بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 آذر 1396      12:16

درآمد آتی مالیاتی دولت از واردات خودرو

اقتصاد ایرانی: در حالی در لایحه بودجه سال جاری با در نظر گرفتن درآمد ۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی افزایش بیش از ۲۱ درصدی درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو نسبت به سال ۹۵ مصوب شده بود که دولت در بودجه سال آینده درآمدهای خود از این محل را کاهشی در نظر گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس آنچه در بودجه سال ۹۷ آمده است دولت درآمد ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومانی مالیات واردات خودرو را با میانگین ۴۵ درصدی تعرفه پیش بینی کرده است. مقایسه این عدد با رقم مصوب شده سال ۹۶ افت ۳۱.۶ درصدی را نشان می دهد؛ اینکه چرا درآمدهای دولت از محل واردات خودرو کاهشی در نظر گرفته شده است، به نظر می رسد با سیاست هایی که در بحث واردات خودرو دنبال می شود، ارتباط مستقیم دارد. در این میان اما موضوع مهم تر سیاست های دولت درخصوص درآمدهایش از محل واردات خودرو است. بررسی درآمدهای مصوب شده از مالیات واردات خودرو با تحقق آنها در پایان سال نشان می دهد، پیش بینی های درآمدی صورت گرفته از سوی مسوولان همواره افت و خیز جدی داشته است. در این زمینه می توان به عدم تحقق درآمدهای دولت در ۶ ماه سال جاری اشاره کرد. در حالی که دولت درآمدهای پیش بینی خود در ۶ماه سال جاری را یک هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است اما در مدت زمان مذکور بنا به آمار بانک مرکزی تنها ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کرده است که این موضوع نشان از عدم تحقق ۹۲ درصدی این موضوع دارد. از سوی دیگر بررسی درآمدهای دولت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۷۲ درصدی را نشان می دهد.

آمارهای بانک مرکزی از درآمدهای مالیاتی دولت طی سال های گذشته همواره افت و خیز جدی را نشان می دهد. حال در شرایطی شنیده ها خبر از آن دارد که دولت در بودجه سال جاری درآمد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی را از محل واردات خودرو در نظر گرفته که اقدامات دولت در راستای کاهش ورود خودرو به کشور است. در این زمینه می توان به بسته شدن پنج ماهه سایت ثبت سفارش واردات خودرو اشاره کرد. براین اساس یکی از سوال های جدی این است که چرا دولت نتوانسته به پیش بینی های درآمد مالیاتی خود از محل واردات خودرو دست پیدا کند؟ چرا دولت در لوایح بودجه درآمد مالیاتی را پیش بینی می کند که در نهایت نمی تواند آن را محقق کند؟ آیا این موضوع نشان از عدم هماهنگی و برنامه ریزی دولت دارد؟

درآمد مالیاتی دولت از محل واردات خودرو

منظور از مالیات بر واردات خودرو در بودجه های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت شده از خودروهای وارداتی است. مجموع درآمدهای مالیاتی دولت از خودروسازی، در بخش مالیات های غیرمستقیم جای می گیرد که براساس قوانین مالیاتی، دولت از دو بخش یعنی «مالیات بر واردات» و «مالیات بر کالا و خدمات» می تواند از عرضه کنندگان خودرو مالیات دریافت کند. روند چهار ساله آمار بانک مرکزی از مجموع درآمدهای مالیاتی خودرو اما نشان می دهد که درآمدهای دولت از این بخش طی چهار سال گذشته با افت و خیز جدی مواجه بوده است. به طوری که سهم مالیات بر واردات خودرو در مالیات های غیرمستقیم در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۳.۷، ۲.۱ و ۲.۶ درصد بوده و در لایحه بودجه ۱۳۹۶ نیز۲.۷ درصد تعیین شده است. مالیات بر واردات خودرو برای دولت نقش مهمی دارد، اما درآمد مالیات بر واردات خودرو در سال های گذشته افت و خیز جدی داشته است و دولت در برخی سال ها نتوانسته مطابق برنامه خود پیش برود و رقم مدنظر خود را محقق کند.

روند چهار ساله آمار بانک مرکزی از مجموع درآمدهای مالیاتی خودرو نشان می دهد که درآمدهای دولت از این بخش طی چهار سال گذشته با افت و خیز جدی مواجه بوده است. براساس این آمار، دولت در سال ۹۲ درآمد ۲۲ هزار میلیارد ریالی را باید کسب می کرد اما تنها توانسته ۶۹ درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱۴ هزار و ۸۴۲ میلیارد ریال بوده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد در سال ۹۳ درآمد مالیاتی دولت از واردات خودرو در بودجه ۱۱ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال در نظر گرفته شد. در این سال اما به واسطه افزایش واردات خودرو دولت توانست ۲۶ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴ درصدی درآمد نسبت به پیش بینی ها در لایحه بودجه داشته باشد.آمار بانک مرکزی نشان می دهد که درآمد دولت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با افت مواجه شده است؛ در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی ۱۳ هزار و ۶۸۰ ریالی از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال بود. درآمد مالیاتی محقق شده دولت در این سال ۱.۲ برابر رقم مصوب در بودجه بوده است.

آنگونه که به نظر می رسد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در سال ۹۵ دولت افزایش ۱۰۷ درصدی در درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال ۹۵ در نظر گرفت. براساس آمار بانک مرکزی در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمد مالیاتی دولت ۳۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد. اما دولت در نهایت با کسب ۲۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال، تنها توانست نزدیک به ۷۶ درصد از درآمدهای خود از این محل را محقق کند. براساس آمار درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال گذشته ۲۶ هزار و ۶۰۰ ریال بوده است.  باوجود آنکه دولت در سال ۹۵ نتوانست پیش بینی درآمدی خود را محقق کند و از همین سال نیز سیاست های خود درخصوص تغییر و تحول در قوانین واردات را کلید زد اما بار دیگر درآمد مالیاتی از محل واردات خودرو در لایحه بودجه ۹۶ بالا در نظر گرفته شد.

 براساس آمار بانک مرکزی درآمدی که دولت باید در سال ۹۶ از این محل کسب کند به میزان ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است؛ بنابراین میزان درآمد مصوب شده در بودجه ۹۶ نسبت به درآمد محقق شده در بودجه ۹۵ بیش از ۲۱ درصد افزایش را نشان می دهد. با وجود آنکه دولت از اوایل دی ماه ۹۵ محدودیت در واردات خودرو را به واسطه ممنوعیت ثبت سفارش برای شرکت های متفرقه (غیرنماینده) رقم زد، اما درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه از این محل افزایشی در سال ۹۶ نظر گرفته شده است. بنابر بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ درآمد مالیاتی ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی از محل واردات خودرو برای دولت در نظر گرفته شد؛ به رغم آنکه درآمد دولت از این محل افزایشی در نظر گرفته شده اما بررسی آمار بانک مرکزی در ۶ ماه سال جاری نشان می دهد که دولت نتوانسته درآمدهای خود از این محل را محقق کند.

براساس آمار بانک مرکزی، درآمد مالیاتی مصوب برای ۶ ماه سال جاری ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده و این در شرایطی است که دولت در این مدت تنها توانست یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال درآمد مالیاتی از محل واردات خودرو کسب کند. این موضوع در حالی است که در ۶ ماه سال جاری واردات خودرو به کشور با افزایش ۴۴ درصدی مواجه شده است. بر همین اساس دولت در بودجه سال آینده درآمدهای خود از این محل را کاهش داده است. در حالی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی از محل مالیات واردات خودرو به کشور را در نظر گرفته است که این رقم در مقایسه با درآمدهای مالیاتی امسال کاهش ۳۱.۶ درصدی را نشان می دهد. با وجود آنکه واردات خودرو در سال جاری افزایش داشته است، اما آنگونه که به نظر می رسد، دولت نمی تواند رقم بالای خود از محل واردات خودرو را محقق کند؛ چراکه از اوایل تیرماه سال جاری ثبت سفارش واردات خودرو نیز بسته شده و تاکنون سیاست دولت در این خصوص مشخص نشده است. براین اساس به خوبی مشخص است که درآمدهای دولت از این محل بستگی مستقیمی به سیاست ها و برنامه هایی دارد که وزرات صنعت، معدن و تجارت در سر دارد؛ چه آنکه در حال حاضر بعد از پنج ماه بسته بودن سایت ثبت سفارش، دستورالعمل جدید واردات خودرو برای تصویب در هیات دولت به سر می برد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir