بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 22 فروردين 1392      16:38

رأی به نفع کارگران بخش خصوصی

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی رأی داد.

به گزارش فارس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز وجود رابطه کارگری و کارفرمایی رای داد.

این رای که بر اساس شکایت فردی داده شده، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرا گرفته است.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1ـ به موجب رأی مورخ 6/10/1382 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر رابطه کارگری و کارفرمایی بین آقایان دو نفر از کارگران با شرکت سهامی خاص سردخانه های دنا محرز نمی شود.

2ـ آقایان ... و ... به موجب دادخواستهای جداگانه به رأی مورخ 6/10/1382 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به دیوان عدالت اداری اعتراض می کنند و دادخواستهای نامبردگان به شعب سوم و چهارم دیوان ارجاع می شود.

3ـ شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2264ـ 15/9/1383 ایراد و اشکالی در نحوه رسیدگی و صدور رأی مورخ 6/10/1382 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر احراز نمی کند و رأی به رد شکایت صادر می کند. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 2805ـ 11/10/1384 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی می شود.

4ـ شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای ... به خواسته اعتراض به رأی 6/10/1382 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه شماره 2283ـ 11/9/1383 مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت می کند.

در خصوص دادخواست آقای ... به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض رأی مورخ 6/10/1382 هیأت حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده، پاسخ خوانده و ملاحظه سابقه نظر به این که قسمت اول نامه شماره 306/82ـ 28/7/1382 شرکت سردخانه های دنا به هیأت تشخیص مؤید کارگر بودن شاکی است و تنظیم قرارداد کار موقت بعد از سالها فعالیت هم دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد زیرا پذیرفته نیست شرکت با کسی که برای دیگران کار می کرده است و سابقه طولانی دارد و مدعی هم نباشد قرارداد کار موقت تنظیم و پرداخت حقوق وی را تقبل کرده است و تبعات آن را بر خود تحمیل و تحمل کند. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و سوابق موجود در سازمان تأمین اجتماعی شعبه 6 تهران اعتراض موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت به نقض رأی فوق الاشعار حکم صادر می شود و رسیدگی مجدد به هیأت هم عرض ارجاع می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 675ـ 21/3/1384 شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار می شود.

5 ـ آقای ... به موجب لایحه ای با ارائه آراء شعب دیوان عدالت اداری مدعی شده است که به لحاظ وحدت موضوع آراء صادر شده معارض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیاً: با توجه به تشابه شرایط شکات پرونده های مذکور در گردش کار و احراز رابطه کار بین شکات و کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره 2283 ـ 11/9/1383 شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : دیوان عدالت - عدالت - اداری - دیوان عدالت اداری - عدالت اداری - به موجب - شعبه - شکایت - کار و - اجتماعی - 6/10/1382 هیأت حل اختلاف - ... - 6/10/1382 هیأت - دادنامه - و امور اجتماعی - کار و امور - اداره کار و - 6/10/1382 هیأت حل - هیأت حل اختلاف - امور اجتماعی - و امور - هیأت حل - کار و امور اجتماعی - 6/10/1382 - حل اختلاف - اداره کار - اداره کار و امور - اسلامشهر - شعب - رابطه کارگری و کارفرمایی - به موجب دادنامه شماره - رابطه کارگری - اختلاف اداره - کارگری و - اختلاف اداره کار و - دادنامه شماره - مورخ - حل اختلاف اداره - اداری در - رأی مورخ 6/10/1382 - اختلاف اداره کار - احراز - عمومی دیوان - کارفرمایی - کارگری - ... به - موجب دادنامه - دیوان عدالت اداری در - کارگری و کارفرمایی - موجب دادنامه شماره - رأی مورخ - عمومی دیوان عدالت اداری - رابطه کارگری و - شعب دیوان - مورخ 6/10/1382 هیأت - عدالت اداری در - به موجب دادنامه - مورخ 6/10/1382 - حل اختلاف اداره کار - هیأت حل اختلاف اداره - صدور رأی - صادر - و کارفرمایی - مورخ 6/10/1382 هیأت حل - عمومی دیوان عدالت - رأی مورخ 6/10/1382 هیأت
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir