بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 آذر 1396      9:33

ارزیابی فاصله جنسیتی جهانی راهی برای ساختن اقتصادهای آینده

اقتصاد ایرانی: استعداد یکی از مهمترین فاکتورها برای رشد و رقابت است. برای ساختن اقتصادهای آینده که هم پویا و هم فراگیر باشد، ما باید این اطمینان را حاصل کنیم که همه فرصت های یکسانی دارند. 

زمانی که زنان و دختران در جامعه ادغام نشده اند، جامعه جهانی مهارت ها، ایده ها و چشم اندازهایی که برای مقابله با چالش های بین المللی و دست یابی فرصت های جدید، ضروری بوده را از دست می دهد.

نتیجه ای که از این گزارش حاصل شده، این است که برای نخستین بار پس از آنکه مجمع جهانی اقتصاد شروع به اندازه گیری برابری جنسیتی کرده، این معیار طی سال جاری روندی معکوس به خودگرفته است. کشورهای زیادی وجود دارند که پیشرفت های قابل توجهی بدست آورده و به این درک رسیده اند که استعداد یک فاکتور مهم برای رشد است. این کشورها خود را برای موفقیت بیشتر آماده می کنند. تحلیل امسال همچنین فاصله جنسیتی را در سطح صنعتی نشان می دهد به ویژه بر این نکته تاکید دارد با وجود آنکه زنان شایسته ای که از سیستم های آموزشی خارج شده اند اما بسیاری از صنایع در استخدام، حفظ و توسعه آنها شکست خورده و ثروتی از توانایی را از دست داده اند.

در حالی که جهان در حال حرکت از کاپیتالیسم به دوره استعدادها می باشد، رقابت پذیری در سطح ملی و در سطح تجاری بسیار بیشتر از گذشته توسط ظرفیت فناورانه یک کشور و یا یک شرکت تصمیم گیری می شود. در این محتوای جدید، ادغام زنان در استعدادها یک ضرورت به شمار می آید.

در حالی که هیچ اندازه گیری نمی تواند جایگاه کاملی را بدست بیاورد، فهرست فاصله جنسیتی جهانی که در این گزارش ارائه شده است، به دنبال اندازه گیری یکی از مهمترین جنبه های برابری جنسیتی است: فاصله نسبی میان زنان و مردان در ۴ حوزه کلیدی: بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست. این فهرست با این هدف توسعه یافته تا نیاز برای اندازه گیری جامع و ثابت برابر جنسیتی مورد بررسی قرار گرفته و این توانایی وجود داشته باشد تا پیشرفت کشور در طول زمان اندازه گیری شود. این فهرست به دنبال تنظیم اولویت هایی برای کشورها نبوده بلکه به دنبال فراهم کردن تنظیمی فراگیر از داده ها و روشی شفاف برای ردیابی فاصله ها در عوامل کلیدی بوده تا کشورها این امکان را داشته باشند تا اولویت ها را برای محتواهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود داشته باشند.

برای مشاهده فایل کامل این گزارش اینجا را کلیک کنید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir