخش خدمات روزانه حداقل 16 هزار و 237 تومان معادل ماهیانه 487 هزار و 125 تومان و حداکثر در گروه 20 شغلی روزانه 19 هزار و 346 تومان است که معادل دستمزد ماهیانه 580 هزار و 380 تومان است.
بر اساس جدول پیش بینی شده برای کارگران خدماتی کشور، گروه 2 شاغلان این بخش در سال جاری روزانه معادل 16 هزار و 315 تومان و در گروه 3 نیز حدود 16 هزار و 393 تومان دریافت خواهند کرد. همچین شاغلان گروه 4 خدماتی امسال برای هر روز کار 16 هزار و 470 تومان و هر کارگر شاغل در گروه 5 مزدی نیز 16 هزار و 548 تومان خواهد گرفت.
بر اساس گزارش امروز مهر، در سال گذشته هر کارگر خدماتی روزانه حداقل 12 هزار و 990 تومان در گروه 1 و 15 هزار و 816 تومان در گروه 20 شغلی حقوق دریافت می کردند که ماهیانه به ترتیب معادل 389 هزار و 700 تومان و در بیشترین میزان 474 هزار و 480 تومان به عنوان حداقل دستمزد (پایه حقوق) بوده است.

جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در مورد کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال 1392 به شرح جدول زیر است:

گروه شغلی مزد شغل (روزانه)- ریال مزد ماهیانه-ریال پایه سنواتی روزانه-ریال
1 162375 4871250 3000
2 163152 4894560 3100
3 163928 4917840 3200
4 164706 4941180 3300
5 165485 4964550 3400
6 166519 4995570 3500
7 167555 5026650 3600
8 168592 5057760 3700
9 169887 5096610 3800
10 171183 5135490 3900
11 172736 5182080 4000
12 174291 5228730 4100
13 175846 5275380 4300
14 177916 5337480 4500
15 179987 5399610 4700
16 182065 5461950 4900
17 184652 5539560 5100
18 187243 5617290 5200
19 190350 5710500 5500
20 193460 5803800 5700

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir