بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 30 دى 1396      11:32

واکاوی کاهش بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی گفت: اکنون که درآمد محدود است و بودجه حدود ۸.۵ درصد رشد پیدا کرده و هزینه ها رشد غیر معقولی به خود گرفته، طبیعتا بخش هزینه ای یا جاری، بخش عمرانی را تحت پوشش قرار می دهد و بودجه آن بخش را به خود جذب می کند.

به گزارش ایسنا، علی اکبر لبافی در خصوص کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ اظهار کرد: بودجه دارای دو بخش جاری و عمرانی است. بخش جاری هزینه های جاری برای اداره امور کشور است و بخش عمرانی مربوط به توسعه و زیرساخت های کشور است. هزینه های بخش جاری به حدی رسیده که پاسخگوی اداره کشور نیست و ناچارا از بخش عمرانی هزینه می کنند.

وی افزود: بودجه طی سال های گذشته در قالب های بودجه عمرانی و جاری ارائه شده که بودجه جاری همواره روبه رشد بوده و هزینه هایی که برای اداره امور جاری پرداخت شده از رشد چشمگیری برخوردار بوده، اما در کنار آن بودجه عمرانی کاهش داشته است. اعتقاد من به عنوان یک کارشناس این است که کشور گران اداره می شود؛ یعنی فعالیت هایی که در قالب هزینه های جاری انجام می شود فعالیت های گرانی است و در حوزه دستگاه های اجرایی، وزارت خانه ها و شرکت های دولتی هزینه های اتفاق افتاده گران است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بودجه سال ۱۳۹۷ قرار بود براساس قیمت تمام شده ارائه شود؛ یعنی هر فعالیتی مورد بررسی قرار گیرد که چه میزان هزینه در بر می گیرد. به طور کلی بودجه سال آینده قرار بود بودجه عملیاتی دقیقی بر مبنای قیمت تمام شده باشد که البته آنچه من در بودجه خواندم و دیدم بخش قابل توجهی از آن، بودجه عملیاتی یعنی بودجه قیمت تمام شده نیست.

لبافی ادامه داد: اگر بودجه براساس قیمت تمام شده تنظیم شود، طبیعتا مشخص می شود که بابت یک فعالیت که زمان سنجی آن هم صورت گرفته چه مقدار هزینه می کنیم؛ این هزینه با بخش خصوصی چقدر تفاوت دارد و آیا این دستگاه اجرایی، وزارتخانه، شرکت یا سازمان دولتی گران اداره می شود یا خیر؟

وی خاطرنشان کرد: در ایران تنها یک منبع درآمدی وجود دارد که بخش عمده ای از آن مختص بودجه جاری است و بخش محدودی از آن به بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در بودجه عمرانی هزینه ها به نحوی است که تقریبا ۱۰۰ درصد آن محقق می شود، در حالی که ممکن است درآمد آن محقق نشود. اما در هزینه های جاری اینگونه نیست و علی رغم رقمی که به آن اختصاص یافته در پایان ۳۰ یا ۴۰ درصد آن محقق می شود و عددی را که به طور سالانه پیش بینی می کنند برای تخصیص محقق نمی شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه عمرانی در کاهش اشتغال تاثیرگذار است، تاکید کرد: دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ به توسعه بخش عمرانی در هر زمینه ای کمک می کند. طبیعتا اگر بودجه عمرانی کاهش یابد، خود به خود اشتغال محدودتر می شود.

لبافی ادامه داد: بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان دهنده رشد حدود ۸.۵ درصدی است. بودجه کل یعنی منابع درآمدی دولت کاهش نیافته بلکه در بخش جاری، هزینه های جاری افزایش و در بخش عمرانی، هزینه های عمرانی کاهش یافته است.

وی یادآور شد: اگر بودجه امسال را نسبت به بودجه سه سال پیش در همه زمینه ها از جمله حقوق کارکنان دولت و پرداخت جاری بررسی کنیم، رشد شدید هزینه های جاری در آن دیده می شود. اکنون که درآمد محدود است و بودجه حدود ۸.۵ درصد رشد پیدا کرده و هزینه ها رشد غیر معقولی به خود گرفته طبیعتا با درآمدی که مشخص است بخش هزینه ای یا جاری، بخش عمرانی را تحت پوشش قرار می دهد و بودجه آن بخش را به خود جذب می کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بودجه جاری مانند بودجه عمرانی نیست که بگویند ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را تخصیص می دهند. در این بودجه اگر تخصیص کامل نباشد حقوق کارکنان دولت، هزینه های بهداشت، آموزش و پرورش و سایر هرینه ها را نمی توان پرداخت کرد؛ لذا در بخش هزینه های جاری رشد غیر متعارفی اتفاق افتاده که بخش عمده آن مربوط به حقوق کارکنان دولت است. با این حال در سال ۱۳۹۷ دارای رشد بودجه ای هستیم اما با کاهش بودجه عمرانی نیز مواجه شده ایم.

وی تصریح کرد: بودجه کل حدود ۸.۵ درصد رشد داشته، در صورتی که دریافتی ها حدود ۲۸ درصد رشد داشته است که این رشد حدود ۹ درصدی با هزینه های ۲۸ درصدی خود به خود هزینه ها در حوزه بودجه جاری را افزایش و از حوزه عمرانی کم می کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اشکال کار این است که فعالیت های بخش دولتی نزدیک به ۶۰ درصد بودجه شرکت های دولتی و موسسات دولتی است، افزود: اگر طبیعتا بودجه را بر اساس قیمت تمام شده می بستند و فعالیت ها را مشخص می کردند و براساس فعالیت و قیمت تمام شده هر فعالیت عمل می کردند، امکان پاسخگویی و نیز نظارت بر بودجه بیشتر بود. اگر این روند ادامه داشته باشد اداره کشور سخت می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir